airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skatteråd

Bemærk at Skatteråd og Skattestyrelsen er adskilte myndigheder.

Skatterådsmedlemmer

Skatterådets medlemmer pr. 1. januar 2019, der er valgt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Navn Indstillet af Suppleant
Formand, Palle Høy Formand
Peter Magnussen NUSUKA Pilunnguaq Magnussen
Dina Olsen AK Sakio Fleischer
Lars Dahl KNAPK Godmann Fleischer
Steen Montgomery Andersen Grønlands Erhverv Dan Sørensen Budek
Jess G. Berthelsen SIK Ludvig Larsen
Peter Munch Eriksen Kommunerne Peter Munch Eriksen

Nuuk, den 21. maj 2019

Skatterådets sekretariat

 

 

 

Skatterådets forretningsorden

Forretningsorden for Skatterådet kan findes her 

Principielle afgørelser

PDF fil Afslag på eftergivelse og forældelse (2017) 

PDF fil A-skat honorarer (2008) 

PDF fil A-skat ved arbejdsudleje / fast driftsted (2018)

PDF fil Begrænset skattepligt til Grønland ved fast driftsted (2017)

PDF fil Beskatning af efterlønspræmie (2017)

PDF fil A-skat honorarer (2008) 

PDF fil A-skat ved arbejdsudleje / fast driftsted (2018)

PDF fil Begrænset skattepligt til Grønland ved fast driftsted (2017)

PDF fil Beskatning af efterlønspræmie (2017)

PDF fil Bygningsafskrivninger (2013)

PDF fil Driftsudgifter mv. (2019)

PDF fil Fastlæggelse af Skattekommune (2017)

Fiksering af lejeværdi og lejeindtægt (2018)

PDF fil Fradrag repræsentationsudgifter I (2008) 

PDF fil Fradrag for repræsentationsudgifter II (2008)

Fradrag for udloddet udbytte (2017)

PDF fil Fri bil - Værkstedsvogn eller personbil (2018)

PDF fil Fri bil - Værkstedsvogn, (2018)

PDF fil Fri bil og fri bolig 2017

PDF fil Fri bil, fri bolig og resultat af udlejning af lejlighed (2017)

Fri bolig; værdiansættelse (2010)

Fri bolig; hovedaktionær, mellemregningskonto (2019)

PDF fil Fuld eller begrænset skattepligt til Grønland (2017)

PDF fil Hobbyvirksomhed underskud (2009)

PDF fil Import, motorkøretøj, værdiafgift, fakturaværdi, mellemmand (2010)

PDF fil Import, motorkøretøj, værdiafgift, fakturaværdi, mellemmand (2011) 

PDF fil Offentlig hjælp; trangvurderet hjælp (2017)

PDF fil Pension; tilskud til indbetaling på pensionsordning, udbetalingshindring (2019)

Skatteberegning; rente- og skattetillæg på slutopgørelser (2012)

PDF fil Skattepligtsperiode (2017)

PDF fil Skønsmæssig ansættelse; hyrevognsvirksomhed (2018)

Tilkaldevagt og fri bil (2008)

PDF fil Udgift til udskiftning af varmeinstallation (2013)

PDF fil Udlejning, egen lejeværdi (2018)


Skattestyrelsen

Intaleeqqap Aqqutaa nr. 1
Postboks 1605
3900 Nuuk

Telefon: 34 65 10
E-mail: tax@nanoq.gl