airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

S6 Anmodning om henstand 

Henstand med indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2013

Personer, erhvervsdrivende personer og selskaber skal indsende selvangivelse senest 1. maj 2014.

Der vil - i individuelle tilfælde - være mulighed for, efter forvaltningslovens § 16, stk. 4, at ansøge om henstand med indsendelse af selvangivelsen.

Af bemærkningerne til forvaltningslovens § 16, stk. 4 fremgår følgende:

Skatteforvaltningen kan give udsættelse med indsendelse af selvangivelsen, hvor særlige grunde taler for det, såfremt dette er i overensstemmelse med ligningsarbejdet.

Ansøgning om udsættelse med indgivelse af selvangivelsen skal være indgivet senest den 1. maj i ligningsåret. Ansøgningen skal være begrundet i konkrete forhold, eksempelvis at den skattepligtige endnu ikke er i besiddelse af alle oplysninger af relevans for udarbejdelse af selvangivelsen, sygdom eller lignende.

Skatteforvaltningen kan afslå at imødekomme en ansøgning om udsættelse med selvangivelsen, såfremt en udsættelse vil forsinke færdiggørelsen af ligningsarbejdet.”


Se i øvrigt Meddelelse fra Skattestyrelsen nr. 59 af 19. juli 2011 her.

Henstandsblanket

Nedenstående blanket er en side blanket vedrørende anmodning om henstand. Filen er gemt som PDF-format

Du har to muligheder:

Du kan hente dokumentet, printe det ud, og manuelt udfylde oplysningerne i dokumentet.
Eller du kan taste oplysningerne på din computer i selve dokumentet, og dernæst udskrive den udfyldte blanket. Du kan desværre ikke gemme det udfyldte dokument på din computer.
Ved begge tilfælde skal du sende blanketten enten pr. post eller fax til regionskontoret. Du kan også sende dokumentet elektronisk, hvis dokumentet er scannet.

Du kan hente blanketten herPDF fil

Gyldig fra: 1. januar 2014

Gyldig til: 31. december 2014