airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Obligatorisk pension

Generelt

Du har som borger i Grønland pligt til at spare op til din egen pension.

Formålet med obligatorisk pension er at sikre, at alle i Grønland sparer op til alderdommen, så de får en økonomisk bedre pensionisttilværelse.

Ordningen gælder for alle, uanset om du er lønmodtager (med 1 eller flere arbejdsgivere) eller selvstændig erhvervsdrivende.

 

Betingelser

Alle på arbejdsmarkedet er omfattet af obligatorisk pension.

Du skal indbetale til din egen pension, hvis du er:

 • Fuldt skattepligtig til Grønland
 • Mellem 18 år og pensionsalderen 

 

Hvis du vil vide, hvem på arbejdsmarkedet, der er omfattet og hvilke indkomster der tæller med i beregningen af, hvor meget hver enkelt borger skal spare op, kan du se Skattestyrelsens informationsfilm:

OBS: Fristen for indbetaling for 2019 er rykket til 9. oktober 2020. Denne frist gælder, selvom en anden frist er nævnt i filmen.

 

 

Årsopgørelse

Skattestyrelsen sender en årsopgørelse til dig den 20. august 2020:

 • Hvis du modtager besked om at indbetale til din pension for 2019, skal du dokumentere indbetalingen til Skattestyrelsen
 • Hvis årsopgørelsen ikke giver dig besked om at spare mere op, betyder det, at du ikke skal gøre noget mere, da du har indbetalt din pensionsopsparing for 2019

Hvis du vil vide hvorfor din årsopgørelse viser, at du skal indbetale mere til din pension, kan du se Skattestyrelsens informationsfilm:

OBS: Fristen for indbetaling for 2019 er rykket til 9. oktober 2020. Denne frist gælder, selvom en anden frist er nævnt i filmen.

 

 

Opsparingsgrundlag

Hvor meget du skal spare op til din pension, afhænger af hvad du har tjent. Det kaldes dit opsparingsgrundlag.

 • Er dit opsparingsgrundlag over 100.000 kr., skal du spare op til din pension
 • Er dit opsparingsgrundlag under 100.000 kr. skal du ikke spare op for dette år

For lønmodtagere:

 • Opsparingsgrundlaget for lønmodtagere er den samlede A-indkomst og B-indkomst
 • For indkomståret 2019 skal du som lønmodtager spare 5% af dit opsparingsgrundlag op

For selvstændig erhvervsdrivende:

 • For selvstændig erhvervsdrivende er opsparingsgrundlaget det skattepligtige overskud
 • Som selvstændig erhvervsdrivende skal du spare 3% af dit opsparingsgrundlag i 2019 op

Er du både lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende, beregner du opsparingsgrundlag for hver sin del. Det betyder, at du skal regne et opsparingsgrundlag for din lønindkomst som lønmodtager og regne et andet opsparingsgrundlag for dit overskud fra dit selvstændig erhverv.

Bemærk:
Hvis du har et opsparingsgrundlag på 100.000-150.000 kr. skal du spare lidt mindre op end de procentsatser, der fremgår her. Dette beregnes på baggrund af din indkomst. Beløbet du skal spare op, står altid på din årsopgørelse.

Følgende medregnes i opsparingsgrundlaget:

 • A-indkomst og B-indkomst.
  Eksempelvis:
  • Løn
  • Frie goder (f.eks. fri bil, fri bolig, fri mobil m.v.)
  • Barselsdagpenge
  • Praktikløn
 • Overskud i erhvervsvirksomhed

En række indkomster tæller ikke med i opsparingsgrundlaget.
Det gælder:

 • Visse sociale ydelser og tilskud (førtidspension, boligsikringsydelse, børnetilskud, uddannelsesstøtte, alderspension og andre pensionsudbetalinger, underholdsbidrag, offentlig hjælp)
 • Visse tjenestemandsindkomster (Hjemmestyrets og kommunernes tjenestemænd i Grønland, tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner og Statens tjenestemænd i Grønland).

Bemærk, at de procentsatser du skal spare op, ændrer sig år for år. De satser som står beskrevet her er for indkomst i 2019. Den minimumssats, der passer hvert år, står altid på din årsopgørelse. 

Hvis du vil se hvordan du kan spare op til din pension, kan du se Skattestyrelsens informationsfilm:

OBS: Fristen for indbetaling for 2019 er rykket til 9. oktober 2020. Denne frist gælder, selvom en anden frist er nævnt i filmen.

 

 

Dokumentation for indbetaling til din pension

Hvis du har fået brev om, at du skal indbetale til din pension, skal du dokumentere indbetalingen til Skattestyrelsen.
Du skal indsende og dokumentere:

 1. At indbetalingen til en pensionsordning er fra dig eller foretaget i dit navn, f.eks fra din arbejdsgiver
 2. Betalingen skal være til en pensionsordning, der er omfattet af loven:
  1. I Grønland; SISA, Grønlandsbanken og Bank Nordik Nuuk
  2. I Danmark; pensionsselskaber og pensionskasser (men ikke bankers opsparingsordninger)
 3. Indbetalingsdato til pensionsordningen
 4. For hvilket år du sparer op, og det præcise beløb, du har indbetalt til din pension

Hvis du ikke opfylder alle 4 dokumentationskrav, tæller indbetalingen som en indbetaling for år 2020, og ikke 2019.

Indsendelse af dokumentation:

Du kan aflevere dokumentation i papirform til Skattestyrelsens kontorer eller sende det til Skattestyrelsen med posten. Du kan også dokumentere oplysningerne ved at sende e-mail.

Skattestyrelsen accepterer udskrift fra din bankkonto (fx Netbank) eller pensionsindbetalinger som dokumentation, hvis disse informationer fremgår:

 • indbetaling
 • beløb
 • afsender
 • modtager
 • og dato

Benyt venligst ordene ’obligatorisk pension’ i emnefeltet, når du sender dokumentationen.

 

Procedure

Når du har indsendt dokumentationen for indbetaling af din pension for 2019, bliver den registreret hos Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen gennemgår din indsendte dokumentation.

Du kan forvente, at der går mindst 4 uger til du får svar.
I december 2020 modtager du et skattekort med en korrekt trækprocent for næste år.

 

Frist

Din indbetaling til pensionsordning for 2019 skal være foretaget mellem 20. august og 9. oktober 2020.
Du skal sende dokumentation for indbetaling til din pension til Skattestyrelsen på tax@nanoq.gl.

 

Konsekvenser af ikke at overholde fristen

Den manglende indbetaling for 2019 vil blive trukket over din trækprocent i 2021, hvis du:

 • ikke har indbetalt mellem 20. august og 9. oktober 2020
 • ikke har dokumenteret indbetaling til Skattestyrelsen

 

Hvis du ønsker at bruge fristen på 4 uger til at indbetale for sidste års pensionsforpligtelse, kan du se Skattestyrelsens informationsfilm:

OBS: Fristen for indbetaling for 2019 er rykket til 9. oktober 2020. Denne frist gælder, selvom en anden frist er nævnt i filmen.

 

 

Klage

Hvis du vil klage over årsopgørelsen vedrørende obligatorisk pension, skal du sende det skriftligt til:

Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk