airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

International samarbejde


Grønland deltager i det internationale samarbejde omkring bekæmpelse af skatteunddragelse og forebyggelse af aggressiv skatteplanlægning. Opgaven med at udarbejde internationale standarder og kontrollere korrekt national implementering varetages i vid udstrækning af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Grønland har forpligtet sig til at leve op til de internationale standarder og er i den forbindelse blevet optaget som medlem af to samarbejdsorganisationer under OECD, henholdsvis Global Forum on Transparency and Exchange of Information og Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Grønland har desuden et tæt samarbejde med sine nordiske kollegaer omkring udveksling af skatteoplysninger, bekæmpelse af international skatteunddragelse samt på toldområdet. Samarbejdet foregår på bilateralt såvel som på multilateralt niveau i henhold til indgåede aftaler. Rammerne for det fælles nordiske samarbejde sættes navnligt i Nordisk Ministerråd og Nordisk Agenda. 

Se skatteaftaler her.

Oplysninger om international samarbejde på engelsk kan læses her.