airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vejledninger

1. S2 - vejledning til selvangivelsen 2021 og S2a - kortfattet vejledning for 2021
2. Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende - April 2019
3. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. - (PDF-format) Marts 2011.
4. Vejledning vedrørende beskatning af feriefrirejser (PDF-format) Juni 2009.
5. Skattetræk i Grønland
    - Supplement til skattetræk i Grønland
6. Vejledning vedr. afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013
7. Vejledning vedr. begrænsning af fradrag for renteudgifter 
8. Vejledning i beskatning af fri bolig og vakantbolig.
9. Vejledning for tilflyttere til Grønland, (PDF-format) juli 2018

10. Vejledning til selvangivelse af kapitalafkast og indbetaling af kapitalafkastskat (KAS)  (PDF-format)

Indførelse af beskatning af vakantboliger

Opgørelse af værdien af fri bolig, herunder prævakant- og vakantboliger

Information om beskatning af vakantboliger mv. kan læses her.

Hjælpeark til beregning

Regneark, hjælpeskema – beregning af frit logi/fri bolig 2013, kan hentes her.

Regneark, hjælpeskema – beregning af frit logi/fri bolig 2014, kan hentes her.

Regneark, hjælpeskema - beregning af frit logi/fri bolig 2015, kan hentes her.

Regneark, hjælpeskema - beregning af frit logi/fri bolig 2016, kan hentes her.

Regneark, hjælpeskema - beregning af frit logi/fri bolig 2017, kan hentes her.

Regneark, hjælpeskema - beregning af frit logi/fri bolig 2018, kan hentes her.

Regneark, hjælpeskema - beregning af frit logi/fri bolig 2019, kan hentes her.

Regneark, hjælpeskema - beregning af frit logi/fri bolig 2020, kan hentes her. 

Regneark, hjælpeskema - beregning af frit logi/fri bolig 2021, kan hentes her.