airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
14. januar 2022

Det kystnære fiskeri efter hellefisk er ikke afgiftsbelagt i 2022

Reminder: Det kystnære fiskeri efter hellefisk er ikke afgiftsbelagt i 2022 

Fra og med 1. januar 2022 udgør afgiften ved indhandling af hellefisk, opfisket kystnært, 0 kr. per kilo og 0 procent af prisen, jf. § 5, stk. 2 og § 7, stk. 4 i inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017.

 

 

 

Det betyder, at det kystnære fiskeri efter hellefisk ikke er afgiftsbelagt i 2022. Fabrikker og indhandlingssteder skal derfor ikke opkræve afgifter på kystnært fiskeri efter hellefisk i 2022.

 

 

 

Finansloven for 2022 har midlertidigt afgiftsfritaget det kystnære fiskeri efter hellefisk, og ændringerne af ressourcerenteafgiften, indtil en egentlig lovændring er vedtaget. Der forventes fremlagt et lovforslag om ændring af Inatsisartutlov om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri på Inatsisartuts Efterårssamling 2022.

 

 

 

Øvrige afgiftssatser for 1. kvartal 2022 i det havgående fiskeri og kystnært fisker (som har produktionstilladelse) kan læses her: https://aka.gl/da/Nyheder/2021/12/Afgiftssatser-1-kvartal-2022