Afgiftssatser 1.kvartal 2022

Opgørelse over afgiftssatser for 1. kvartal 2022 i det havgående fiskeri og kystnært fiskeri (som har produktionstilladelse), kan læses her