airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skatteråd

Bemærk at Skatteråd og Skattestyrelsen er adskilte myndigheder.

Skatterådsmedlemmer

Skatterådets medlemmer pr. 1. januar 2019, der er valgt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Navn Indstillet af Suppleant
Formand, Palle Høy Formand
Peter Magnussen NUSUKA Pilunnguaq Magnussen
Dina Olsen AK Sakio Fleischer
Lars Dahl KNAPK Godmann Fleischer
Steen Montgomery Andersen Grønlands Erhverv Dan Sørensen Budek
Jess G. Berthelsen SIK Ludvig Larsen
Peter Munch Eriksen Kommunerne Peter Munch Eriksen

Nuuk, den 21. maj 2019

Skatterådets sekretariat

 

 

 

Skatterådets forretningsorden

 Forretningsorden for Skatterådet kan findes her 

Principielle afgørelser

Afslag på eftergivelse og forældelse (2017)

A-skat honorarer (2008) 

A-skat ved arbejdsudleje / fast driftsted (2018)

Begrænset skattepligt til Grønland ved fast driftsted (2017)

Beskatning af efterlønspræmie (2017)

A-skat honorarer (2008) 

A-skat ved arbejdsudleje / fast driftsted (2018)

Begrænset skattepligt til Grønland ved fast driftsted (2017)

Beskatning af efterlønspræmie (2017)

Bygningsafskrivninger (2013)

Driftsudgifter mv. (2019)

Fastlæggelse af Skattekommune (2017)

Fiksering af lejeværdi og lejeindtægt (2018)

Fradrag for repræsentationsudgifter II (2008)

Fradrag for udloddet udbytte (2017)

Fradrag repræsentationsudgifter I (2008) 

Fri bil - Værkstedsvogn eller personbil (2018)

Fri bil - Værkstedsvogn, (2018)

Fri bil og fri bolig 2017

Fri bil, fri bolig og resultat af udlejning af lejlighed (2017)

Fri bolig; værdiansættelse (2010)

Fri bolig; hovedaktionær, mellemregningskonto (2019)

Fuld eller begrænset skattepligt til Grønland (2017)

Hobbyvirksomhed underskud (2009)

Import, motorkøretøj, værdiafgift, fakturaværdi, mellemmand (2010)

Import, motorkøretøj, værdiafgift, fakturaværdi, mellemmand (2011) 

Offentlig hjælp; trangvurderet hjælp (2017)

Pension; tilskud til indbetaling på pensionsordning, udbetalingshindring (2019)

Skatteberegning; rente- og skattetillæg på slutopgørelser (2012)

Skattepligtsperiode (2017)

Skønsmæssig ansættelse; hyrevognsvirksomhed (2018)

Tilkaldevagt og fri bil (2008)

Udgift til udskiftning af varmeinstallation (2013)

Udlejning, egen lejeværdi (2018)
Driftsudgifter mv. (2019)

Fastlæggelse af Skattekommune (2017)

Fiksering af lejeværdi og lejeindtægt (2018)

Fradrag for repræsentationsudgifter II (2008)

Fradrag for udloddet udbytte (2017)

Fradrag repræsentationsudgifter I (2008) 

Fri bil - Værkstedsvogn eller personbil (2018)

Fri bil - Værkstedsvogn, (2018)

Fri bil og fri bolig 2017

Fri bil, fri bolig og resultat af udlejning af lejlighed (2017)

Fri bolig; værdiansættelse (2010)

Fri bolig; hovedaktionær, mellemregningskonto (2019)

Fuld eller begrænset skattepligt til Grønland (2017)

Hobbyvirksomhed underskud (2009)

Import, motorkøretøj, værdiafgift, fakturaværdi, mellemmand (2010)

Import, motorkøretøj, værdiafgift, fakturaværdi, mellemmand (2011) 

Offentlig hjælp; trangvurderet hjælp (2017)

Pension; tilskud til indbetaling på pensionsordning, udbetalingshindring (2019)

Skatteberegning; rente- og skattetillæg på slutopgørelser (2012)

Skattepligtsperiode (2017)

Skønsmæssig ansættelse; hyrevognsvirksomhed (2018)

Tilkaldevagt og fri bil (2008)

Udgift til udskiftning af varmeinstallation (2013)

Udlejning, egen lejeværdi (2018)


A-skat honorarer (2008) 

A-skat ved arbejdsudleje / fast driftsted (2018)

Begrænset skattepligt til Grønland ved fast driftsted (2017)

Beskatning af efterlønspræmie (2017)

Bygningsafskrivninger (2013)

Driftsudgifter mv. (2019)

Fastlæggelse af Skattekommune (2017)

Fiksering af lejeværdi og lejeindtægt (2018)

Fradrag for repræsentationsudgifter II (2008)

Fradrag for udloddet udbytte (2017)

Fradrag repræsentationsudgifter I (2008) 

Fri bil - Værkstedsvogn eller personbil (2018)

Fri bil - Værkstedsvogn, (2018)

Fri bil og fri bolig 2017

Fri bil, fri bolig og resultat af udlejning af lejlighed (2017)

Fri bolig; værdiansættelse (2010)

Fri bolig; hovedaktionær, mellemregningskonto (2019)

Fuld eller begrænset skattepligt til Grønland (2017)

Hobbyvirksomhed underskud (2009)

Import, motorkøretøj, værdiafgift, fakturaværdi, mellemmand (2010)

Import, motorkøretøj, værdiafgift, fakturaværdi, mellemmand (2011) 

Offentlig hjælp; trangvurderet hjælp (2017)

Pension; tilskud til indbetaling på pensionsordning, udbetalingshindring (2019)

Skatteberegning; rente- og skattetillæg på slutopgørelser (2012)

Skattepligtsperiode (2017)

Skønsmæssig ansættelse; hyrevognsvirksomhed (2018)

Tilkaldevagt og fri bil (2008)

Udgift til udskiftning af varmeinstallation (2013)

Udlejning, egen lejeværdi (2018)


Skattestyrelsen

Intaleeqqap Aqqutaa nr. 1
Postboks 1605
3900 Nuuk

Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl