airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Spekulation 

Ved ”spekulation” forstås, at Bitcoin er erhvervet med det formål, eller eventuelt som et af flere formål, at opnå fortjeneste ved videresalg, ikke som led i en systematisk handel med Bitcoin mv., men ved enkeltstående dispositioner. Dispositionerne er ikke et led i den pågældendes erhverv.