airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skat

Meddelelser nr. 2 - 100

PDF fil Nr. 2 Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1975

PDF fil Nr. 3 Fastsættelse af skattefri B-indkomst for indkomståret 1975

PDF fil Nr. 4 Good-will

PDF fil Nr. 5 Selvklæbende navne- og adressemærkater til forskudsskemaet 

PDF fil Nr. 6 Kosttilskud til besætninger på KGH trawlere er A-indkomst

PDF fil Nr. 7 Redskabskompensation og andel i redskabsanskaffelse til skippere og førstestyrmænd på KGH´s trawlere

PDF fil Nr. 8 Beskatning af værdi af bolig i egen ejendom

PDF fil Nr. 9 Beskatning af værdi af fribolig

PDF fil Nr. 10 Beskatning af plejevederlag

PDF fil Nr. 11 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 12 Værdi af fri kost og logi

PDF fil Nr. 13 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 15 Beskatning af sygeløn (dagpenge), der udbetales i henhold til aftaler mellem GAS som den ene og M.F.G og DGA som de andre forhandlingspartnere

PDF fil Nr. 16 Beskatning af arbejdsløshedsunderstøttelse

PDF fil Nr. 18 Beskatning af døgplejevederlag samt fradrag for udgifter forbundet hermed

PDF fil Nr. 19 Fradragsberettige renter på boligstøttelån

PDF fil Nr. 21 Afgrænsninger mellem A- og B-indkomster

PDF fil Nr. 22 Indberetning fra KGH om indhandling

PDF fil Nr. 23 Beskatning af plejevederlag

PDF fil Nr. 26 Diæter, honorarer m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

PDF fil Nr. 27 Fradrag for renter af gæld, der har forbindelse med eller tilknytning til fast ejendom i Danmark

PDF fil Nr. 28 Arrestgodtgørelse, tilskud til regning samt refusion af olieregning til arrestforvarere

PDF fil Nr. 30 Fradrag for fortæringsudgifter m.m.

PDF fil Nr. 31 Beskatningtidspunkt i almindelighed

PDF fil Nr. 32 Beskatningstidspunkt for indhandling til KGH

PDF fil Nr. 38 Fastsættelse af skattefri B-indkomst for indkomståret 1976

PDF fil Nr. 39 Fastsættelse af personfradrag for indkomståret 1976

PDF fil Nr. 42 Beskatningstidspunkt for indhandling til K.G.H

PDF fil Nr. 43 Skattefrihed for trangsbestemte offentlige ydelser jfr. kommuneskattelovens § 24, nr. 11

PDF fil Nr. 44 Diæter, honorarer m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

PDF fil Nr. 45 Opgørelse af formue

PDF fil Nr. 46 Fradrag i forbindelse med dagplaje.

PDF fil Nr. 47 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 48 Værdi af fri kost og logi

PDF fil Nr. 49 Værdi af frit ophold.

PDF fil Nr. 50 Fradrag for fortæringsudgifter m.m

PDF fil Nr. 54 Diæter, honorarer m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

PDF fil Nr. 55 Diæter m.v til medlemmer af Grønlands Landsråd.

PDF fil Nr. 59 Beskatning af frirejser for uddannelsessøgende.

PDF fil Nr. 65 Fastsættelse af skattefri B-indkomst for inddkomståret 1977.

PDF fil Nr. 66 Fastsættelse af skattefri B-indkomst for inddkomståret 1977.

PDF fil Nr. 67 Fradrag i forbindelse med dagpleje.

PDF fil Nr. 68 Forbrug af egne vare.

PDF fil Nr. 69 Værdi af fri kost og logi.

PDF fil Nr. 70 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 71 Fradrag for fortæringsudgifter m.m.

PDF fil Nr. 74 Fastsættelse af personfradraget for indkomståret 1978

PDF fil Nr. 75 Fastsættelse af skattefri B-indkomst for indkomståret 1978

PDF fil Nr. 76 Fradrag i forbiindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 77 Fradrag for fortæringsudgifter m.m.

PDF fil Nr. 78 Værdi af fri kost og logi.

PDF fil Nr. 79 værdi af frit ophold.

PDF fil Nr. 80 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 81 Beskatning af værdi af fribolig.

PDF fil Nr. 82 Fradrag for renter af statsgaranterede studielån.

PDF fil Nr. 84 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 86 Fastsættelse af personfradraget for inkomståret 1979.

PDF fil Nr. 87 Fastsættelse skattefrit beløb for B-indkomst for indkomståret 1979

PDF fil Nr. 88 Fradrag i forbindelse med dagpleje.

PDF fil Nr. 89 Fradrag for fortæringsudgifter m.m

PDF fil Nr. 90 Fradrag for forplejning af arrestanter.

PDF fil Nr. 91 Værdi af fri kost og logi

PDF fil Nr. 92 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 93 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 94 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 96 Udskrivningsprocenter for indkomståret 1979

PDF fil Nr. 97 Fastsættelse af personfradraget for indkomståret 1980

PDF fil Nr. 98 Fastsættelse af skattefri beløb for B-indkomst for indkomståret 1980

PDF fil Nr. 99 Fastsættelse af standardfradrag for inkomståret 1980

PDF fil Nr 100 Fastsættelse af "standardfradrag" for begrænset skattepligtige personer for indkomståret 1980

Meddelelser nr. 101-197

PDF fil Nr. 101 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 102 Værdi af fri kost og logi

PDF fil Nr. 103 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 104 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 105 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 106 Fradrag for fortæringsudgifter m.m.

PDF fil Nr. 107 Fradrag for forplejning af arrestanter.

PDF fil Nr. 111 Fastsættelse af skattefrit beløb for B-inkomst for indkomståret 1981

PDF fil Nr. 115 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 116 Værdi af fri kost og logi

PDF fil Nr. 117 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 118 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 119 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 120 Fradrag for fortæringsudgifter m.m

PDF fil Nr. 121 Fradrag for forplejning af arrestanter.

PDF fil Nr. 126 Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomst for indkomståret 1982

PDF fil Nr. 129 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 130 Værdi ad fri kost og logi

PDF fil Nr. 131 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 132 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 133 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 134 Fradrag for fortæringsudgifter m.m

PDF fil Nr. 135 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 141 Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomst for indkomståret 1983

PDF fil Nr. 144 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 145 Værdi af fri kost og logi

PDF fil Nr. 146 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 147 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 148 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 149 Fradrag for fortæringsudfigter m.m

PDF fil Nr. 150 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 154 Fradrag i forbindelse med udlejning af ejendomme, specielt sommerhus

PDF fil Nr. 156 Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomst for indkomståret 1984

PDF fil Nr. 159 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 160 Værdi af fri kost og logi

PDF fil Nr. 161 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 162 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 163 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 164 Fradrag for fortæringsudgifter m.m

PDF fil Nr 165 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 172 Fastsættelse af skattefrit beløb for B-inkomst for indkomsåret 1985

PDF fil Nr. 174 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 175 Værdi af fri kost og logi

PDF fil Nr. 176 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 177 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 178 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 179 Fradrag for fortæringsudgifter m.m

PDF fil Nr. 180 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 187 Fastsættelse af skattefrit beløb for B-indkomsåret 1986

PDF fil Nr. 189 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 190 Værdi af fri kost og logi

PDF fil Nr. 191 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 192 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 193 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 194 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 197 Fradrag for fortæringsudgifter m.m

Meddelelser nr. 201-300

PDF fil Nr. 201 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 202 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 203 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 204 Frit logi

PDF fil Nr. 205 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 206 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 207 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 209 Værdi af frit motorkøretøj

PDF fil Nr. 216 Frit logi

PDF fil Nr. 217 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 218 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 219 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 220 Værdi af fri bil

PDF fil Nr. 222 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 223 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 224 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 229 De skattemæssige fradrag m.m. for 1989

PDF fil Nr. 230 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 231 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 232 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 233 Frit logi

PDF fil Nr. 234 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 235 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 236 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 238 Værdi af fri bil

PDF fil Nr. 240 Udbytteskatten fra 1989

PDF fil Nr. 243 Frit logi

PDF fil Nr. 244 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 245 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 246 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 248 Værdi af fri bil

PDF fil Nr. 249 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 250 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 251 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 252 Fradrag af besætning hos fåreavlere

PDF fil Nr. 255 De skattemæssige fradrag m.m. for 1991

PDF fil Nr. 256 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 257 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 258 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 259 Frit logi

PDF fil Nr. 260 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 261 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 262 Frobrug af egne varer

PDF fil Nr. 263 Værdi af fri bil

PDF fil Nr. 267 De skattemæssige fradrag m.m. for 1992

PDF fil Nr. 268 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 269 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 270 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 271 Frit logi

PDF fil Nr. 272 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 273 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 274 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 276 Værdi af fri bil

PDF fil Nr. 279 De skattemæssige fradrag m.m. for 1993

PDF fil Nr. 280 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 281 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 282 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 283 Frit logi

PDF fil Nr. 284 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 285 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 286 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 288 Værdi af fri bil

PDF fil Nr. 292 Ændring af precentgrænsen ved løntilbageholdelse til dækning af restancer på skat

PDF fil Nr. 293 Begrænsning af fradrag for underskud i virksomhed beliggende uden for Grønland

PDF fil Nr. 296 De skattemæssige fradrag m.m. for 1994

PDF fil Nr. 297 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 298 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 299 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 300 Frit logi

Meddelelser nr. 301 til 400

PDF fil Nr. 301 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 302 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 303 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 305 Værdi af fri bil

PDF fil Nr. 307 Døgnplejevederlag

PDF fil Nr. 309 Fradrag for udgift til fagligt kontinget

PDF fil Nr. 310 De skattemæssige fradrag m.m. for 1995

PDF fil Nr. 312 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 313 Fradrag i forbindelse med "midlertidigfamiliepleje"

PDF fil Nr. 314 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 315 Frit logi

PDF fil Nr. 316 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 317 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 318 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 320 Værdi af frit motorkøretøj

PDF fil Nr. 323 Fradrag for jagtbetjente ansat under Grønlands Hjemmestyre og de Grønlandske kommuner

PDF fil Nr. 324 Døgnplejevederlag

PDF fil Nr. 325 Fradrag for bidrag til administration og reservefonds på realkreditlån

PDF fil Nr. 328 De skattemæssige fradrag m.m. for 1996

PDF fil Nr. 330 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 331 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 332 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 333 Frit logi

PDF fil Nr. 334 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 335 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 336 Frobrug af egne varer

PDF fil Nr. 338 Værdi af frit motorkøretøj

PDF fil Nr. 346 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 347 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 348 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 349 Frit logi

PDF fil Nr. 350 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 351 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 352 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 354 Værdi af frit motorkøretøj

PDF fil Nr. 356 Værdi af fri telefon

PDF fil Nr. 357 Fradrag for hundeførertillæg

PDF fil Nr. 360 Kommanditisters fradrag af underskud m.m.

PDF fil Nr. 362 Værdi af frit motorkøretøj

PDF fil Nr. 364 De skattemæssige fradrag m.m. for 1998

PDF fil Nr. 366 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 367 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 368 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 369 Frit logi

PDF fil Nr. 370 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 371 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 372 Frobrug af egne varer

PDF fil Nr. 374 Værdi af frit motorkørtøj

PDF fil Nr. 375 Værdi af fri telefon

PDF fil Nr. 379 De skattemæssige fradrag m.m. for 1999

PDF fil Nr. 381 Fradrag for i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 382 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 383 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 384 Frit logi

PDF fil Nr. 385 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 386 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 387 Frobrug af egne varer

PDF fil Nr. 389 Værdi af frit motorkøretøj

PDF fil Nr. 390 Værdi af fri telefon

PDF fil Nr. 394 De skattemæssige fradrag m.m. for 2000

PDF fil Nr. 396 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 397 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 398 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 399 Frit logi

PDF fil Nr. 400 Værdi af fri kost

Meddelelser nr. 401 - 528

PDF fil Nr. 401 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 402 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 411 Frit logi

PDF fil Nr. 412 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 413 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 414 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 416 Værdi af fri telefon

PDF fil Nr. 417 Fradrag for i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 418 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 419 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 421 Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland

PDF fil Nr. 424 De skattemæssige fradrag m.m. for 2002

PDF fil Nr. 426 Frit logi

PDF fil Nr. 427 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 428 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 429 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 431 Værdi af fri telefon

PDF fil Nr. 432 Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland

PDF fil Nr. 433 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 434 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 435 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 437 Beskatning af hel eller delvis fri bolig

PDF fil Nr. 461 De skattemæssige fradrag m.m. for 2004

PDF fil Nr. 463 Frit logi

PDF fil Nr. 464 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 465 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 466 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 468 Værdi af fri telefon

PDF fil Nr. 469 Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland

PDF fil Nr. 470 Fradrag i forbindelse med "midlertidig familiepleje"

PDF fil Nr. 471 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 472 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 474 Beskatning af hel eller delvis fri bolig

PDF fil Nr. 475 Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem samt af personer på andre sociale institutioner m.v.

PDF fil Nr. 478 De skattemæssige fradrag m.m. for 2005

PDF fil Nr. 497 De skattemæssige fradrag m.m. for 2006

PDF fil Nr. 499 Værdi af frit logi, for den persongruppe der er ansat i områderne udenfor kommunal inddeling

PDF fil Nr. 500 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 501 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 502 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 504 Værdi af fri telefon

PDF fil Nr. 505 Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland

PDF fil Nr. 506 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 507 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 509 Beskatning af hel eller delvis fri bolig

PDF fil Nr. 510 Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem samt af personer på andre sociale institutioner m.v.

PDF fil Nr. 511 Plejevederlag

PDF fil Nr. 516 Frit logi

PDF fil Nr. 517 Værdi af fri kost

PDF fil Nr. 518 Værdi af frit ophold

PDF fil Nr. 519 Forbrug af egne varer

PDF fil Nr. 521 Værdi af fri telefon

PDF fil Nr. 522 Værdi af frit motorkøretøj uden for Grønland

PDF fil Nr. 523 Fradrag for forplejning af arrestanter

PDF fil Nr. 524 Fradrag i forbindelse med dagpleje

PDF fil Nr. 526 Beskatning af hel eller delvis fri bolig

PDF fil Nr. 527 Værdi af fri kost for pensionister på plejehjem samt af personer på andre sociale institutioner m.v.

PDF fil Nr. 528 plejevederlag