airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
1. januar 0001

Aendringer paa obligatorisk pension

RESSEMEDDELSE 9. december 2021 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Tax Agency  

Hovedpunkterne i ændringerne på obligatorisk pension

Der er indgået politisk aftale om en række ændringer af vilkårene for obligatorisk pension i finanslov for 2022. Ændringerne er gældende fra 1. januar 2022.

I forbindelse med vedtagelse af finansloven er der sket ændringer af den obligatoriske pensionsordning.

Bagudrettet

Hvis du i 2018, 2019 eller 2020 ikke har indbetalt hele beløbet til din pensionsordning og derfor stadig har en forpligtigelse, vil dit skyldige beløb bortfalde. Det betyder, at du ikke får tilsendt et forhøjet skattekort for 2022.

Særligt for 2021

Hvis du i 2021 har eller har haft et forhøjet skattekort vil de ekstra penge din arbejdsgiver har opkrævet blive betragtet som almindeligt indeholdt A-skat. Det gælder dog kun for de midler der endnu ikke er overført til en pensionsordning.

Eksempel

Du har haft forhøjet skattekort siden 1. januar 2021 pga. for lidt indbetalt til en pensionsordning. Aftalen om finansloven betyder, at de ekstra procent din arbejdsgiver har opkrævet i 2021 vil blive betragtet som almindeligt indbetalt A-skat. Det betyder, at du vil få indbetalinger fra forhøjet skattetræk udbetalt via den næste slutopgørelse. Udbetalingen vil følge reglerne om udbetaling af for meget betalt skat. Udbetaling vil ske i slutningen af august 2022.

Regler for indbetaling i 2022

I slutningen af august 2022 får alle borgere over 18 år en årsopgørelse for obligatorisk pension. Opgørelsen sendes til e-Boks. Af opgørelsen fremgår opsparingsforpligtigelsen for 2021 – altså hvor mange penge der skal indbetales til en pensionsordning. Her fremgår det om du mangler at indbetale til pensionsordning eller om du har opfyldt din forpligtigelse.

Hvis det fremgår af din årsopgørelse for 2021 at din manglende opsparingsforpligtelse er under 4.000 kr., så vil du i 2022 ikke skulle indbetale dette beløb.

Hvis du tjener under 125.000 kroner om året er du fritaget for at indbetale til en pensionsordning. Du må gerne indbetale til en pensionsordning, men det er dit eget valg.

Hvis du tjener mellem 125.000 kr. – 175.000 kr. om året har du en reduceret pligt til indbetaling på din pensionsordning. Hvor mange procent du skal betale, vil fremgå af årsopgørelsen for obligatorisk pension.

Næste skridt

Du er stadig pligtig til at indbetale til en pensionsordning efter reglerne for indkomståret 2021 og i 2022. Er du lønmodtager skal du indbetale 6% af din indkomst på en pensionsordning. Er du selvstændig erhvervsdrivende skal du indbetale 4% af overskuddet af din virksomhed. 2/2

Derudover skal du som udgangspunkt ikke foretage dig noget.

Du får tilsendt en slutopgørelse for 2021, samt en årsopgørelse over din obligatoriske pension ultimo august 2022. Bemærk, at Skattestyrelsens breve m.v. fremover bliver sendt til din e-Boks på sullissivik.gl.

Kort om obligatorisk pension

Formålet med den obligatoriske pensionsordning er at sikre, at alle som har en arbejdsindkomst sparer op til alderdommen. Målet er en bedre og tryggere pensionisttilværelse.

Ordningen gælder for alle borgere mellem 18-62 år, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. I 2021 skal du betale 6% af din indkomst til din pensionsordning. Selvstændige erhvervsdrivende skal indbetale 4% af virksomhedens overskud.

I tilfælde, hvor du ikke har indbetalt nok til din pension, så vil det manglende beløb normalt blive trukket over skattekortet med fastsatte trækprocenter. Den ekstra trækprocent er ikke en ekstra skat, men penge du betaler til din egen pension.

På Sullissivik.gl kan du læse mere om obligatorisk pension.

Download denne nyhed