airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om os

Skattestyrelsen er organisatorisk placeret under Naalakkersuisoq for Finanser.

 

Skattestyrelsen varetager driftsopgaverne på skatte-, afgifts- og inddrivelsesområdet.

 

Organisationen er suppleret med projektorganisering, ved udviklingsopgaver, tværgående opgaver og større projekter. Det gælder både for interne som eksterne opgaver. Endelig er organisationen gennemgående karakteriseret ved tværgående ressourcetræk, særligt ved spidskompetencer/specialer og større opgaver/spidsbelastninger. Skattestyrelsen er overordnet organiseret med fire afdelinger:

  • Økonomiafdeling
  • Skatter og kontrol
  • Inddrivelse
  • Fællesfunktioner

Samt ledelsesfunktion, toldfunktion og ressourcerenter.

Styrelseschefen varetager ledelsen af Skattestyrelsen.

Årsrapporter
Servicestrategi

Skattestyrelsen har fokus på god betjening af borgere og virksomheder.

Betjeningen er koordineret, således at henvendelser, der kan afklares straks
løses ved betjening i Skattestyrelsens Borgerservice. Henvendelser der ikke
kan straksafklares vil blive henvist til styrelsens administrative
backofficefunktioner.

Skattestyrelsen bestræber sig på, at man som borger har let adgang til
Skattestyrelsen, og at servicen fremstår personlig og gennemskuelig.
Informationsmateriale er let tilgængeligt digitalt på styrelsens hjemmeside
www.aka.gl.

Borgeren skal opleve, at betjeningen matcher ens situation og der er fokus på
opgaveløsningen. Personalet vil bestræbe sig på at give dig den nødvendige
hjælp og vejledning, således at det er nemt og effektivt for både dig og
Skattestyrelsen.

Som borger og virksomhed kan du forvente en faglig og korrekt
sagsbehandling med dedikeret og ansvarsbevidst personale.
Skattestyrelsen tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers og virksomheds
situation og behov.

Skattestyrelsen tilstræber altid at yde god og konstruktiv service, når du
henvender dig til os – både digitalt og i det personlige møde.

Skattestyrelsen arbejder tværfagligt, og ønsker at blive oplevet som en samlet
enhed, hvor der tages udgangspunkt i den helhedsorienterede borgerbetjening
uanset, hvor en given opgave rent organisatorisk er placeret. Det er vores
opgave at sikre dig den korrekte opgaveløsning.

Skattestyrelsens pejlemærker for service:

Skattestyrelsen har udvalgt følgende pejlemærker for god service i forhold til
borgere, virksomheder, interessenter og øvrige, der er i kontakt med
Skattestyrelsen.

Tilgængelighed

Det er vigtigt for Skattestyrelsen at være tilgængelig for borgeren, og at der
tages udgangspunkt i borgerens behov, muligheder og ønsker.

Det er vigtigt, at personalet er til stede og nærværende i forhold til borgeren.

Derfor arbejder styrelsen løbende med at evaluere og udvikle mulighederne for
kontakt med styrelsen. Vi ønsker at være tilgængelige for personlige
henvendelser og via vores digitale online løsninger. Vi ønsker at øge
anvendelsen af digitale løsninger, hvor borgeren kan betjene sig selv ligesom
vi ønsker at stille flest mulige data til rådighed for borgeren.

Det er vigtigt at Skattestyrelsen er synlig for borgerne omkring vores
arbejdsområder.

Skattestyrelsen bestræber sig på at nå flest mulige borgere og virksomheder
ved oplysningskampagner gennem de grønlandske medier og digitale kanaler.

Engagement

For at opnå den bedst mulige service bestræber vi os på løbende at højne
kvaliteten. Dette gøres gennem kontinuerlig efteruddannelse, kompetenceløft
samt koordinering af opgaveløsningen, således at personalet kan være rustet
til at løse opgaverne på et fagligt højt niveau.

Skattestyrelsen arbejder løbende på at arbejde med og højne medarbejdernes
trivsel, arbejdsglæde og motivation.

Effektiv

I Skattestyrelsen arbejder vi kontinuerligt med at effektivisere vores
arbejdsgange. Dette gøres blandt andet gennem samarbejde og koordinering 
afdelingerne imellem. Det konstante mål er, at opnå en sammenhængende og
effektiv opgaveløsning på et højt fagligt niveau.

Skattestyrelsens opgaver er vidtfavnende. Det kan derfor ikke altid undgås, at
der bliver begået fejl. Vi har derfor fokus på at forebygge og minimere antallet
af fejl. Når fejl bliver begået, er det vores fremmeste opgave, at tage hånd om
disse. Du kan forvente at vi håndterer fejl åbent og ærligt, således at tilliden
mellem os består eller bliver genoprettet. Vi skal lære af vores fejl og skal
derfor gerne sikre at samme fejl ikke bliver gentaget.

Præsentabel

Som ansat i skattestyrelsen forventes det at borgeren møder personale, der er
velsoigneret og præsentabelt. Personalet skal fremstå professionelt og klar til
at præsentere Skattestyrelsen som en offentlig myndighed.

Det forventes at borgerservice og de enkelte kontorer er neutrale, således at
borgeren møder sagsbehandleren på neutral grund.

Gensidig respekt

I Skattestyrelsen respekterer vi mangfoldighed, herunder etnicitet, kultur,
sprog og religion. Borgerne kan forvente accept og imødekommenhed samt at
sagsbehandlingen kan foregå på eget sprog. (grønlandsk, dansk, engelsk)

Toldstrategi Inussuk 2018 - 2023 
Organisationsbeskrivelse