airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gældende meddelelser før 2008

Meddelelser mellem 1 til 200

PDF fil Nr. 1 Meddelelse fra skatteinspektoratet.

PDF fil Nr. 20 Fritagelseserklæring fra de danske skattemyndigheder

PDF fil Nr. 24 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1975

PDF fil Nr. 25 Kommunal inddeling

PDF fil Nr. 29 Feriegodtgørelse for 1975 for personet uden ret til ferie med løn

PDF fil Nr. 33 Beskatningstidspunkt for sikkerhedsstillelse ved entrepriser

PDF fil Nr. 34 Beskatningstidspunkt ved overdragelse af virksomhed, hvor handlen er betinget af ydelse af statsgaranti for optagelse af lån

PDF fil Nr. 35 Fradragsret for garantiprovision

PDF fil Nr. 36 Arbejdsgiverkontrol hos filialer eller bygdebestyrere, der ikke selvstændigt er tilmeldt arbejdsgiveregisteret

PDF fil Nr. 37 Repræsentationsudgifter

PDF fil Nr. 40  Beskatning af døgnplejevederlag samt fradrag for udgifter forbundet hermed

PDF fil Nr. 41 Feriefrirejser

PDF fil Nr. 52 Optagelse og værdiansættelse af besætning hos fåreavlere, rensdyrholdere og minkavlere.

PDF fil Nr. 53 Good-will

PDF fil Nr. 56 Entreprisekontrakter (igangværende arbejder)

PDF fil Nr. 57 Indberetning fra private virksomheder m.fl. om indhandling i henhold til § 85

PDF fil Nr. 58 Udskrivningsprocenterne for indkomståret 1976

PDF fil Nr. 60 Overdragelse af personlig virksomhed til selskabsform.

PDF fil Nr. 61 Forståelse af begrebet "værdi i handel og vandel".

PDF fil Nr. 62 Anerkendte trossamfund - undtaget fra skattepligt.

PDF filNr. 63 Lov om ændring af lov for Grønland om kommunneskat

PDF filNr. 72 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere.

PDF fil Nr. 73 Udskrivningsprocenterne for indkomståret 1977

PDF fil Nr. 83 Udskrivningsprocenterene for indkomståret 1978

PDF filNr. 85 Ydelse af kost og logi i forbindelse med til- og fratæden af tjenesten i Grønland

PDF fil Nr. 95 Det meddeles herved, at Grønlands Landsråd i medfør af § 27, stk. 1 i lov for Grønland om indkomstskat har fastsat landsskattens udskrivningsprocent for 1979 til 2

PDF fil Nr. 108 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere.

PDF fil Nr. 109 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1980

PDF fil Nr. 110 Fastsættelse af personfradrag for inkomståret 1981

PDF fil Nr. 112 Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1981

PDF fil Nr. 113 Fastsøttelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1981

PDF fil Nr. 114 Den skattemæssige behandling af kapitalpensionsordninger

PDF fil Nr. 122 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 123 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1981

PDF fil Nr. 124 Beskatning og værdiansættelse af frirejser for inkomstårene 1980 og 1981

PDF fil Nr. 125 Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1982.

PDF fil Nr. 127 Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1982.

PDF fil Nr. 128 Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1982

PDF fil Nr. 136 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 137 Værdi af frirejser

PDF fil Nr. 138 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1982

PDF fil Nr. 139 Uddannelsesstøtte

PDF fil Nr. 140 Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1983

PDF fil Nr. 142 Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1983

PDF fil Nr. 143 Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1983

PDF fil Nr. 151 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 152 Værdi af frirejser

PDF fil Nr. 153 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1983 (Findes kun på Grønlandsk)

PDF fil Nr. 155 Fastsættelse af personfradrag for inkomståret 1984

PDF fil Nr. 157 Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1984

PDF fil Nr. 158 Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for indkomståret 1984

PDF fil Nr. 166  Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 167 Værdi af frirejse

PDF fil Nr. 168 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1984

PDF fil Nr. 169 Fåreholderes indkomstopgørelse

PDF fil Nr. 170 Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1985

PDF fil Nr. 171 Fastsættelse af standradfradrag for indkomståret 1985

PDF fil Nr. 173 Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for inkomståret 1985

PDF fil Nr. 181 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere

PDF fil Nr. 182 Værdi af frirejse

PDF fil Nr. 183 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1985

PDF fil Nr. 184 Uddannelsesstøtte

PDF fil Nr. 185 Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1986

PDF fil Nr. 186 Fastsættelse af standardfradrag for indkomståret 1986

PDF fil Nr. 188 Fastsættelse af fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere for inkomståret 1986

PDF fil Nr. 195 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere

PDF fil Nr. 196 Værdi af frirejse

PDF fil Nr. 198 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1986

PDF fil Nr. 199 Opgørelse af skattepligtige kursgevinster/-tab

PDF fil Nr. 200 De skattemæssige fradrag m.m for 1987

Meddelelser mellem 208 til 308 

PDF fil Nr. 208 Feriefrirejser

PDF fil Nr. 210 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere

PDF fil Nr. 211 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1987

PDF fil Nr. 212 Uddannelsesstøtte og sanering af uddannelsesgæld

PDF fil Nr. 213 Opgørelse af skattepligtig fortjeneste/tab ved afståelse af fast ejendom

PDF fil Nr. 214 Opgørelse af skattepligtig fortjeneste/tab ved afståelse af aktier m.v.

PDF fil Nr. 215 De skattemæssige fradrag m.m. for 1988

PDF fil Nr. 221 Feriefrirejser

PDF fil Nr. 225 Fåreholderes indkomstopgørelse

PDF fil Nr. 227 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1988

PDF fil Nr. 228 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 237 Feriefrirejser

PDF fil Nr. 239 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

      Nr. 240 Udbytteskatten fra 1989

PDF fil Nr. 241 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1989

PDF fil Nr. 247 Feriefrirejser

PDF fil Nr. 253 Uddannelsesstøtte og sanering af uddannelsesgæld

PDF fil Nr. 254 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1990

PDF fil Nr. 264 Feriefrirejser

PDF fil Nr. 265 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 266 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1991

PDF fil Nr. 275 Feriefrirejser

PDF fil Nr. 277 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 278 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1992

PDF fil Nr. 287 Feriefrirejser

PDF fil Nr. 289 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 290 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1993

PDF fil Nr. 291 Periodisering af renter m.v. ved skattepligtsindtræden og ophør

PDF fil Nr. 294 Finansielle kontrakter

PDF fil Nr. 295 Underholdsydelser

PDF fil Nr. 304 Feriefrirejser

PDF fil Nr. 306 Værdiansættelse af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 308 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1994

Meddelelser mellem  311 til 395

PDF fil Nr. 311 Underholdsydelser

PDF fil Nr. 319 Frirejser

PDF fil Nr. 321 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere

PDF fil Nr. 322 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1995

PDF fil Nr. 326 Mindsterenten for perioden 1. Januar - 30. Juni 1995

PDF fil Nr. 327 Mindsterentereglen

PDF fil Nr. 329 Mindsterenten for perioden 1. Juli - 31. December 1995

PDF fil Nr. 337 Frirejser

PDF fil Nr. 339 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere

PDF fil Nr. 340 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1996

PDF fil Nr. 341 Vedrørende de skattemæssige konsekvenser af de af Erhvervsstøtteudvalget gennemførte gældssaneringer for kuttere finansieret med erhvervsstøttelån

PDF fil Nr. 342 Mindsterenten for perioden 22. December til 31. December 1995

PDF fil Nr. 343 Vedrørende skattetræk i vederlag til musikere, solister m.m

PDF fil Nr. 344 De skattemæssige fradrag m.m. for 1997

PDF fil Nr. 345 Mindsterenten for perioden 1. Juli 1996 - 31. December 1996

PDF fil Nr. 353 Frirejser

PDF fil Nr. 355 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere

PDF fil Nr. 358 Mindsterenten for perioden 22. Oktober til 31. December 1996

PDF fil Nr. 359 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1997

PDF fil Nr. 361 Mindsterenten for perioden 1. Januar 1997 - 30. Juni 1997

PDF fil Nr. 363 Vedrørende beskatning af EDB-udstyr som stilles til rådighed for ansatte og som stilles til rådighed i forbindelse med undervisning og fjernundervisning

PDF fil Nr. 365 Mindsterenten for perioden 1. Juli 1997 - 31 December 1997

PDF fil Nr. 373 Frirejser

PDF fil Nr. 376 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere

PDF fil Nr. 377 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1998

PDF fil Nr. 378 Mindsterenten for perioden 1. Januar 1998 - 30. Juni 1998

PDF fil Nr. 380 Mindsterenten for perioden 1. Juli 1998 - 31. December 1998

PDF fil Nr. 388 Ferirejser

PDF fil Nr. 391 Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere

PDF fil Nr. 392 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1999

PDF fil Nr. 393 Mindsterenten for perioden 1. Januar 1999 - 30. Juni 1999

PDF fil Nr. 395 Mindsterenten for perioden 1. Juli 1999 - 31. December 1999

Meddelelser mellem 403 til 529