airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Information om afgifter i forbindelse med flytning af PFA Soraarneq

23. april 2018
Information om afgifter i forbindelse med flytning af PFA Soraarneq´s pensionsbeholdninger til PFA Pension i Danmark pr. 1. januar 2018.


I forbindelse med lukning af PFA Soraarneq og flytning af hele bestanden af pensionsbeholdninger til PFA Pension i Danmark den 1. januar 2018, er der opstået tvivl om, hvorfor der er blevet opkrævet afgift af pensionsordninger.

Baggrund
Når en pensionsordning hæves inden opnået pensionsalder, skal der som udgangspunkt betales en afgift.

Når et pensionsselskab med hjemsted i Grønland overdrager bestanden af pensionsordninger til et pensionsselskab uden for Grønland, fastsættes afgiftssatsen til den samlede udskrivningsprocent. Den samlede udskrivningsprocent er summen af kommuneskat, landsskat, særlig landsskat og fælleskommunalskat. Afgiften kan således variere afhængigt af, hvilken skattekommune man er tilknyttet.

Grønland og Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten er indgået for at undgå dobbeltbeskatning af formue og indkomst. Overenskomsten har også betydning for pensionsordninger. Når PFA Pension begynder at udbetale pension, beskattes ordningen ikke til Grønland ved udbetaling, idet ordningen allerede er afgiftsberigtiget. Der bliver således ikke tale om dobbeltbeskatning af pensionsordningen.

Spørgsmål til selve pensionsordningen skal rettes til pensionsudbyderen.

Relevante lovhenvisninger
§ 46, stk. 5 og 6, samt § 39 a og § 39 c i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat med senere ændringer.