airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om os

Skattestyrelsen er organisatorisk placeret under Naalakkersuisoq for Finanser.

 

Skattestyrelsen varetager driftsopgaverne på skatte-, afgifts- og inddrivelsesområdet.

 

Organisationen er suppleret med projektorganisering, ved udviklingsopgaver, tværgående opgaver og større projekter. Det gælder både for interne som eksterne opgaver. Endelig er organisationen gennemgående karakteriseret ved tværgående ressourcetræk, særligt ved spidskompetencer/specialer og større opgaver/spidsbelastninger. Skattestyrelsen er overordnet organiseret med fire afdelinger:

  • Økonomiafdeling
  • Skatter og kontrol
  • Inddrivelse
  • Fællesfunktioner

Samt ledelsesfunktion, toldfunktion og ressourcerenter.

Styrelseschefen varetager ledelsen af Skattestyrelsen.