airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Delvise frirejser – ændring af beskatning

29. december 2022

Skattestyrelsen kan hermed informere arbejdsgivere om, at Inatsisartut i forbindelse med finansloven for 2023, har vedtaget, at indkomstskattelovens § 19, stk. 3 om delvise frirejser gøres frivillig for indkomstårene 2022 og 2023. Det betyder, at de hidtidige regler indtil og med indkomståret 2021 vil være gældende for de arbejdsgivere og lønmodtagere, som ønsker at anvende disse.

Afholdte tjenesterejser i løbet af indkomståret 2022, som har haft delvise ferieformål, er således ikke delvist skattepligtige, medmindre man ønsker dette. Rejserne skal derfor ikke indberettes som en del af A11 for indkomståret 2022, men kan indberettes på frivillig basis.

Der henvises i øvrigt til Skattestyrelsen vejledning om beskatning af frirejser, som kan findes her.


Venlig hilsen,

Skattestyrelsen