airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indberetning af udbyttemodtagere 

Fra og med indkomståret 2020 skal der også indberettes oplysninger om, hvem der modtager udbytte.

Kravet følger af § 88, stk. 1, 1.pkt., i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 41 af 2. december 2019.

På den baggrund har blanket U1 fået nye felter og er lavet om til en online webform.

I disse dage får selskaber, som har udbetalt udbytte for indkomstår 2020, tilsendt brev med opfordring om at indberette oplysninger via webformular.

Skulle Deres selskab ikke have modtaget brev kan De benytte Dem af den nye webformular U1 og indrapportere oplysninger om modtagere af udbetaling/godskrivning af udbytter, der er foretaget fra og med 1. januar 2020.

Du kan udfyld digitalt her

Webformularen har fået nye felter om:
1. Valg af sprog – Henter vejledning om udbytteskat
2. Har du allerede udfyldt U1? – Vælg ”Ja”
3. Udbyttemodtagers oplysninger
4. Mulighed for at gemme en pdf af webfomularen – Vælg ”Andre muligheder” – og derefter vælg ”Hent PDF”

For hver udbyttemodtager oplyses modtagerens:

  • CPR / CVR / TIN nr.
  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer
  • By
  • Land (Der hvor udbyttemodtageren har bopæl)
  • For hver udbyttemodtager oplyses udbetalt/godskrevet udbytte (bruttobeløb før udbytteskat).

Ved flere udbyttemodtagere laves en ny linje med et klik på ”Tilføj”.

De bedes foretage indberetningerne senest den 23. juli 2021.

Af hensyn til datasikkerheden opfordrer Skattestyrelsen til, at webformen anvendes online til indberetning, hvorved oplysningerne sendes krypteret.

 
Spørgsmål kan sendes til akitax@nanoq.gl eller ved telefonisk henvendelse til Skattestyrelsens Revionskontor.