airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skattelove 

Landstingslov om forvaltning af skatter

Landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter og forelæggelsesnotat med bemærkninger samt ændring til lovforslag

Landstingslov nr. 3 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Ændring af den grønlandske betegnelse for Skatterådet) - PDF-format

Landstingslov nr. 12 af 15. november 2007 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Ophævet sambeskatning for ægtefæller og fortrykt selvangivelse)

Landstingslov nr. 10 af 5. december 2008 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Fordeling af visse tilladelsesindehaveres skatter) 

Inatsisartutlov nr. 2 af 18. maj 2010 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Nedsat godtgørelse i forbindelse med overskydende skat)

Inatsisartutlov nr. 14 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Præcisering vedrørende modregning i overskydende skatter)

Inatsisartutlov nr. 9 af 8. juni 2014 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Ændret skattetillæg ved forsinket selvangivelse. Udveksling af skatteoplysninger med andre lande.)

Inatsisartutlov nr. 8 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Overførsel af pensionsordninger til udlandet)

Inatsisartutlov nr. 32 af 28. november 2016 om ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter (Ændring af frister for selvangivelse, underretningspligt ved udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder, pligt til at anvise en bankkonto og registrering af pensionsoplysninger mv.)

Inatsisartutlov nr. 11 af 1. juni 2017 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Kompetencefordeling mellem skatteforvaltningen og Naalakkersuisut mv.)

 

Landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat samt forelæggelsesnotat med bemærkninger samt ændring til lovforslag

Landstingslov nr. 2 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ændring af 60 dages-reglen, frister for afgivelse af redegørelser og indbetaling af skat med videre)

Landstingslov nr. 11 af 15. november 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler om transfer pricing, tynd kapitalisering og CFC-beskatning)

Landstingslov nr. 9 af 5. december 2008 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Præciseret skattepligt ved personligt arbejde ombord på skibe og fly, begrænsning af rentefradrag for lån tilknyttet udenlandske ejendomme samt udvidet underskudsfremførsel m.v. for visse tilladelsesindehavere) 

Landstingslov nr. 3 af 30 november 2009 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Skattepligt i forbindelse med råstofaktiviteter, skærpet beskatning af fri bil, handel med skattemæssige afskrivninger og udvidet indeholdelsespligt) 

Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Tilkaldevagtordning i forbindelse med fri bil, afskrivning på licensandele, omdannelse af begrænset skattepligtige virksomheder, overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, skattekommuner og bruttoskatteordning for visse udefrakommende) 

Inatsisartutlov nr. 9 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af vakantboliger, begrænsning af fradrag for renteudgifter og stramning af afskrivningsregler)

Inatsisartutlov nr. 10 af 29. november 2013 om ændring af landstingslov om indkomstskat
 (Ophævelse af rentefradragsbegrænsning, afskaffelse af ”carry back” og udskydelse af afregningstidspunktet for A-skat og udbytteskat)

Inatsisartutlov nr. 37 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for selskabsskat, pengeinstitutters hensættelser til tab og justering af bruttoskatteordning) Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Inatsisartutlov nr. 29 af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Opsparing i pensionsøjemed, højere beløbsgrænse i generationsskifte)

Inatsisartutlov nr. 18 af 26. juni 2017 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat (Beskatning af aktionærlån, anti-misbrugsregel, indeholdelsespligt ved arbejdsudleje m.v.)

Inatsisartutlov nr. 23 af 13. november 2017 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Rettelse af fejl i § 63, stk. 2)

Inatsisartutlov nr. 48 af 23. november 2017 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af pensionskasser med hjemsted i Grønland, bestandsoverdragelse af ratepensioner, skattetilhørsforhold og bruttoskatordning for udefrakommende arbejdskraft, der arbejder med lufthavsprojekter, der opføres på vegne af selvstyret)

Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske pensionskasser, ændringer af afskrivningsreglerne for påhængsmotorer, som anvendes til erhvervsmæssigt jollefiskeri, turisme- eller chartersejlads, samt krav til dokumentation m.v. af kontrollerede transaktioner og land-for-land rapporter m.v.) 

Inatsisartutlov nr. 12 af 19. november 2020 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Nedsættelse af selskabsskatten og visse ændringer af reglerne om pensionsbeskatning)

 

 

Gamle skattelove:

Landstingslov nr. 2 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om indkomstskat samt forelæggelsesnotat og bemærkninger

Indkomstskatteloven - Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat

 

Skattebegunstiget opsparingsordninger
Loven:

landstingslov om skattebegunstiget opsparing. 

Ændringer:

Landstingslov nr. 2 af 23. maj 2000 om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.klik her for at se bekendtgørelsen.