airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2008-p sioqqullugu nalunaarutit atuuttut

Nalunaarutit nr. 1-imiit 200-t akornanni.

PDF fil Nr. 1 Skatteinspektoratimiit nalunaarut

 Nr. 20 Akileraarutinik akiliingitsoornissamik Danmarkimi akileraaruserinermi pisortaniit nalunaarut

 Nr. 24 Ukioq aningaasarsiorfik 1975 pillugu procenti akileraarutissaq

 Nr. 25 Kommunit immikkoortitigaanerat

 Nr. 29 1974 pillugu ferienersiat inunnut akissarsiatik pigiinnarlugit ferieqartussaatitaanngitsunut

 Nr. 33 Suliariniakani qularnaveeqqusiineq pillugu akileraarusiinissamut piffissaq

 Nr. 34 Akileraarusiinissamut piffissaq sulliviup allanit ingerlatarilerneqarnerani, sullivimmi tassani niuerneq patsisissaqartinneqaraangat taarsigassarsiat pillugit naalagaaffiup qularnaveequsiineranit

 Nr. 35 Qularnaveeqqusiinermi kiffartulusinnarnaveerqutisiat pillugit ilanngaateqartitsisiinaatitaaneq

 Nr. 36 immikkoortoqarfinni imaluunniit bestyrerini nunaqarfinniituni sulisitsisut nalunaarsorneqartarfiannut immikkoorlutik nalunaaruteqarsimanngitsuni sulisitsisup nakkutilliinissaa

 Nr. 37 Ilassinninnermi aningaasartuutit

 Nr. 40 Ulloq unnuarlu paaqinnittarnermi akissarsiat akileraartaatiginerat aammalu aningaasartuutinut tamakkununnga atatillugit aningaasartuutinut ilanngaatit

 Nr. 41 Ferieqarluni akeqanngitsumik angalanerit

 Nr. 51 Niuqutissaatinik kisitsineq naliliinerlu

 Nr. 52 Savaatillit, tuttuutillit mikiurillillu nersutaataannik kisitsineq naliliinerlu

 Nr. 53 Ingerlatap pioreernerata pitsaaqutaa

 Nr. 56 Suliassanut isumaqatigiissutit (suliat suli ingerlassat)

 Nr. 57 § 85 malillugu sulifit namminersortut il.il. tunisat pillugit nalunaaruteqarnissat

 Nr. 58 Ukioq aningaasarsiorfik 1976 pillugu procente akileraarutissaq

 Nr. 60 Sulliviup inuinnarmit ingerlanneqartup selskabitut ingerlanneqalernera

 Nr. 61 Taaguutip "niuernemi tunineqassasuuguni naligisinnaasaa"-ta qanoq paasisariaqarnera

 Nr. 62 Uppeqatigiit akuersaarneqarsimasut - akileraaruteqaateqartussaatitaangillat

 Nr. 63 Lov om ændring af lov for Grønland om kommuneskat (Qallunaatut taamaallaat pigineqarpoq)

 Nr. 72 Savaatillit nersutaataanik nalilineq

 Nr. 73 Ukioq aningaasarsiorik 1977 pillugu procente akileraarutigissaaq

 Nr. 83 Ukioq aningaasarsiorfik 1978 pillugu procente akileraarutissaq

 Nr. 85 Kalaallit-Nunaani atorfininnermut soraarnermut atatillugu nerisaqarnermut ineqarnermullu akiliussisarneq

 Nr. 95 Matumuuna nalunaarutigineqarpoq aningaasarsianit akileraarutit pillugit

 Nr. 96 Ukiumi aningaasarsiorfimmi 1979-imi procenti akileraarutissaq

 Nr. 108 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 109 Ukiumi aningaasarsiorfimmi 1980-imi procenti akileraarutissaq

 Nr. 110 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1981-imut inummut ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 112 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1981-imut ilanngaatip aalajangersimasup angissusilernera

 Nr. 113 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1981-imut akissarsiortunut killilimmik akileraartussaatitanut aalajangersimasumik ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 114 Aningaasanik ataatsikkut tigusassanik soraarnerussutisiaqarnissamut aaqqissuussinerit akileraarutitigut suliarineqarernissaat

 Nr. 122 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 123 Ukiumi aningaasarsiorfimmi 1981-imi procenti akileraarutissaq

 Nr. 124 Ukiuni aningaasarsiorfinni 1980-imi aamma 1981-imi akeqanngitsumik sulinngiffeqarluni angalatitaanerup akileraarusernera nalilerneqarneralu

 Nr. 125 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1982-imut inummut ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 127 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1982-imut ilanngaatip aalajangersimasup angissusilernera

 Nr. 128 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1982-imut akissarsiortunut killilimmik akileraarutussaatitanut aalajangersimasumik ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 136 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 138 Ukiumi aningaasarsiorfimmi 1982-imi procenti akileraarutissaq

 Nr. 139 Ilinniartitaanermi tapiissuteqartarneq

 Nr. 140 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1983-imut inummut ilanngaatip angissussilernera

 Nr. 142 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1983-imut ilanngaatip aalajangersimasup angissusilernera

 Nr. 143 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1983-imut akissarsiortunut killilimmik akileraartussaatitanut aalajangersimasumik ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 151 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 152 Akeqanngitsumik angalanerit nalingi

 Nr. 153 Ukiumi aningaasarsiorfimmi 1983-imi procenti akileraarutissaq

 Nr. 155 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1984-imut inummut ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 156 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1984-imut ilanngaatip aalajangersimasup angissusilernera

 Nr. 157 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1984-imut akissarsiortunut killilimmik akileraartussaatitanut aalajangersimasumik ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 166 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 167 Akeqanngitsumik angalanerit nalingi

 Nr. 168 Ukiumi aningaasarsiorfimmi 1984-imi procenti akileraarutissaq (Qallunaatut taamaallaat pigineqarpoq)

 Nr. 169 Savaatillit aningaasarsiaasa naatsorsorneqarneri

 Nr. 170 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1985-imut inummut ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 171 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 19085-imut ilanngaatip aalajangersimasup angissusilernera

 Nr. 173 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1985-imut akissarsiortunut killilimmik akileraartussatitanut aalajangersimasumik ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 181 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 182 Akeqanngitsumik angalanerit nalingi

 Nr. 183 Ukiumi aningaasarsiorfimmi 1985-imi procenti akileraarutissaq (Qallunaatut taamaallaat pigineqarpoq)

 Nr. 184 Ilinniartunut tapiissutit

 Nr. 185 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1986-imut inummut ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 186 Ukiumut aningaasarsiorfimmut 1986-imut ilanngaatip aalajangersimasup angissusilernera

 Nr. 188 Ukiiumut aningaasarsiorfimmut 1986-imut akissarsiortunut killilimmik akileraartussaatitanut aalajangersimasumik ilanngaatip angissusilernera

 Nr. 195 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 196 Akeqanngitsumik angalanerit nalingi

 Nr. 198 Ukiumut aningaasarsiorfimmi 1986-imut procenti akileraarutissaq (Qallunaatut taamaallaat pigineqarpoq)

 Nr. 199 Pappiaraatit nalingisa allanngorarnerisigut iluanaarutit/ajunaarutit akileraaruteqaataasussat naatsorsornerat

 Nr. 200 1987-imut akileraarutitigut ilanngaatit il.il. (Qallunaatut taamaallaat pigineqarpoq)

Nalunaarutit nr. 208-miit 308 akornanni

 Nr. 208 Akiliunneqarluni feriarluni angalasarnerit

 Nr. 210 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 211 Ukioq aningaasarsiorfik 1987 pillugu procenti akileraarutissaq (Qallunaatut taamaallaat pigineqarpoq)

 Nr. 212 Ilinniagaqarnermi tapiissutit aamma ilinniagaqarnermut atatillugu akiitsut isumakkeerfigineqartarnerat

 Nr. 213 Pigisamik aalaakkaasumik tunisinermi iluanaarutit/ajunaarutit akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqartarneri

 Nr. 214 Aktienik il.il. tunisinermi iluanaarutit/ajunaarutit akileraaruteqaataasussat naatsorsorneqartarneri

 Nr. 215 1988-imut akileraarutitigut ilanngaatit il.ill.

 Nr 221 Akiliunneqarluni feriarluni angalasarnerit

 Nr 225 Savaatillit aningaasarsiaasa naatsorsorneqarneri

 Nr. 227 Ukioq aningaasarsiorfik 1988 pillugu procenti akileraarutissaq (Qallunaatut taamaallaat pigineqarpoq)

 Nr. 228 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 237 Akiliunneqarluni feriarluni angalasarnerit

 Nr. 239 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 247 Akiliunneqarluni feriarluni angalasarnerit

 Nr. 253 Ilinniagaqarnermi tapiissutit aamma ilinniagaqarnermut atatillugu akiitsut isumakkeerfigineqartarnerat

 Nr. 254 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1990-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 255 1991-imut akileraarutitigut ilanngaatit il.il.

 Nr. 264 Akiliunneqarluni feriarluni angalasarnerit

 Nr. 265 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 266 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1991-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 267 1992-imut akileraarutitigut ilanngaatit il.il.

 Nr. 275 Akiliunneqarluni feriarluni angalasarnerit

 Nr. 277 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 278 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1992-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 287 Akiliunneqarluni feriarluni angalasarnerit

 Nr. 289 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 290 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1993-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 291 Akileraartussaatitaanerup aallartinnerani kipineranilu erniat il.il. piffissanut attuumassuteqarfiinut agguataarneqartarnissaat

 Nr. 294 Aningaasanut tunngasunik isumaqatigiissutit

 Nr. 295 Underholdsydelser (Qallunaatut taamaallaat pigineqarpoq)

 Nr. 304 Akiliunneqarluni feriarluni angalasarnerit

 Nr. 306 Savaatillit nersutaataannik naliliineq

 Nr. 308 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1994-imut procentit akileraarusiissutissat

Nalunaarutit nr. 311-imiit 395 akornanni  

 Nr. 311 Meeqqanut akilersuutit

 Nr. 319 Akiliunneqarluni angalasarnerit

 Nr. 321 Savaatillit nersutaataannik nalilliineq

 Nr. 322 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1995-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 326 Piffissamut 1. Januarimiit 30. Juni 1995-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 327 Erniat minnerpaaffissaannik malittarisassaq

 Nr. 329 Piffissamut 1. Julimiit 31. December 1995-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 337 Akiliunneqarluni angalasarnerit

 Nr. 339 Savaatillit uumasuutaannik naliliinerit

 Nr. 340 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1996-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 341 Inuussutissarsiutinut Tapersiisarnernut Ataatsimiititaliap kutterinut inuussutissarsiutinut taoersiisarfimmit taarsigassarsisitsinikkut aningaasalerneqarsimasunut akiitsunik isumakkeerinerit akileraarutinut tunngassuteqartunik sunniutigisaat pillugit

 Nr. 342 Piffissamut 22. December 31. December 1995-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 343 Nipilersortartut, erinarsortartut il.il. akissarsiaannit akileraarusiisarneq pillugu

 Nr. 345 Piffissamut 1. Juli 1996-imiit 31. December 1996-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 353 Akiliunneqarluni angalasarnerit

 Nr. 355 Savaatillit uumasuutaannik naliliinerit

 Nr. 358 Piffisaamut 22. Oktober 31. December 1996-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 359 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1997-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 361 Piffissamut 1. Januar 1997-imiit 30. Juni 1997-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 363 Qarasaasiat atorfeqartitaanermut atasumik atugassanngortitat kiisalu ilinniagaqarnermut nunaqarfiginngisamiillu atuartitsinermut atatillugu atugassanngortitat akileraarusersorneqartarnerat pillugu

 Nr. 365 Piffissamut 1. Juli 1997-imiit 31. December 1997-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 376 Savaatillit uumasuutaannik naliliinerit

 Nr. 377 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1998-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 378 Piffissamut 1. Januar 1998-imiit 30. Juni 19998-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 380 Piffissamut 1. Juli 1998-imiit 31. December 1998-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 391 Savaatillit uumasuutaannik naliliinerit

 Nr. 392 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 1999-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 393 Piffissamut 1. Januar 1999-imiit 30. Juni 1999-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 395 Piffissamut 1. Juni 1999-imiit 31. December 1999-imut erniat minnerpaaffissaat

Nalunaarutit nr. 403-miit 529 akornanni

 Nr. 403 Akiliunneqarluni angalasarnerit

 Nr. 408 Piffissamut 1. Januar 2000-imiit 30. Juni 2000-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 420 Savaatillit uumasuutaannik naliliinerit

 Nr. 422 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2001-imut procentit akileraarusiissutissat taavalu  Skema

 Nr. 423 Piffissamut 1. Januar 2001-imiit 30. Juni 2001-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 425 Piffissamut 1. Juli 2001-imiit 31. December 2001-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 436 Savaatillit uumasuutaannik naliliinerit

 Nr. 438 Piffissamut 1. Juli 2001-imiit 22. November 2001-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 439 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2002-mut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 444 Piffissamut 1. Juli 2002-imiit 31. December 2002-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 459 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2003-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 460 Piffissamut 1. Januar 2003-imiit 30. Juni 2003-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 467 Akiliunneqarluni angalasarnerit

 Nr. 473 Savaatillit tuttuutillillu iimasuutaannik naliliinerit

 Nr. 476 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2004-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 477 Piffissamut 1. Januar 2004-imiit 30. Juni 2004-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 480 Piffissamut 1. Juli 2004-imiit 31. Decemebr 2004-imut erniat minnerpaaffissaat

 Nr. 495 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2005-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 503 Akiliunneqarluni angalasarnerit

 Nr. 508 Savaatillit tuttuutillillu uumasuutaannik naliliinerit

 Nr. 512 Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2006-imut procentit akileraarusiissutissat

 Nr. 520 Akiliunneqarluni angalasarnerit

 Nr. 525 Savaatillit tuttuutillillu uumasuutaannik naliliinerit

 Nr. 529 Ukioq aningaasarsiorfik 2007 pillugu procenti akileraarutissaq (Qallunaatut taamaallat pigineqarpoq)