airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

935 nye skattekort på vej

22. januar 2020

Skattestyrelsen har 16. januar 2020 sendt nye skattekort og indhandlingskort til 935 borgere. De berørte borgere kan forvente at modtage de nye skattekort og indhandlingskort uden hævet trækprocent med posten.


Det er desværre ikke teknisk muligt med 100 % nøjagtighed at udsøge alle dem, som allerede manuelt har fået udstedt nyt skattekort gennem henvendelse enkeltvis til Skattestyrelsen. For en sikker-heds skyld sendes derfor nyt skattekort til samtlige 935, herunder også borgere, som muligvis allerede har fået rigtigt skattekort.

Det nye skattekort sendes til borgeren direkte. Borgeren er selv ansvarlig for at aflevere skattekortet til arbejdsgiver.

Hvad er rettet?
Følgende borgere har nu fået berigtiget skattekort og indhandlingskort uden hævet trækprocent:
• Borgere, der i dispensationstidsrummet har dokumenteret opfyldelse af pensionsopsparingsforpligtelse for 2018.
• Borgere med en oprindelig uopfyldt opsparingsforpligtelse, på under 1.000 kr.

Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger
Borgere med arbejdsgiveradministreret pensionsordning, hvor arbejdsgiveren ikke har indberettet pensionen korrekt til Skattestyrelsen, kan fortsat opleve udfordringer.

Skattestyrelsen opfordrer arbejdsgivere til at være særligt opmærksomme på felterne 110a (udenlandsk pensionsordning) og 170 (indenlandsk pensionsordning), når der indberettes årslønsedler (A11).

Borgere, hvor arbejdsgiveren ikke har indberettet korrekt kan gøre følgende:
• Kontakt din arbejdsgiver for at rette fejlen. Både bagud i tid, men også fremadrettet for at undgå samme fejl næste år.
• Fremsend dokumentation for rettidig indbetaling til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen accepterer dokumentation fra grønlandske pengeinstitutter samt grønlandske og danske pensionsforvaltere. Udskrift fra fx netbank accepteres, hvis det tydeligt fremgår, at overførslen er sket til en pensionsordning, som er oprettet i borgerens navn. Hvis udskriften fra netbanken ikke angiver en pensionsordning i borgerens navn, fx hvis det blot er en almindelig kontooverførsel til unavngiven konto, accepteres dette ikke som dokumentation. Lønsedler accepteres heller ikke.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om, at et tilstrækkeligt beløb rettidigt er tilgået en pensionsordning, dvs. enten i 2018 eller i dispensationstidsrummet 20. august 4. december 2019. Indbetalinger foretaget uden for disse tidsrum tæller ikke med i 2018 forpligtelsen, men tæller med i indbetalingsåret.


Statens tjenestemænd
Der opleves desværre stadig udfordringer med skattekort til statens tjenestemænd.

Dette skyldes udfordringer med at skelne imellem henholdsvis:
• indkomster udbetalt til statens tjenestemænd i henhold til lov om statens tjenestemænd i Grønland,
• og øvrige indkomster.

Skattestyrelsen arbejder på højtryk for at løse udfordringen i samarbejde med de myndigheder, som indberetter indkomster for statens tjenestemænd til Skattestyrelsen.

Hævet trækprocent grundet manglende opfyldelse af pensionsopsparingsforpligtelse
Pr. 15 januar 2020 har 6.942 borgere fået hævet trækprocent, fordi de ikke har opfyldt sin pensionsopsparingsforpligtelse for 2018. Antallet indeholder statens tjenestemænd. Når udfordringen med statens tjenestemænd er løst, forventes antallet yderligere reduceret.

Skattestyrelsen agter løbende at foretage systemkørsler, således at borgere, som indfrier deres manglende pensionsopsparingsforpligtelse i løbet af 2020, kan få et nyt skattekort uden hævet trækprocent.


Læs Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning her.