airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Som grønlandsk studerende i Danmark anses:

- personer, der modtager uddannelsesstøtte efter de grønlandske regler eller SU, men også den, der f.eks. som følge af egenindtægt (elevløn), ikke er berettiget til at modtage sådan uddannelsesstøtte, blot de uddannelsesmæssige betingelser for at modtage uddannelsesstøtte opfyldes.

 

- personer, der under studium, uddannelse, kursus eller lignende fra kilder i Grønland modtager løn eller lignende, eksempelvis lærlinge, årskursister (lærere m.v.) og andre, der under uddannelse/kursus aflønnes af en grønlandsk arbejdsgiver, incl. Statens institutioner i Grønland.

 

- personer, hvis forældre i henhold til lov eller særlig overenskomst modtager (grønlandsk) uddannelsestilskud.