airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelser

Selvstyrets bekendtgørelser m.v. om skatter
Oversigt over gældende bekendtgørelser m.v.

Om skat:

nr. 41 af 9. november 2020 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2021

nr. 43 af 25. november 2020 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

nr. 21 af 2. november 2006 om overførelse af sagsakter.  - Se bilag - Forbrugsoversigt komm borgerbetjening

nr. 22 af 2. november 2006 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet.

nr. 24 af 1. december 2006 om forretningsorden for Skatterådet med videre. 

nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. 

nr. 26 af 1. december 2006 om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen.

nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift.

nr. 29 af 1. december 2006 om skatteforvaltningens nettolønsregister.

nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre. 

nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat. 

nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige

nr. 8 af 7. juni 2011 om ind- og udførsel af varer

nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift 

nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning ikrafttræden 1. juni 2012

nr. 2 af 26. februar 2019 om krav til det skattemæssige årsregnskab og fakturakrav med videre

nr. 66 af 22. november 2021 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2022

Om skattekvikskranker:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 20. december 2010 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet

Om skattebegunstiget opsparing:

nr. 13 af 31. maj 2000 om skattebegunstiget opsparing.

Om skat:

Om skat

 

Dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner
Om skattekvikskranker:
Om skattebegunstiget opsparing:

Om skattekvikskranker:

Om skattebegunstiget opsparing: