airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forskudsregistrering for 2024 

Forskudsregistrering for 2024

Tiden er inde til at udfylde forskudsskema, så du kan få et korrekt skattekort for 2024.


Skattestyrelsen foretager forskudsregistreringen på baggrund af de registrerede oplysninger vedrørende 2022 og 2023.
Er der fejl eller mangler i de fortrykte oplysninger eller mangler oplysninger i øvrigt skal du også indsende forskudsskemaet med de rigtige oplysninger til Skattestyrelsen.

Vil du selv foretage forskudsregistrering for 2024, kan du hente et forskudsskema på:

Skattestyrelsen 
Kommunekontoret eller bygdekontoret 
www.aka.gl
www.sullissivik.gl 

Skemaet skal sendes til Skattestyrelsen snarest muligt og senest 15. november 2023. 

Personer som skal indsende forskudsskema for 2024 gælder især skatteydere som har:

B-indkomst, som overstiger det skattefrie beløb for B-indkomst, eller 
Ligningsmæssige fradrag, som overstiger standardfradraget.
Erhvervsdrivende, hvor der skal beregnes B-skatter eller indhandlingstræk

Ægtepar skal bemærke, at sambeskatningen er ophørt. Det betyder, at ægtefæller skal udfylde et forskudsskema hver.
Indregning af restskatter for 2022

Udviser din slutopgørelse for 2022 en restskat, kan Skattestyrelsen foretage indregning af den del af restskatten, der ikke overstiger kr. 18.000 inkl. 6 % rentetillæg.
Dette betyder, at din restskat for 2022 (max. kr. 18.000) modregnes i de skattemæssige fradrag for 2024.

Vil du gerne ”spare” rentetillægget til restskatten på 6 %, har du mulighed for at foretage en frivillig indbetaling (§5 – indbetaling) af den forventede indregnet restskat senest den 20. november 2023. 

Bemærk, at indbetaling skal være gennemført senest 20. november 2023 og skal kunne dokumenteres ved kvittering i tilfælde af tvivlsspørgsmål. 
Indbetaling skal ske til Skattestyrelsens konto i Grønlandsbanken A/S:
 
Reg.nr. 6471 konto nr. 1002608 og følgende oplyses i adviseringsteksten: 

- Dit cpr.nr. 
- Hvilket indkomstår indbetalingen vedrører: f.eks. 2022 
- § 5 
Advis teksten skal udfyldes som dette eksempel: 010101-0101 2022 § 5


Du kan forvente at få dit skattekort for 2024 i løbet af december 2023.

En korrekt forskudsregistrering sikrer en korrekt skattebetaling vedrørende indkomståret 2024. 

Forskudsregistrering på www.aka.gl eller www.sullissivik.gl

Ændringer og/eller nye oplysninger til forskudsskemaet kan indberettes via Skattestyrelsens tast-selv-løsning på www.aka.gl eller med MitD via selvbetjening på www.sullissivik.gl, ligesom du kan godkende den fremsendte forskudsskema via tast-selv-løsningen på aka.gl eller via selvbetjening på sullissivik.gl. 

Ønsker du at benytte tast-selv-løsningen på www.aka.gl skal du anvende dit cpr-nummer og den anførte tast-selv-kode, som står på forsiden af forskudsskemaet.

Har du ikke modtaget et fortrykt forskudsskema for 2024, kan du få et ved henvendelse til Skattestyrelsen, hvor din tast-selv-kode også vil fremgå.

For flere oplysninger se www.aka.gl

Indlevering af forskudsskemaet: 

Du kan indlevere dit forskudsskema til Skattestyrelsen. Dette kan ske via: 
Postvæsen 
Fax 
E-mail (vedhæft scannet underskrevet blanket) til tax@nanoq.gl 
www.aka.gl 
www.sullissivik.gl