airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

e-Boks takuuk: Akileraarpallaarsimallutit utertoorutissaqarpit imaluunniit akiligassinneqarpit?

30. august 2022

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup inaarummik naatsorsuutit akileraartartunut 49.154-inut e-Boks-ikkut nassiussorpai. Annikippallaamik annertuallaamilluunniit akileraarsimanerlutit inaarummik naatsorsuummi takusinnaavat. 

Inaarummik naatsorsuut e-Boksinni Sullissivik.gl-ikkulluunniit takusinnaavat. Tassani takusinnaavatit siorna aningaasarsiarisimasatit, ilanngaatitit akileraarutinullu akilersimasatit. Takusinnaavattaaq utertoorutissaqarnerlutit akileraarutinulluunniit akiliinikippallaarsimanerlutit.

Inaarummik naatsorsuummi 2020-imiit sulinermut ilanngaat atuutilersinneqarpoq. Ilanngaat sulinikkut isertitatit tunngavigalugit naatsorsorneqarpoq. Sulinermut ilanngaatip annertussusia qaffakkiartuaartuuvoq, taamaalillutik isertitakitsut akunnattumillu isertitallit aningaasat namminneq atugassaat ukiumut 4.312 kr.-init tikillugit amerlissallutik. Sulinermut ilanngaat naatsorsorneqarneralu pillugit paasissutissat erseqqinnerusut Sullissivik.gl-imut iserlutit ”Akileraarutikka”-mi takusinnaavatit.

Akileraarutinik akiliivallaarsimallutik utertoortussat, sulinermullu ilanngaat
Ukiumut akileraarfiusumut 2021-mut tunngatillugu akileraarutinut akiliivallaarutit 301,5 mio. kr.-it Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup inunnut 32.236-inut 31. august 2022-mi utertissavai. Taakkunani sulinermut ilanngaatip nalinga tassaavoq 71,8 mio. kr.

301,5 mio. kr.-it ilaat 98,1 mio. kr.-it (tunniunneqartussat tamarmiusut 33%-iisa missingi) ilanngaassinikkut, inangiinikkut arsaarinninnikkulluunniit pisortanut akiitsunut matussutissatut akilersinneqarput. 44,5 mio. kr.-it nunatsinni kommuninut, INI A/S-imut, Iserit A/S-imut aamma Nukissiorfinnut il.il. akiitsunut matussutissatut akilersinneqarput, sinneruttullu 53,6 mio. kr.-it Namminersorlutik Oqartussanut akiitsunut matussutigineqarlutik.

Utertuussaguit aningaasat kontunnut ingerlaannaq ikineqarnissaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit amerlanertigut isumagineqartarpoq. Ingerlaannarli ikisinissaq aatsaat pisinnaavoq aningaaserivimmi kontut nalunaarutigisimagukku.

Aningaaserivimmi kontut nalunaarutigisimanngikkukku akileraarpallaarutivit tunniunnissai utaqqisikkallarneqassapput. Aningaaserivimmi kontut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nassiussinnaavat linki una atorlugu: https://aka.gl/nyheder/2022/08/bankkonto-efter-den-5-august-2022?sc_lang=kl-gl Aningaaserivimmi kontut pillugu paasissutissat nalunaarutigigukkit aatsaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup aningaasat tunniussinnaavai.

Linki uuma qulaaniittoq atorlugu aningaaservimmi kontut nalunaarutigissallugu pingaaruteqarpoq, inaarummik naatsorsuutit nassiunneqareermata Sullissivik.gl atorlugu nassiunneqarsinnaajunnaareermata. Linki taanna aamma www.aka.gl-imi Nutaarsiassat ataani 2022 -imi 11. augustimik ullulerneqarsimasumi nassaarisinnaavat.

Akileraarutissat sinneri
2021-mut tunngatillugu akileraarutissat sinneri 139,7 mio. kr.-it akileraartartunut 8.530 -inut akiligassiissutigineqassapput. Taakkunani sulinermut ilanngaammiit ilanngarneqartussat tassaapput 14,3 mio. kr.-it

2021-mut inaarummik naatsorsuutip takutippagu akileraarutinut akiliinikippallaarsimasutit, taava Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup akileraarutissat sinnerisa ilaat 18.000 kr.-init (ernialiussaq 6% ilanngullugu) amerlanerunngitsut nuussinnaavai.

Tamanna ima paasisariaqarpoq, 2021-mut akileraarutissavit sinneri 2023-mi akileraarutitigut ilanngaatissannit peerneqassasut. Akileraarutit sinnerinut ernialiussaq 6% sipaarusukkukku periarfissaraat akileraarutit sinnerisa nuunneqartut nammineq kajumissutsinnik akilernissaat (§5 naapertorlugu akiliuteqarnikkut), tamannalu kingusinnerpaamik pissaaq 20. november 2022-mi, aningaaserivimmi konto 6471-1002608 atorlugu. Akiliinermi ilanngutissavatit cpr-it aamma ”/2021/§5”.

Akileraarutissat sinnerisa ilaat 18.000 kr.-inik ilanngakkat qaammatini pingasuni, septembarimi, oktobarimi novembarimilu naafferaartumik akiligassatut akiligassiissutigineqassapput. Akileraarutissat sinneri akilerneqanngitsut qaammatit tamaasa 1%-imik qaavatigut ernialersorneqassapput akiitsut tamakkiisumik akilerneqarnissaasa tungaanut.

2021-mi Soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaaneq pillugu takussutissat tamakkiisut
2021-mut inaarummik naatsorsuutip saniatigut soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaanermut tunngatillugu naatsorsuutit nassiunneqassapput. Innuttaasut ataasiakkaat soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaanermut atatillugu naatsorsuutit augustip naalernerani 2022-imi immikkut ittumik nassiussuunneqassapput taakkulu tassaapput atuuttussat.

Soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinermut peqataasussaatitaaneq pillugu naatsorsuummi takusinnaavat soraarnerussutisiassannut akiliutigisimasatit naammannersut. Soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaakkannut 2021-mut tunngatillugu akileeqqullutit allaffigineqaruit, taava akiliinerit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut uppernarsassavat. Ileqqaarnerunissat ukiumoortumik naatsorsuummi allaqqanngippat arlaannik iliuuseqartariaqanngilatit, tassami soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaakkannut 2021-mi naammattunik akileereersimagavit.

Pigisanit pissarsiat ilaasa akileraarutaata naatsorsorneqarnera
2021-imut inaarummik naatsorsuutip nalinginnaasup saniatigut Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup, pigisanit pissarsiat ilaasa akileraarutaata (KAS-ip) naatsorsorneqarnera immikkut ittumik aamma nassiutissavaa.

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit allakkat e-Boksi atorlugu nassiunneqartalerput
Pisortat allakkanik digitalimik nassiussisarneq ulloq 1. januar 2021 aallarnerfigalugu atulerpaat. Tamanna isumaqarpoq, pisortanit innuttaasunut allakkat siunissami annertunerusumik Sullissivik.gl aamma e-Boks aqqutigalugit apuussorneqartalissasut. e-Boks atorsinnaassagukku NemID-qassaatit. NemID-qanngikkuit, taanna Kommunip innuttaasunut sulissivianut imaluunniit aningaaserivinnut saaffiginnillutit akeqanngitsumik pissarsiarisinnaavat.

Innuttaasut 1950 sioqqullugu inunngorsimasut, allallu allakkanik digitalimik nassiunneqartunik pisussaajunnaarsinneqartut allagarsiassaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit allakkerisarfikkut suli nassiunneqartassapput.

Allakkanik digitalimik nassiussisarneq pillugu paasissutissat erseqqinnerusut takukkit uani: Sullissivik.gl


(Innuttaasunut) siulianiittunut apeqqutissaqaruit
Attavigiuk Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik, Intaleeqqap Aqqutaa 1, Postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 00, mail: tax@nanoq.gl