airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skattekort og Obligatorisk Pension

20. december 2023

Skattestyrelsen udsender i disse dage i alt 44.801 Skattekort og Indhand-lingstrækkort til brug for beregningen af A-skat for indkomståret 2024. Langt størstedelen, 40.451 borgere, modtager et helt almindeligt skattekort eller indhandlingstrækkort.

Langt de fleste borgere har heldigvis opfyldt deres pensionsopsparingsfor-pligtelse i henhold til Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning for indkomståret 2022.

Men 4.350 borgere modtager et skattekort eller indhandlingstrækkort med forhøjet trækprocent grundet manglende opfyldt pensionsindbetaling. Den forhøjede trækprocent er ikke en ekstra skat men indbetales på borgerens egen pensionsopsparing og er derfor borgerens egen opsparing, der udbeta-les, når man går på pension.

De borgere, der ikke har opfyldt deres pensionsopsparingsforpligtelse, mod-tager skattekort, der er forhøjet med et tillæg på 8%

Har man indhandlingstrækkor og ikke opfyldt opsparingsforpligtelsen, for-højes der med et tillæg på 5%.

Jvf. Inatsisartutbeslutning om obligatorisk pensionsopsparing i 2016, gæl-dende fra 1. Januar 2018.

Tillægsprocenten skyldes den manglende opfyldelse af pensionsopsparings-forpligtelsen for 2022. I opgørelsen af pensionsopsparingsforpligtelsen læg-ger Skattestyrelsen bl.a. arbejdsgivers indberetninger til grund samt borge-rens egne indbetalinger.
Ovennævnte sker i henhold til § 7 i Inatsisartutlov om obligatorisk pensi-onsordning.

Hvad gør jeg hvis jeg har fået en forhøjet trækprocent ?

Du har modtaget en årsopgørelse for obligatorisk pension i august 2023, hvor det fremgår om du har opfyldt din opsparingsforpligtelse, eller om du har en uopfyldt opsparingsforpligtelse.

  • Tjek din årsopgørelse for obligatorisk pension. Du kan finde den på www.sullissivik.gl/ under “min skat” eller i din eBoks.

Er du ikke enig i tallene, der fremgår af din årsopgørelse for obligatorisk pension, kan du gøre følgende:

  • Hvis det er din arbejdsgiver, der har indbetalt til din pensionsordning, kan du tjekke om den er medtaget på din årslønseddel for 2022 og dermed ind-berettet til Skattestyrelsen. Tjek om det er de samme tal, der står på årsløn-sedlen som på årsopgørelsen.
  • Tjek om det er de rigtige tal fra dine private pensionsordninger, der frem-går af årsopgørelsen.
  • Hvis du kan dokumentere, at der i 2022 er indbetalt tilstrækkeligt til en pensionsordning omfattet af loven, vil der naturligvis være mulighed for at få ændret dit skattekort eller indhandlingstrækkort. Det kan både være do-kumentation for indbetaling fra din arbejdsgiver, eller dine egne private ind-betalinger til en pensionsordning.
  • Hvis du kan dokumentere, at der efterfølgende er indbetalt beløb til at dække pensionsopsparingsforpligtelsen for 2022 til en pensionsordning omfattet af loven, vil du også have mulighed for at få ændret dit skattekort eller indhandlingstrækkort for 2024.

Skattestyrelsen accepterer dokumentation vedrørende indbetaling til pensi-onsordninger fra grønlandske pengeinstitutter samt grønlandske og danske pensionsforvaltere. Udskrift fra din netbank kan accepteres, hvis det tydeligt fremgår, at overførslen er sket til en pensionsordning, som er oprettet i dit navn. Hvis udskriften fra netbanken ikke angiver en pensionsordning i dit navn, f.eks. hvis det blot er en almindelig kontooverførsel til en unavngiven konto, kan dette ikke accepteres som dokumentation.

Hvis Skattestyrelsen skal lave nyt skattekort/indhandlingskort, så din ar-bejdsgiver skal kunne nå at beregne din månedsløn for januar 2024, skal vi modtage din dokumentation senest 10. januar 2023.

Til sidst skal det oplyses at Inatsisartut vedtog på efterårssamlingen 2023, at Naalakkersuisut skal evaluere obligatorisk pensionsordningen, og at dette skal omdeles til foråret 2024.

Såfremt du har spørgsmål kan du kontakte Skattestyrelsen på pension@nanoq.gl eller på tlf. 34 65 10.

Skattestyrelsen