airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Akileraartarnermut allagartaq aamma Soraarnerussutisiaqalernis- samut aaqqissuussinermut peqataa- sussaatitaaneq

20. december 2023

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup ulluni makkunani Akileraartarnermut allagartat katillugit 44.801-t nassiussorpai Akileraartarnermut allagartaq aamma tunisinermi akileraarutinut allagartaq ukiumut isertitaqarfiusumut 2024-mut akileraarutinik A-nik naatsorsuinermut atorneqartussat. Amerla-nerpaartai, innuttaasut 40.451-t, akileraartarnermut allagartamik nalingin-naasuulluinnartumik imaluunniit tunisinermi akileraarutit allagartaannik tigusaqassapput.

Innuttaasut amerlanerpaartaasa qujanartumik soraarnerussutisiaqalernis-samut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat naapertor-lugu ukiumut isertitaqarfiusumut 2022-mut soraarne-russutisiaqalernissamut ileqqaartussaatitaanertik naammassisimavaat.

Kisianni innuttaasut 4.350-it soraarnerussutisiaqalernissamut katersaassa-minni naam-massisimannginnera pissutigalugu procentinngorlugu akileraa-rutissaq qaffasinnerutil-lugu akileraartarnermut allagartamik imaluunniit tunisinermi akileraarutinut allagartamik tigusaqassapput.

Akileraarummut tapiliussaq %-i akileraarutinut immikkut akiliutaanngilaq, kisianni Soraarnerussutisiaqalernissamut katersaassanut amingaatinut ma-tussutissatut kater-saallutik. Akileraarutikkut %-i tapiliussat Soraarnerus-sutisiaqarnissamut katersiaqar-figisamut nuunneqassapput, Soraarnerussu-tisiaqalernermilu tunniunneqartussaallutik.

Innuttaasut soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaartussaatitaanerminnik naammas-sinnissimanngitsut akileraartarnermut allagartamik 8%-imik ta-piliussamik qaffanne-qarsimasumik aammalu tunisinermi akileraarutinut allagartamik 5%-imik tapiliussamik qaffanneqarsimasumik tigusaqassap-put.

Tunisinermut akileraarutip allagartaqaraanni taavalu Soraarnerussutisia-qarnissamullu aaqqissuussinermut katersaaqarnissamut pisussaaffimmik naammassinnissimanngik-kaanni, akileraarut 5%-mik qaffanneqassaaq. Inatsisartut aalajangingaat Soraarnerus-sutisiaqarnissamut katersaaqarnis-samut peqqussut 2016-meersoq ulloq 01 januar 2018 atuutilersoq tunng-avingalugu.

Procentimut tapiliussamut pissutaavoq 2022-mut soraarnerussutisiaqaler-nissamut ileqqaartussaatitaanerup naammassineqarsimannginnera. Ilaatigut sulisitsisut nalu-naarutaat kiisalu innuttaasup nammineq akiliutai, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaartussaatitaanerup naatsorsorneqarnerani tunngavigai.

Matuma siuliani taaneqartoq soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuus-sinermut peqataasussaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 7 naa-pertorlugu ingerlanneqarpoq.

Procentinngorlugu akileraarutissaq qaffanneqarsimasoq tigugukku qanoq iliussaanga ?

2023-mi aggustimi soraarnerussutisiaqalernissamut peqataasussaatitaaner-mut ukiumoortumik naatsorsukkat tiguatit, tassani allassimavoq ileqqaar-tussaatitaanerit naammassisimanerit imaluunniit ileqqaartussaatitaaneq naammassisimannginnerit.

  • Soraarnerussutisiaqalernissamut peqataasussaatitaanernut ukiumoor-tumik naatsorsukkat misissukkit. Taanna uani www.sullissivik.gl/ “akiler-aarutikka” ataani imaluunniit eBoks-erni takusinnaavat.

Kisitsisit soraarnerussutisiaqalernissamut peqataasussaatitaanernut ukiumoortumik naatsorsukkani allassimasut isumaqatiginngikkukkit, imaa-liorsinnaavutit:

  • Sulisitsisut soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut akiliisimappat, taanna 2022-mut ukiumoortumik aningaasarsiavit allagar-taanni ilanngunneqarsimanersoq, taamaalillunilu Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nalunaarutigineqarsimanersoq, misissorsinnaavat. Kisi-tsit taanna ukiumoortumik aningaasarsiavit allagartaanniittoq ukiumoor-tumik naatsorsukkani allassimanersoq misissoruk.
  • Nammineerluni soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinerneersoq, ukiumoortumik naatsorsukkani allassimasoq, kisitsit eqqortuunersoq misis-soruk.
  • 2022-mi soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut inatsimmi pineqartunut ilaasumut naammattumik akiliisimallutit uppernar-sarsinnaagukku, soorunami akileraartarnermut allagartavit imaluunniit tu-nisinermi akileraarutinut allagartavit allanngortinnissaanut peri-arfissaqassaaq. Tassaasinnaavoq sulisitsisorniit akiliutinut, imaluunniit illit nammineq soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinernut akiliuter-nut, uppernarsaat.
  • Tamatuma kingorna soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussiner-mut inatsimmi pineqartunut ilaasumut 2022-imut soraarnerussutisiaqaler-nissamut ileqqaartussaatitaanerup matussusernissaanut akiliisoqarsimasoq uppernarsarsinnaagukku, aamma 2024-mut akileraartarnermut allagartavit imaluunniit tunisinermi akileraarutinut allagartavit allanngortinnissaanut aamma periarfissaqassaaq.

Kalaallit Nunaanni aningaaserivinniit kiisalu kalaallit danskillu soraarne-russutisiassanut ingerlatsiviiniit soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqis-suussinernut akiliutit pillugit uppernarsaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup akuerisarpaa. Nuussineq soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut, illit atit atorlugit pilersinneqarsimasumut, pisimasoq ersarissumik allassimappat, qarasaasiakkoortumik aningaaseriverniit pap-pialanngortitaq aamma akuerineqarsinnaavoq. Qarasaasiakkoortumik an-ingaaserivimmiit pappialanngortitami soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussineq illit atit atorlugu allassimanngippat, assersuutigalugu kon-tumut atia ersinngitsumut kontukkoortumik nuussiinnartoqarsimalluni, ta-manna uppernarsaatitut akuersaarneqarsinnaanngilaq.

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik akileraartarnermut allagartamik/tunis-inermi akileraarutinut allagartamik nutaamik tunniussisoqassappat, taa-maalilluni sulisitsisuit 2023-mi januaarimut qaammammut aningaasarsiavit naatsorsornissaat angumerisinnaassallugu, uppernarsaat kingusin-nerpaamik 10. januar 2024 tigoreersimassavarput.

Naggataatigut ilisimatitsissutigineqassooq Inatsisatut ukiaanerani 2023 ataatsimiin-nermi aalajangermassuk, Soraarnerussutisiaqarnissamut katersaaqarnissamut ileqqaarnissamut peqqussut Naalakkersuisuni naliler-soqqinneqassasoq tamannalu ukioq 2024 upernaami agguaanneqarluni.

Apeqqutissaqaruit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik uani pension@nanoq.gl imaluunniit oqarasuaammut 34 65 10 attaveqarfigisin-naavatsigit.

Skattestyrelsen