airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skatteaftaler 

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO) er aftaler mellem to eller flere lande med henblik på at undgå international dobbeltbeskatning af indkomst og fast ejendom. Hovedformålet med DBOer er at dele og fastlægge beskatningsretten mellem aftalelandene, samt for at undgå uoverensstemmelser, sikrer skatteydernes rettigheder og forhindrer skatteundgåelse.

Grønland har indgået flere aftaler, hvor af cirka halvdelen har et bredt anvendelses område, mens den anden halvdel har et begrænset anvendelses område som f.eks. fly, båd og råstofsektoren.

Skatteudvekslingsaftaler

Grønland både sender og modtager informationer til forskellige jurisdiktioner, med hvilke der er indgået skatteudvekslingsaftaler. Aftalerne sikrer at landene i mellem kan indhente skatteoplysninger om personer eller virksomheder der har relationer eller aktiviteter i flere lande.

Multilaterale aftaler

De multilaterale aftaler dækker over flere forskellige faglige områder, men har til fælles at de indgås af flere jurisdiktioner eller lande. Grønland har multilaterale aftaler der blandt andet er indgået med de nordiske lande, men også internationale med mere end 100 forskellige jurisdiktioner og lande.

Bistandsaftaler:

PDF fil Overenskomst mellem de nordiske lande om bistand i skattesager

PDF fil Overenskomst i henhold til artikel 20 i aftalen af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager

PDF fil OECD og europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager

PDF fil Administrativ aftale mellem de kompetente myndighed i Danmark, Færøerne og Grønland om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti

 

Dobbeltbeskatningsaftaler

Danmark - Grønland

 Den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale - (Ajourført med ændringer til og med 1. september 1997)

 Tillægsaftale af 5. november 1998 (artikel 15, stk. 2)

 Tillægsaftale af 28. september 2000

 Tillægsaftale af 12. juni 2002

 Tillægsaftale af 17. juni 2004

 Samarbejdsaftale om kontrol af varer - oktober 2004

Samarbejdsaftale mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre om kontrol af varer

 Tillægsaftale af 19. juni 2006

 Tillægsaftale af 19. august 2008

 Tillægsaftale af 19. august 2008 om Royal Greenland

 Tillægsaftale af 20. februar 2012 om pensioner (I)

 Tillægsaftale af 20. februar 2012 om pensioner (II)

 Tillægsaftale af 20. februar 2012 om pensioner (III)

 Tillægsaftale af 20. februar 2012 om pensioner (IV)

 Administrativ aftale om automatisk udveksling af oplysninger. Underskrevet den 28. februar 2019.

 

 

Færøerne - Grønland

 Den færøske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst

 Protokol til artikel 23

 Protokol til artikel 27

 Tillægsaftale af den 7. januar 2014 til den færøske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst

 Tillægsaftale af den 24. februar 2020 til den færøske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Island - Grønland 

 Den islandske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst

 Protokol

Norge - Grønland

 Den norske-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst 

 ProtokolCanada - Grønland

 Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Canada
Grønland har tiltrådt § 23 og § 26 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland ved protokol af 17. september 1997. Aftalen trådte i kraft den 3. juni 1998. 

USA - Grønland

 Dobbeltbeskatningsaftale af 10. december 2008 vedrørende skibs- og luftfart

Cayman Islands - Grønland 

 Aftale om:
- udveksling af skatteoplysninger
- Undgåelse af dobbeltbeskatning af virksomheder, der har fly eller skibe i internationalt område
- undgåelse af dobbeltbeskatning af individuelle borgere
- udveksling af informationer om beregning af indtægt fra virksomhedsdrift
imellem Cayman Islands og Grønland

Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 24. marts 2012

 

Isle of Man - Grønland

 Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Isle of Man og Grønland
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 30. oktober 2007.
 Aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning ved fly og skibsfart, om undgåelse af dobbeltbeskatning af individuelle borgere, og om adgang til gensidig aftaleprocedure i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste (MAP)

Bermuda - Grønland

 Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Bermuda og Grønland 
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 16. april 2009.

 Aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning ved fly og skibsfart, om undgåelse af dobbeltbeskatning af individuelle borgere, og om adgang til gensidig aftaleprocedure i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste (MAP)

Jersey - Grønland

 Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Jersey og Grønland
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 6. juni 2009

Guernsey - Grønland

 Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Guernsey og Grønland 
Aftalen foreligger kun på engelsk, og kan også findes på OECD´s hjemmeside. Aftalen trådte i kraft den 1. november 2009

Skatteudvekslingsaftaler