airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Afgiftsaftaler

Hensigtserklæring mellem toldmyndighederne i Island, toldmyndighederne i Færøerne og toldmyndighederne i Grønland om fælles administrativ assistance i toldsager
Hensigtserklæring

Mellem toldmyndighederne i island, toldmyndighederne i færøerne og toldmyndighederne i grønland om fælles administrativ assistance i toldsager

Toldvæsenet fra Island,

Toldvæsenet fra Færøerne og

Toldvæsenet fra Grønland,

 

Understreger det gode samarbejde mellem parterne;

Respekterer allerede eksisterende mellem parterne;

Anerkender behovet for nordatlantisk og internationalt samarbejde for anvendelse og håndhævelse af told lov;

 

Anerkender vigtigheden af en velfungerende mekanisme med deling af informationer og ekspertise mellem parterne, men det formål at udvikle bi- og multilaterale forbindelser mellem parterne og forbedresamarbejdet;

Er nået til enighed om følgendehensigter:

Artikel 1

Med formålet at forbedre fælles forståelse og løfteevne er parterne enige om at fremhæve og faciliterer delingen af information og ekspertise gennem fælles møder, studiebesøg og lignende tiltag.

Inden for de fælles initiativer er der specielt fokus på:

Autoriseret Økonomisk Operations Program (AEO) Single Window-systemet

Håndtering af narkotikahunde Risikohåndtering/Risiko analyse og kontrol strategier Skanning/fysisk kontrol af varer

Køb af specialudstyr

Træning og HR problematikker

Forvaltnings, styrings- og gennemsigtighedsprincipper

Samarbejdsområderne kan udvides og indskrænkes i forhold til behov.


Artikel 2

Parterne er hver i sær ansvarlig for omkostningerne relaterende til møder, besøg og andre aktiviteter, medmindre andet er aftalt.

Artikel 3

Parterne er forpligtet til at alle aktiviteter påtaget i henhold til hensigtserklæringen er i overensstemmelse med gældende lov, forskrifter, regler og gensidige aftaler som parterne er bundet af.

Artikel 4

Al information, inklusiv persondata, modtaget i forbindelse med denne hensigtserklæring skal behandles fortroligt og skal mindst være underlagt samme fortrolighed og beskyttelse som lignende informationer er underlagt, i henhold til de lovgivningsmæssige og administrative forskrifter i landet fra hvor de er modtaget.

Artikel 5

Hensigtserklæringen træder i kraft ved alle tre parters underskrift.

Artikel 6

Parterne forliges til at afholde møder på direktionsniveau for toldmyndighederne biennalt. Ansvaret for afholdelsen af mødet bør skifte mellem de tre stater. Formålet med mødet er at evaluere samarbejdet, samt at koordinere strategiske retningslinjer for samarbejdet og de kommende års operationer.

 

Du kan se hensigtserklæringen her PDF fil

Du kan se pressemeddelelsen for indgåelsen af afgiftsaftalen her