airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tjek din e-Boks: Skal du betale eller have penge tilbage i skat?

30. august 2022

Skattestyrelsen sender slutopgørelser til 49.154 skatteborgere via e-Boks. På slutopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage i skat, eller om du skylder i skat. 

Du kan nu se slutopgørelsen i din e-Boks eller på sullissivik.gl. Slutopgørelsen er en oversigt over din skat for sidste år. Den viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat, og om du skal have penge tilbage eller om du skylder i skat.

Fra og med slutopgørelsen for 2020 er der indført et beskæftigelsesfradrag. Fradraget opgøres på baggrund af din indkomst fra beskæftigelse. Beskæftigelsesfradraget optrappes gradvist, således, at personer i lav- og mellemindkomstgruppen i beskæftigelse får en forøgelse af deres årlige rådighedsbeløb på op til 4.321 kr. For yderligere information om beskæftigelsesfradraget og detaljeret beregning kan du se nærmere på ”Min Skat” på sullissivik.gl.

Udbetaling af overskydende skat og beskæftigelsesfradrag
Den 30-31. august 2022 udbetaler Skattestyrelsen overskydende skat for skatteåret 2021 på 301,5 mio. kr. til 32.236 borgere. Heraf udgør beskæftigelsesfradrag i alt 71,8 mio. kr. som er medtaget i overskydende skatter.

Af de 301,5 mio. kr. er der ved modregning, indtræden og udlæg inddrevet 98,1 mio. kr. (33% af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til det offentlige. 44,5 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de grønlandske kommuner, INI A/S og Nukissiorfiit m.fl., og de resterende 53,6 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Hvis du skal have penge tilbage, sætter Skattestyrelsen i de fleste tilfælde pengene automatisk ind på din konto. Automatisk udbetaling kan kun ske, hvis du har oplyst en bankkonto på din selvangivelse.

Har du ikke har oplyst bankkonto, er udbetalingen af overskydende skat sat i bero. Du kan ved at følge dette link give Skattestyrelsen oplysninger om din bankkonto her: https://aka.gl/nyheder/2022/08/bankkonto-efter-den-5-august-2022?sc_lang=da
Skattestyrelsen kan først foretage udbetaling, når du har oplyst dine bankoplysninger.

Det er vigtigt at bankkonto oplyses via ovenstående link og ikke via Sullissivik.gl som ikke kan anvendes nu hvor slutopgørelsen er udsendt. Du kan også finde linket på www.aka.gl under nyheder fra den 11. august 2022.

Restskat
Samtidig opkræves restskat for 2021 på cirka 139,7 mio. kr. hos 8.530 skatteydere. Heraf udgør modregning i beskæftigelsesfradrag i alt 14,3 mio. kr.

Udviser din slutopgørelse for 2021 en restskat, kan Skattestyrelsen foretage indregning af den del af restskatten, der ikke overstiger 18.000 kr. inkl. 6 % rentetillæg.

Dette betyder, at din restskat for 2021 vil reducere dine skattemæssige fradrag for 2023. Hvis du vil undgå rentetillægget til restskatten på 6 %, har du mulighed for at foretage en frivillig indbetaling (§5–indbetaling) af den indregnede restskat senest den 20. november 2022. til bankkonto 6471-1002608. Ved indbetaling skal indbetalingsteksten skal indeholde dit cpr og ”/2021/§5”.

Restskat der overstiger 18.000 kr. opkræves i tre rater over tre måneder i september, oktober og november måned. Hvis restskatten ikke betales, tilskrives restskatten med 1% rente pr. måned indtil restskatten bliver betalt.

Et overblik over din obligatoriske pension for 2021
Sammen med din slutopgørelse modtager du en opgørelse over din obligatoriske pension for 2021. Enkelte borgere vil modtage årsopgørelsen for obligatorisk pension separat inden udgangen af august 2022 og denne vil være den gældende.

På opgørelsen over din obligatoriske pension kan du se om du har indfriet din opsparingsforpligtelse. Hvis du modtager besked om at indbetale til din pension for 2021, skal du dokumentere din indbetaling til Skattestyrelsen. Hvis årsopgørelsen ikke giver dig besked om at spare mere op, skal du ikke foretage dig yderligere, da du har opfyldt din pensionsopsparingsforpligtelse for 2021.

Opgørelse over beskatning af kapitalafkast
Udover den ordinære slutopgørelse for 2021, så sender Skattestyrelsen også en særskilt opgørelse vedrørende skat af visse kapitalafkast (KAS) for 2021.

Breve fra Skattestyrelsen sendes via e-Boks
Den 1. januar 2021 overgik det offentlige til digital post. Det betyder, at alle fremover vil modtage de fleste offentlige henvendelser via Sullissivik.gl og e-Boks. Du skal have et NemID for at kunne bruge e-Boks. Hvis du ikke har NemID, så kan du få et gratis NemID via Kommunens Borgerservice eller din bank.

Borgere født før 1950, og andre som er fritaget fra at modtage digital post, vil fortsat få tilsendt deres breve fra Skattestyrelsen via posten.

På Sullissivik.gl kan du læse mere om digital post.


Spørgsmål til ovenstående (fra borgere)
Kontakt Skattestyrelsen, Intaleeqqap Aqqutaa 1, Postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 10, mail: tax@nanoq.gl.