airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Selvangivelse blanketter

S3 Selvangivelse for begrænset skattepligtige

Målgruppe: Borgere

Nedenstående blanket er selvangivelse for personer som er begrænset skattepligtige.

Filen er gemt som pdf-fil.

Du henter blanketten, udskriver den og manuelt udfylde med dine oplysninger. 
Husk at udfylde årstallet.

Du kan sende blanketten pr. post eller via mail til: tax@nanoq.gl

Selvangivelse for begrænset skattepligtige personer, kan hentes her PDF fil

Gyldig fra d. 1. januar 2019
Sidst opdateret 08. marts 2024

S6 Anmodning om henstand
S6 Anmodning om henstand
 
Henstand med indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2023
Personer, erhvervsdrivende personer og selskaber skal indsende selvangivelse senest 
1. maj 2024.

Der vil - i individuelle tilfælde - være mulighed for, efter forvaltningslovens § 16, stk. 
4, at ansøge om henstand med indsendelse af selvangivelsen.

Af bemærkningerne til forvaltningslovens § 16, stk. 4 fremgår følgende:

”Skatteforvaltningen kan give udsættelse med indsendelse af selvangivelsen, hvor særlige 
grunde taler for det, såfremt dette er i overensstemmelse med ligningsarbejdet.

Ansøgning om udsættelse med indgivelse af selvangivelsen skal være indgivet senest den 1. 
maj i ligningsåret. Ansøgningen skal være begrundet i konkrete forhold, eksempelvis at den 
skattepligtige endnu ikke er i besiddelse af alle oplysninger af relevans for udarbejdelse af 
selvangivelsen, sygdom eller lignende.

Skatteforvaltningen kan afslå at imødekomme en ansøgning om udsættelse med 
selvangivelsen, såfremt en udsættelse vil forsinke færdiggørelsen af ligningsarbejdet.”
Se i øvrigt Meddelelse fra Skattestyrelsen nr. 59 af 19. juli 2011 her.
Henstandsblanket

Nedenstående blanket er en side blanket vedrørende anmodning om henstand. Filen er 
gemt som PDF-format, du skal derfor hente dokumentet, printe det ud, og manuelt 
udfylde oplysningerne i dokumentet.

Du kan hente blanketten her:

Gyldig fra: 1. januar 2024

Gyldig til: 31. december 2024
S10 Afskrivningsskema

Nedenstående blanket er en 4 siders afskrivningsskema (4 gange 1 side). Filerne er gemt som PDF-format

Du har to muligheder:

Du kan hente de enkelte dokumenter, printe dem ud, og manuelt udfylde oplysningerne i dokumenterne.
Eller du kan taste oplysningerne på din computer i selve dokumentet, og dernæst udskrive den udfyldte blanket. Dette sker ved hvert blanket. Du kan desværre ikke gemme det udfyldte dokument på din computer.
Ved begge tilfælde skal du sende skemaet enten pr. post eller fax. Du kan også sende dokumenterne elektronisk, hvis dokumenterne er scannet.

Afskrivningsskema side 1 kan hentes her PDF fil


Afskrivningsskema side 2 kan hentes her PDF fil

Afskrivningsskema side 3 kan hentes her PDF fil

Afskrivningsskema side 4 kan hentes her PDF fil


Gyldig fra: 1. januar 2013

 
S24 Skema for mindre erhvervsdrivende med omsætning under 1.000.000 kr.

Målgruppe: Erhvervsdrivende 

Skemaet kan hentes her Excel fil

Skemaet kan hentes her PDF fil

Gyldig fra: 01. januar 2019

Opdateret: 14. marts 2024 

S25 Skema for fiskere og fangere med omsætning under 1.000.000 kr

Målgruppe: Fiskere/Fangere 

PDF fil S25 kan hentes pdf her

Excel fil S25 kan hentes Excel her


Gyldig fra: 01. Januar 2019

Opdateret: 15. Marts 2024 

 
S26 Skema for Taxa ejere med omsætning under 1.000.000 kr.

Målgruppe: Virksomheder

Skemaet kan hentes her Excel fil

Skemaet kan hentes her PDF fil

Gyldig fra: 1. januar 2019

Opdateret 14. marts 2024

S40 Kontrollerede transaktioner
Bilag til selvangivelse om kontrollerede transaktioner jf. indkomstskattelovens § 36 a - d.

Hent bilaget "Kontrollerede transaktioner - Grønlandsskat S40Excel fil her.

Get the english version of the form "Controlled transactions - Greenlandic taxation S40Excel fil here.