airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Information til jobsøgere

Denne information er rettet mod dig som :

 • tænker på at søge et job i Grønlands Selvstyre
 • allerede har søgt et job i Grønlands Selvstyre
 • er blevet ansat i Grønlands Selvstyre
 • på anden måde er interesseret i Grønlands Selvstyre og Grønland

Vi håber, at du herigennem kan få svar på nogle af de mange praktiske spørgsmål, som du sikkert har. Meget af informationen er primært rettet mod nytilflyttere.

Skattestyrelsen søger Kontorchef
Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
søger
Kontorchef

I Skattestyrelsen er en stilling som kontorchef ledig til besættelse pr. 1. juni 2022 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver:
Stillingen er placeret i Revisionskontoret, der hører under Skattestyrelsens afdeling for Skatter og Kontrol. Afdelingen varetager alle skatteretlige funktioner, herunder ligning og revision af landets skatteborgere, besvarelse af forespørgsler, generel vejledning af borgere og kolleger samt arbejdsgiverkontrol.
I det daglige vil du være ansvarlig for 19 medarbejdere i Nuuk, Aalborg og København fordelt i områderne Selskab, Personlig Erhverv og Lønmodtagerligning og KAS (kapitalafkastskat).  
Arbejdsopgaverne omfatter daglig ledelse af Revisionskontoret, herunder faglig vejledning og personaleledelse.
Kontorchefen skal sammen med afdelingschefen og kontorchefen for Kontor for Kontrol sikre, at alle borgere og virksomheder betjenes korrekt og rettidigt vedrørende skatteforhold. Der vil være en række administrative opgaver forbundet med opgaverne.

Kvalifikationer:
Vi forventer at den rette medarbejder besidder en bred og dyb skattefaglig viden, naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være i dialog med andre, fungerer godt såvel i grupper som selvstændigt, kan varetage et til tider krævende arbejde, har gerne erfaring inden for området, samt har gode skriftlige og mundtlige kompetencer.
Det er en fordel, hvis du både taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk, ligesom det er en fordel at du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Thomas Holm Jensen, tlf. 34 65 29, e-mail thoj@nanoq.gl.
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
 
Hvis Skattestyrelsen vælger at indkalde dig til en samtale og efterfølgende fortsætte i ansøgningsforløbet med dig, vil Skattestyrelsen anmode dig om en kopi af din straffeattest. Det er et ufravigeligt krav for ansættelse, at du har en ren straffeattest.
 
Sidste ansøgningsfrist: Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 15. maj 2022.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 36-mi).

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
Fagligt stærke medarbejdere til ligning og revision af større erhvervsdrivende ved Skattestyrelsen i Grønland

 

Vil du arbejde med ligning og revision i Grønland? Har du en stærk skattefaglig viden, og kan du formidle klart og præcist med fokus på modtageren? Ønsker du muligheden for faglig fordybelse og udfordrende opgaver, så er stillingen i Skattestyrelsen i Grønland måske noget for dig.
Skattestyrelsen er den centrale enhed for hele skatte- og afgiftsområdet, samt inddrivelse m.v. i Grønland. Vi arbejder med at få landets love til at fungere i praksis og samtidig understøtter vi politiets indsats i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. I det daglige arbejder vi tæt sammen med andre myndigheder.

Dine arbejdsopgaver – ligning og revision
Du vil indgå i et team af dedikerede medarbejdere i Skattestyrelsens arbejde med kontrol, ligning og revision.
Dine primære opgaver er ligning og revision af større erhvervsdrivende. Kontrolopgaven kan være kompleks, men samtidig spændende og udfordrende. Arbejdsopgaver løses såvel på kontoret som ved udgående kontrol i virksomheder. 
Revisionskontoret varetager opgaverne med administration af hele skatteområdet, fortolkning af afgørelser, support og vejledning til Skattestyrelsens øvrige afdelinger samt kontrol og drift af skattefagsystemer.
Den daglige drift og sagsbehandling vedrørende fysiske personer dvs. selvangivelser, slutopgørelser, forskudsregistreringer og skattekort mv., samt besvarelse af almindelige forespørgsler varetages af vores fællesfunktion, men der er selvfølgelig sparring kontorerne imellem.
Du får en bred opgaveportefølje inden for revision. Dine opgaver vil bl.a. være:

 • sparring med fællesfunktionen om servicering af skatteydere.
 • udvælgelse af skatteydere til kontrol
 • gennemførsel af kontroller
 • bidrage til udvikling af processerne på dit område

Det er vigtigt, at du hurtigt kan sætte dig ind i faglige problemstillinger, arbejde selvstændigt og kan kommunikere tydeligt både mundtligt og skriftligt. Jobbet er i høj grad præget af ansvar og faglig tyngde.

Robust, nysgerrig og skattefagligt velfunderet
Vi forestiller os, at du har praktisk erfaring med skattestyrelsen i Danmark, fra et revisionskontor eller lignende. Typisk vil du have en uddannelse som skatterevisor, cand. merc. aud., cand. merc. fir. eller lignende.
Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • kan arbejde struktureret og selvstændigt
 • har en god skatteforståelse og kan formidle klart og præcist med fokus på modtageren
 • er en holdspiller og samtidig kan arbejde selvstændigt og påtage dig ansvaret for egne opgaver  
 • deltager aktivt i sparring med kollegaer både inden og uden for afdelingen og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Har viden om det grønlandske samfund og indsigt i erhvervsstruktur, virksomheder mv.
 • Du behersker grønlandsk, dansk og særligt engelsk i tale og skrift

 
Skattestyrelsen i Grønland - din nye arbejdsplads     
Du vil være ansat i vores revisionskontor, et af flere kontorer i Skattestyrelsen. Kontoret har i dag 19 dygtige medarbejdere. Revisionskontoret udgør sammen med kontrolkontoret fagområdet Skatter og Kontrol i Skattestyrelsen.
Vi løser opgaver i et tæt indbyrdes samarbejde. Vi har et godt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og respekt for forskellighed både fagligt og personligt. Vi er en enhed hvor samarbejde, trivsel og gensidig respekt sættes højt.

Ansøgning og kontakt     
Send din ansøgning, cv, uddannelsespapirer samt yderligere relevant materiale via linket "Søg stillingen" senest 20. maj 2022. Der indkaldes til samtale i uge 21. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale.  
Du skal have en ren straffeattest, medsend derfor udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan gratis indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Thomas Holm Jensen på telefon +299 346529.  
Du vil kunne opnå tjenestefrihed uden løn fra dit nuværende job i Skattestyrelsen i Danmark, og du vil kunne vende tilbage til Skattestyrelsen igen efter endt ansættelse.
Du bliver ansat i Skattestyrelsen i Grønland. Dit arbejdssted aftales med Skattestyrelsen i Grønland og kan være både i Danmark eller i Grønland.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er en fuldmægtig/specialkonsulent. Ansættelse som specialkonsulent kan ske for en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Skattestyrelsen

Intaleeqqap Aqqutaa nr. 1
Postboks 1605
3900 Nuuk

Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl