airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
25. august 2016

Pressemeddelelse Slutopgørelse vedr. skatter for 2015

31. august 2016 udbetaler Skattestyrelsen overskydende skatter for skatteåret 2015 på 150 mio. kr. til 21.469 personer.

Af de 150 mio. kr. er der ved modregning, indtræden og udlæg inddrevet 44,2 mio. kr. (ca. 29 % af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til de offentlige.
24,9 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de Grønlandske kommuner, Ini A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 19 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Skatteydere hvis overskydende skat helt eller delvist er anvendt til dækning af restancer til det offentlige modtager særskilt underretning herom.

For dem der har oplyst bankkonto ved selvangivelsen for 2015 får udbetalt overskydende skat den 31. august 2016.
For dem der ikke har oplyst bank konto vil få tilsendt check den 31. august 2016.

I foråret 2016 udbetalte Skattestyrelsen overskydende skatter ved § 15 for skatteåret 2015 på 17,3 mio. kr. til 1.239 personer.

Af de 17,3 mio. kr. har der været modregning, indtræden og udlæg inddrevet 2,8 mio. kr. (ca. 16 % af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til de offentlige.
1,4 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de Grønlandske kommuner, Ini A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 1,3 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Samtidig opkræves der restskatter for 2015 på 178 mio. kr. hos 11.500 skatteydere, heraf vil de 56,9 mio. kr. blive indregnet i forbindelse med forskudsregistreringen for 2017, medens de 121 mio. kr. opkræves i 3 rater med forfald den 01/09, 01/10 og 01/11-2016 og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i hver af månederne.

Restskat til indregning i forskudsskatten 2017 kan indbetales frivilligt inden den 20. november 2016, således at man undgår rentetillæg på 6 %. Oplysninger om betaling heraf fremgår af slutopgørelsen.

Skatteydere der har spørgsmål omkring udbetaling af overskydende skat henholdsvis opkrævning af restskat kan, når skatteyderen har modtaget slutopgørelse og underretning om evt. inddrivelse af restancer, bedes rettet til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen, postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 10, mail: tax@nanoq.gl  

Fra den 22/8 2016 kan du selv hente en kopi af slutopgørelsen for skatteåret 2015 på Sullissivik.gl ved hjælp af NemId. På de første 3 dage har 5.426 personer været inde på Sullissivik.gl for at se deres slutopgørelse.

Du kan også tilmelde dig NemPost på Sullissivik.gl, således at du fremadrettet vil kunne modtage post fra det offentlige digitalt.

Skattestyrelsen arbejder løbende med at tilbyde borgerene yderligere adgang til oplysninger og services digitalt.