airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Information om pension 

Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension.
Når De indbetaler til pensionsordninger i Grønland

Som skattepligtig til Grønland, kan De som udgangspunkt trække Deres pensionsindbetalinger til de fleste pensionsordninger placeret i Grønland fra i skat, mens udbetalingerne er skattepligtige.
De skal altså ikke betale skat af indbetalingen på indbetalingstidspunktet. I daglig tale kaldes sådanne indbetalinger for fradragsberettigede eller skattefri.

Ved pensionsordninger, De selv har oprettet som privatperson, består skattefriheden i, at De har fradragsret for indbetalingerne. Det betyder, at De kan trække indbetalingerne fra, når De skal opgøre Deres skattepligtige indkomst. De skal være opmærksom på, at fradraget for disse indbetalinger er et ligningsmæssigt fradrag og indgår sammen med Deres øvrige ligningsmæssige fradrag, når De skal vurdere, om De  vil anvende standardfradraget eller den faktiske sum af Deres ligningsmæssige fradrag.

Ved pensionsordninger, som er oprettet til Dem som led i et ansættelsesforhold, består skattefriheden i, at De har bortseelsesret for indbetalingerne. Det betyder, at De kan se bort fra indbetalingerne, når De skal opgøre Deres skattepligtige indkomst. Det gælder både arbejdsgivers og Deres egne bidrag til pensionsordningen.

Når De indbetaler til pensionsordninger udenfor Grønland
Som fuldt skattepligtig til Grønland, skal De som udgangspunkt betale skat af indbetalinger til pensionsordninger placeret uden for Grønland. Bemærk dog, at De fortsat har fradrags-/bortseelsesret for indbetalinger til ATP og tjenestemandspensioner.

Der er forskel på, om Deres pensionsordning er privattegnet, eller om den er oprettet som led i et ansættelsesforhold.

Indbetaler De selv til en privattegnet pensionsordning, sker dette med penge De allerede har betalt skat af, og der skal således ikke ske yderligere.

Indbetaler Deres arbejdsgiver til en pensionsordning for Dem i forbindelse med lønafregning, skal arbejdsgiveren sørge for, at der bliver betalt skat af indbetalingerne, inden De får udbetalt Deres løn.
Når Deres pension bliver udbetalt fra ordninger i Grønland
Har De haft fradrags-/bortseelsesret for indbetalingerne til en pensionsordning, skal De betale indkomstskat, når pensionen bliver udbetalt.
Når Deres pension bliver udbetalt fra ordninger udenfor Grønland
Kan De godtgøre, at De ikke har haft fradrags-/bortseelsesret for indbetalingerne, vil udbetalingerne fra de fleste pensionsordninger som udgangspunkt være skattefri.