airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

 

FAQ Motorafgifter 

Hvornår får jeg regningen tilsendt

Halvårlige opkrævninger i slutning af marts og i slutning af september, opkrævningerne bliver sendt fra PBS.

Kan motorafgiften afdrages:

Der kan ikke afdrages på motorafgifter.

Hvad er vægtafgiften

På tabellen kan man se priser pr. måned og halvårligt Halvårlige motorafgifter bliver opkrævet i midten af marts og i midten af september via Nets. Der kan ikke afdrages på motorafgifter.

Tabellens brug: Ved aflæsning af tabellen går man ind i den kolonne, der svarer til den aktuelle måned og man aflæser i den række, hvor motorkøretøjets egenvægt er angivet

Du kan download PDF-filen her PDF fil

Vægt

April

Maj

Juni

Juli

August

September

0-1000 Elbil & Plug-in Hybrid

3.277,00

2.739,79

2.184,67

1.647,45

1.092,33

537,21

1001-1200

5.024,00

4.200,39

3.349,33

2.525,73

1.674,67

823,61

1201-1500

5.373,00

4.492,18

3.582,00

2.701,18

1.791,00

880,82

1501-1800

7.615,00

6.366,64

5.076,67

3.828,31

2.538,33

1.248,36

1801 & op

8.787,00

7.346,51

5.858,00

4.417,51

2.929,00

1.440,49

Motorcykel

1.770,00

1.479,84

1.180,00

889,84

590,00

290,16

ATV

1.000,00

836,07

666,67

502,73

333,33

163,93

Vægt

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

0-1000 Elbil + Plug-in Hybrid

3.277,00

2.718,83

2.178,66

1.620,49

1.062,32

558,17

1001-1200

5.024,00

4.168,26

3.340,13

2.484,40

1.628,66

855,74

1201-1500

5.373,00

4.457,82

3.572,16

2.656,98

1.741,80

915,18

1501-1800

7.615,00

6.317,94

5.062,72

3.765,66

2.468,60

1.297,06

1801 & op

8.787,00

7.290,31

5.841,91

4.345,22

2.848,53

1.496,69

Motorcykel

1.770,00

1.468,52

1.176,76

875,27

573,79

301,48

ATV

1.000,00

829,67

664,84

494,51

324,18

170,33

Motorcykler der er indregistreret før 1. april 1980 må gerne køre i Grønland.

Afgiften for motorvogne, der alene anvender el eller brint som drivmiddel, samt plug-in hybridbiler, som anvender genopladelige batterier til energilagring udgør årligt kr. 6.554,00

Afgiften for motorvogne, mindre terrængående motorkøretøjer med 4 hjul eller mere udgør årligt kr. 2.000,00. Træder i kraft den 1. januar 2021 og har virkning første gang for afgiftsperioden 1. april 2021 til 30. september 2021, for hvilken afgiften forfalder til betaling 1. april

2021

Hvordan skaffes nummerpladerne

Man henvender sig til Politiet

Jeg har fået bil, hvad gør jeg

Man henvender sig til Politiet

Jeg har solgt bilen, hvad gør jeg

Man henvender sig til Politiet

Jeg skal have ændret adressen

Man henvender sig til folkeregistret i kommunerne eller selv melder flytning via Sullissivik.gl

Bilen har skiftet ejer, hvornår får jeg pengene

Når afmeldingsattesten fra Politiet er modtaget i Skattestyrelsen, bliver den sagsbehandlet hos afgiftskontoret og der efter bliver sendt videre til Inddrivelsen til eventuel modregning, hvis vedkommende har restancer. Derefter bliver den sendt til bogholderiet, hvis der er rest til udbetaling.

Hvorfor fortsætter betaling via Nets (PBS)

Bilejeren skal selv afmelde PBS i banken

Hvornår er afmeldingsdatoen

Det er op til ejeren af bilen

Hvorfor skal jeg betale rykkergebyr på 500 kr.

Når du ikke betaler opkrævningen til tiden, får du en tillægsafgift.

Inddragelse af nummerplade

Såfremt der ikke bliver betalt efter rykning bliver man inddraget nummerplade fra Politiet.