airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Atorfiit inuttassarsiukkat

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Allaffimmi pisortassarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik
Allaffimmi pisortassarsiorpoq

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi allaffimmi pisortatut atorfik 1. juni 2022-miit inuttalerneqartussanngorlugu imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttassarsiorneqarpoq. 

Aaqqissuussaanikkut inissisimaffik suliassallu:

Atorfik Kukkunersiuisarfiup allaffianiippoq, Akileraarnermut Aqutsisoqarfiup Akileraarutit Nakkutilliinermilu immikkoortortaqarfiup ataani inissisimavoq. Immikkoortortaqarfiup akileraartarnermut inatsisinut tunngasut tamaasa, tamatumunngalu ilanngullugit innuttaasut akileraartarnerannut nalimmassaaneq, kukkunersiuineq, apeqquteqaatinik akissuteqarneq, aammalu innutaasunut suleqatinullu naliginnaasumik siunnersuisarneq, sulisitsisunillu nakkutiginninneq isumagisarai.
Ulluinnarni Nuummi, Aalborgimi, Københavnimilu sulisut 19-it agguataarneqartuni Ingerlatseqatigiiffimmi, Inuttut Inuussutissarsiornermi, Akissarsianik isertitat pillugit akileraaruteqaatissanik naatsorsuisarnermi aammalu KAS-imi (kapitalafkastskat) akisussaaffigissavatit. 
Suliassat makkununnga tunngasuupput; ulluinnarni Kukkunersiuisarfiup allaffiani aqutsisarneq, taakkununnga ilaallutik sulianut tunngasutigut siunnersuisarnerit aammalu sulisunik aqutsisarnerit.
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq peqatigalugu allaffimmi pisortap qulakkiissavaa, innuttaasut suliffeqarfiillu akileraartarnermut tunngasut pillugit eqqortumik piffissarlu eqqorlugu kiffartuunneqartarnissaat.  Suliassanut attuumassuteqartunik arlalinnik allaffissornikkut suliassaqartassaaq.

Piginnaasarineqartussat:
Naatsorsuutigaarput sulisussaq akileraartarnikkut suliassanut tunngasutigut siamasissumik itisuumillu ilisimasaqartuussasoq, saqqummiillaqqissuussasoq allanillu oqaloqateqarluarsinnaassasoq, nammineerluni allanillu suleqateqarluni sulilluarsinnaasuseqassasoq,  suliassanik pisariusinnaasunik isumaginnilluarsinnaassasoq kiisalu allattariarsornikkut oqaatsitigullu pitsaasunik piginnaasaqassasoq.
Taamatuttaaq iluaqutaassaqaaq, kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqalussinnaallutillu allassinnaaguit, soorluttaaq Kalaallit kulturiannik inuiaqatigiinnerannillu ilisimasaqarluarneq iluaqutaassaqaaq.

Atorfik pillugu saaffiginninneq
Atorfik pillugu paasissutissat sukumiinerusunik pissarserusukkuit, immikkoortortaqarfimmi pisortaq Thomas Holm Jensen attaviginerani piniarneqarsinnaapput ugguuna oqarasuaat 34 65 29, e-mail thoj@nanoq.gl.
Qinnuteqaatit, siusinnerusukkut suliffigisimasavit allattorsimaffiat, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat attuumassuteqartut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. Maili atorlugu qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Atorfinitsitsinissamut oqaloqateqarnissat qinnuteqarnissamut killigititap naanerata kingunitsianngua ingerlanneqassasut naatsorsuutigineqarpoq.

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup oqaloqatigiinnissamut aggeqqullutit toqqarpagu tulliusutullu qinnuteqaatippit ingerlannera ingerlateqqissallugu, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup pineqaatissinneqarsimannginnermik uppernarsaativit nuutinneranik qinnuigissavaatit. Pineqaatissinneqarsimannginnermik uppernarsaateqarnissat saneqqunneqarsinnaanngitsumik piumasaqaataavoq.

Ulloq qinnuteqarfissaq kingulleq: Qinnuteqaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup tigoreersimassavaa kingusinnerpaamik ulloq 15. maj 2022

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Atorfik akissaateqarfimmi (LR 36-mi) maanna inissisimavoq.

Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemandi-tut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassariti-taasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Aallaaviusumik sapaatip akunneranut suliffiuvoq akunnerit 40-t, atorfimmi qaanngiuttoornermusiaqarsinnaavoq ukiumoortumut akunnerit 320-t qaangersimaganni, qaammatinullu pingasunut avillugit 80-it, taamaattoq ulloq sulinngiffiusussaasoq annaagaanni ajunngitorsiassaqarfiunngilaq.


Akissarsianut atorfeqartitaanermullu tunngasutigut piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 
Kalaallit Nunaata Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiani sulisussat ilinniarluarsimasut, inuussutissarsiutinik ingerlataqartut anginerit akileraarusiiffigalugillu kukkunersiorneqarnissaannik suliaqartussat ujartorpavut

Kalaallit Nunaanni akileraarusiinermik kukkunersiuinermillu suliaqarusuppit? Akileraartarnermut tunngasunik ilisimasaqarluarpit, inuillu saaffiginiakkat paasinarluartumik erseqqissumillu sullissinnaallugit? Suliaqarfiup pullavigilluarnissaanut suliassanillu unamminartunik suliaqarnissamut periarfissaqarusukkuit, taava Kalaallit Nunaata Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiani atorfik ilinnut naleqquttuusinnaavoq.
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik tassaavoq Kalaallit Nunaanni akileraartarnermut akitsuusiisarnermullu tunngasunik kiisalu akiliisitsiniartarnermut il.il. tunngasunik qitiusumik suliaqarfiusoq. Nunap inatsisai atuutsinniarlugit sulivugut, politiillu aningaasatigut pinerlunnermik akiuiniarlutik sulineranni aamma ikiuuttarluta. Oqartussaasut allat qanimut suleqatigaavut.

Suliassatit – akileraarusiineq aamma kukkunersiuineq
Suleqatit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup nakkutilliinermik, akileraarusiinermik kukkunersiuinermillu sulinerani suliaminnut tunniusimalluartut suleqatigilissavatit.
Suliassatit pingaarnerit tassaapput inuussutissarsiutinik ingerlataqartunik anginernik akileraarusiineq kukkunersiuinerlu. Nakkutilliilluni sulineq pisariusinnaavoq, aammali pissanganarlunilu unammillernartuusinnaalluni. Suliassat allaffimmi, aammali suliffeqarfiit ornillugit misissuinikkut suliarineqartarput.
Kukkunersiuisarfimmi suliarineqartarput akileraaruserinermut tunngasut tamarmik allaffissornikkut suliassartaat, aalajangiinerit qanoq paasineqarnissaannik nassuiaaneq, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup immikkoortuinut allanut ikiuunneq ilitsersuinerlu, kiisalu akileraaruserinermut atortunik nakkutilliillunilu ingerlatsineq.
Inuit pillugit suliassanik, tassa imaappoq nammineerluni nalunaarsuiffinnik, inaarummik naatsorsuutinik, siumoortumik nalunaarsuinernik aamma skattekortinik il.il. ingerlatsineq suliaqarnerlu, kiisalu apeqquteqaatinik nalinginnaasunik akissuteqarfiginnittarneq ataatsimoorussamik allaffitta tamakkuninnga suliaqarfiusup isumagisarpai, allaffiilli akunnermilli soorunami suleqatigiittuupput.
Kukkunersiuinerup iluani suliassarpassuarnik suliassaqassaatit. Suliassatit ilaatigut tassaapput:

  • Ataatsimoorussamik allaffitsinnik, akileraartartunik sullissisuusumik suleqateqarneq
  • Akileraartartunik misissuiffigineqartussanik toqqartuineq
  • Nakkutilliinernik suliaqarneq
  • Illit suliffinni suleriaatsinik ineriartortitseqataaneq

Suliassat aaqqitassartaasa suunerinik paasinniasuunissat, namminersorlutit sulisinnaanissat aammalu oqaatsitigut allattariarsornikkullu paasinarluartumik nassuiaassisinnaanissat pingaartuupput. Atorfik akisussaassuseqarnermik suliamullu tunngasunik ilisimasaqarluartuunissamik piumasaqaateqarfiuvoq.

Inuk nukittooq, alapernaatsoq akileraaruserinermillu ilisimasaqarluartoq
Danmarkimi akileraaruserinermik aqutsisoqarfimmi, kukkunersiuisarfimmi assigisaaniluunniit sulinermik misilittagaqarputit. Skatterevisoritut, cand. merc. aud.-itut, cand. merc. fir.-itut assigisaatulluunniit ilinniagaqarsimasuuvutit.
Tassuuma saniatigut pingaartippavut:

  • sulinerit aaqqissuussaasumik namminersuutigalugulu isumagisinnaassagit
  • akileraaruserinermik paasisimasaqarluartuunissat, saaffiginiakkamullu paasinarluartumik erseqqissumillu nassuiaasinnaanissat
  • allanik suleqateqarsinnaallutillu nammineerlutit sulisinnaanissat, namminerlu suliassavit isumaginissaannut akisussaassuseqarnissat
  • immikkoortortami immikkoortortallu avataani suleqatinik suleqateqarluarsinnaanissat aammalu suleqatigiinnerup nuannersuunissaanut suleqataasinnaanissat
  • inuiaqatigiit kalaallit pillugit ilisimasaqarnissat, inuussutissarsiutit aaqqissuussaanerannik, suliffeqarfinnik il.il. paasisimasaqarnissat
  • kalaallisut danskisullu, pingaartumillu tuluttut oqalussinnaallutillu allassinnaanissat

 
Kalaallit Nunaanni Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik – illit suliffittaassat
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup kukkunersiuinermik allaffiisa arlaqartut ilaanni sulissaatit. Allaffik maanna sulisunik pikkorissunik 19-inik sulisoqarpoq. Kukkunersiuisarfik allaffik nakkutilliinermik suliaqarfiusoq peqatigalugu tassaavoq Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi Akileraaruserivik Nakkutilliivillu.
Suliassat qanimut suleqatigiilluta isumagisarpavut. Suliffipput pitsaasuuvoq, pikkorissunik suliaminnullu tunniusimasunik sulisulik, ilumoorsaaginnarfiunngitsoq, suliakkiisoqaratarsinnaaffiusoq, aammalu suliatigut inuttullu assigiinngissuteqarnermik ataqqinniffiusoq. Suliffitsinni suleqatigiinneq, sulinerup nuannersuunissaa immitsinnullu ataqqinissarput pingaartitaraavut.

Qinnuteqaat aamma attavissaq
Qinnuteqaatit, cv, ilinniarsimasaq pillugu uppernarsaatit kiisalu pappialat allat pingaarutillit tuugassaq una toorlugu "Søg stillingen" nassiutikkit kingusinnerpaamik 20. maj 2022. Oqaloqateqarnissamut aggersaasoqassaaq sap.ak. 21-mi. Isumaqatigiissuteqarneq malillugu sapinngisamik piaartumik atorfinittoqassaaq.
Pinerlussimassanngilatit, taamaattumik uppernarsaammik pinerlussimasunik nalunaarsuiffimmeersumik nassiussissaatit. Taanna najukkami politeeqarfimmut saaffiginnilluni imaluunniit ugguuna akeqanngitsumik aaneqarsinnaavoq www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.
Atorfik pillugu paasissutissanik amerlanerusunik kissaateqaruit saaffigisinnaavat immikkoortortami pisortaq Thomas Holm Jensen, oqarasuaat +299 346529.
Danmarkimi Skattestyrelsemi maanna atorfigisanni akissarsiaqarnak sulinngiffeqarnissamut akuerineqarsinnaavutit, maanilu atorfeqarunnaaruit tassunga utersinnaallutit.
Atorfinissaatit Kalaallit Nunaanni Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi. Sumi sulinissat Kalaallit Nunaanni Akileraartarnermut Aqutsisoqarfillu isumaqatigiissutigissavarsi, tassaasinnaalluni Danmarkimi imaluunniit Kalaallit Nunaanni sulinissat.
 
Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.