airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Information til jobsøgere 

Denne information er rettet mod dig som:

  • tænker på at søge et job i Grønlands Selvstyre
  • allerede har søgt et job i Grønlands Selvstyre
  • er blevet ansat i Grønlands Selvstyre
  • på anden måde er interesseret i Grønlands Selvstyre og Grønland

Vi håber, at du herigennem kan få svar på nogle af de mange praktiske spørgsmål, som du sikkert har. Meget af informationen er primært rettet mod nytilflyttere.

Skattestyrelsen søger 2 pantefogeder/kontorfuldmægtig eller konsulent

Ved Skattestyrelsen er der to stillinger som pantefoged er ledig til besættelse pr. 01. Januar 2023 eller efter nærmere aftale.

Stillingerne er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrelsens kontor i Qaqortoq, Nuuk eller Maniitsoq.

Arbejdsopgaver:

Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.

I skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger i Skattestyrelsen.

I skal kunne betjene kunder, villig til at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelsen vil oplæring finde sted for de ovenstående fagområder.

Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning af alle typer af offentlige krav.

Der er p.t. 25 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat.

I vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.

Kvalifikationer:

Vi forestiller os, at I har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombineret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at I kan arbejde selvstændigt, engageret, stabilt og ansvarsbevidst.

Det vil være en fordel, at I er dobbeltsproget grønlandsk/dansk/engelsk.

Kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund.

Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler/overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettige organisationer.

 

Bolig:

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler i Qaqortoq og Maniitsoq, der kan ikke anvises personalebolig i Nuuk.

Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.

Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske vakant indkvartering, her-under også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilke der sker beskatning.

Henvendelse vedrørende stillingen:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Anna Lynge, direkte tlf. +299 34 55 54 / mail: anly@nanoq.gl

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:

via www.naalakkersuisut.gl , vi modtager ikke ansøgninger pr. mail.

Sidste ansøgningsfrist:

Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 30.11.2022

Skattestyrelsen

Intaleeqqap Aqqutaa nr. 1
Postboks 1605
3900 Nuuk

Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl