airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Slutopgørelse vedr. skatter for 2017

22. august 2018
31. august 2018 udbetaler Skattestyrelsen overskydende skatter for skatteåret 2017 på 166,6 mio. kr. til 22.700 personer.

Af de 166,6 mio. kr. er der ved modregning, indtræden og udlæg inddrevet 45,7 mio. kr. (ca. 27 % af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til de offentlige.
23,6 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de grønlandske kommuner, INI A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 22 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Skatteydere hvis overskydende skat helt eller delvist er anvendt til dækning af restancer til det offentlige modtager særskilt underretning herom.

For skatteydere der har oplyst bankkonto ved selvangivelsen for 2017 får udbetalt overskydende skat den 31. august 2018. For skatteydere, der ikke har oplyst bank konto, er udbetalingen sat i bero. Skattestyrelsen kan først foretage udbetaling, når relevante bankoplysninger i form af registrerings- og kontonumre er modtaget af Skattestyrelsen.

I foråret 2018 udbetalte Skattestyrelsen overskydende skatter ved § 15 for skatteåret 2017 på 16,5 mio. kr. til 916 personer.

Af de 16,5 mio. kr. har der været foretaget modregning, indtræden og udlæg for 2,7 mio. kr. ca. 17% af den samlede udbetaling til dækning af restancer til de offentlige.
1,2 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de grønlandske kommuner, INI A/S, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 1,5 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Samtidig opkræves restskatter for 2017 på 150,4 mio. kr. hos 10.292 skatteydere, heraf vil de 52,9 mio. kr. blive indregnet i forbindelse med forskudsregistreringen for 2019, medens de 97,4 mio. kr. opkræves i 3 rater med forfald den 01/09, 01/10 og 01/11-2018 og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i hver måned.

Restskat til indregning i forskudsskatten 2019 kan indbetales frivilligt inden den 20. november 2018, således at man undgår rentetillæg på 6 %. Oplysninger om betaling heraf fremgår af slutopgørelsen.

Skatteydere der har spørgsmål omkring udbetaling af overskydende skat henholdsvis opkrævning af restskat kan rette til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen, Postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 10, mail: tax@nanoq.gl

Fra den 21/8 2018 kan skatteydere hente kopi af slutopgørelsen for skatteåret 2017 på Sullissivik.gl ved hjælp af NemId. Skattestyrelsen vil også fremsende Slutopgørelse 2017 til skatteydere der har tilmeldt sig til NemPost den 21/8 2018.