airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Obligatorisk pension

Generelt

Du har som borger i Grønland pligt til at spare op til din egen pension.

Formålet med obligatorisk pension er at sikre, at alle i Grønland sparer op til alderdommen, så de får en økonomisk bedre pensionisttilværelse.

Ordningen gælder for alle, uanset om du er lønmodtager (med 1 eller flere arbejdsgivere) eller selvstændig erhvervsdrivende.

 

Betingelser

Alle på arbejdsmarkedet er omfattet af obligatorisk pension.

Du skal indbetale til din egen pension, hvis du er:

 • Fuldt skattepligtig til Grønland
 • Fyldt 18 år indtil

Indbetalingerne kan ophøre 4 år før det indkomstår du når folkepensionsalderen som fra 1.1.2021 er 67 år.

Hvis du vil vide, hvem på arbejdsmarkedet, der er omfattet og hvilke indkomster der tæller med i beregningen af, hvor meget hver enkelt borger skal spare op, kan du se Skattestyrelsens informationsfilm:

Årsopgørelse

Skattestyrelsen sender en årsopgørelse til dig ultimo. august hvert år:

 • Hvis du modtager besked om at du ikke har opfyldt din opsparingsforpligtelse, skal du dokumentere indbetalingen til Skattestyrelsen er sket eller indbetale yderligere på en godkendt pensionsordning
 • Hvis årsopgørelsen ikke giver dig besked om at spare mere op, betyder det, at du ikke skal gøre noget mere, da du har indbetalt din pensionsopsparing for året

Hvis du vil vide hvorfor din årsopgørelse viser, at du skal indbetale mere til din pension, kan du se Skattestyrelsens informationsfilm:

Opsparingsgrundlag

Hvor meget du skal spare op til din pension, afhænger af hvad du har tjent. Det kaldes dit opsparingsgrundlag.

 • Er dit opsparingsgrundlag over 125.000 kr., skal du spare op til din pension
 • Er dit opsparingsgrundlag under 125.000 kr. skal du ikke spare op for dette år
 • Er dit opsparingsgrundlag mellem 125.000 og 175.000 stiger satsen for opsparing lineært fra 0% til den aktuelle sats.

For lønmodtagere:

 • Opsparingsgrundlaget for lønmodtagere er den samlede A-indkomst og B-indkomst
 • For indkomståret 2021 skal du som lønmodtager spare 6% af dit opsparingsgrundlag op
 • For indkomståret 2022 skal du som lønmodtager spare 6% af dit opsparingsgrundlag op
 • For indkomståret 2023 skal du som lønmodtager spare 7% af dit opsparingsgrundlag op
 • For indkomståret 2024 skal du som lønmodtager spare 8% af dit opsparingsgrundlag op
 • For indkomståret 2025 skal du som lønmodtager spare 9% af dit opsparingsgrundlag op
 • For indkomståret 2026 skal du som lønmodtager spare 10% af dit opsparingsgrundlag op

For selvstændig erhvervsdrivende:

 • For selvstændig erhvervsdrivende er opsparingsgrundlaget det skattepligtige overskud
 • Som selvstændig erhvervsdrivende skal du spare 4% af dit opsparingsgrundlag i 2021 op
 • Som selvstændig erhvervsdrivende skal du spare 4% af dit opsparingsgrundlag i 2022 op
 • Som selvstændig erhvervsdrivende skal du spare 5% af dit opsparingsgrundlag i 2023 op
 • Som selvstændig erhvervsdrivende skal du spare 6% af dit opsparingsgrundlag i 2024 op
 • Som selvstændig erhvervsdrivende skal du spare 6% af dit opsparingsgrundlag i 2025 op
 • Som selvstændig erhvervsdrivende skal du spare 6% af dit opsparingsgrundlag i 2026 op

Er du både lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende, beregner du opsparingsgrundlag for hver sin del. Det betyder, at du skal regne et opsparingsgrundlag for din lønindkomst som lønmodtager og regne et andet opsparingsgrundlag for dit overskud fra dit selvstændig erhverv.


Følgende medregnes i opsparingsgrundlaget:

 • A-indkomst og B-indkomst.
  Eksempelvis:
  • Løn
  • Frie goder (f.eks. fri bil, fri bolig, fri mobil m.v.)
  • Barselsdagpenge
  • Praktikløn
 • Overskud i erhvervsvirksomhed

En række indkomster tæller ikke med i opsparingsgrundlaget.
Det gælder:

 • Visse sociale ydelser og tilskud (førtidspension, boligsikringsydelse, børnetilskud, uddannelsesstøtte, alderspension og andre pensionsudbetalinger, underholdsbidrag, offentlig hjælp)
 • Visse tjenestemandsindkomster (Hjemmestyrets og kommunernes tjenestemænd i Grønland, tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner og Statens tjenestemænd i Grønland).

For tjenestemandsindkomster er det de ydelser der danner grundlag for fastsættelsen af personens tjenestemandspension der ikke tæller med.

Hvis du vil se hvordan du kan spare op til din pension, kan du se Skattestyrelsens informationsfilm:

Dokumentation for indbetaling til din pension

Hvis du har fået brev om, at du skal indbetale til din pension, skal du dokumentere indbetalingen til Skattestyrelsen.

Du skal indsende og dokumentere:

 1. At indbetalingen til en pensionsordning er fra dig eller foretaget i dit navn, f.eks fra din arbejdsgiver
 2. Betalingen skal være til en pensionsordning, der er omfattet af loven:
  • I Grønland; SISA, Grønlandsbanken og Bank Nordik Nuuk
  • I Danmark; pensionsselskaber og pensionskasser (men ikke bankers opsparingsordninger), CS-Pensionsfond eller HKKF-fonde
 3. Indbetalingsdato til pensionsordningen
 4. For hvilket år du sparer op, og det præcise beløb, du har indbetalt til din pension

Hvis du ikke opfylder alle 4 dokumentationskrav, tæller indbetalingen som en indbetaling for i det aktuelle år og ikke i tidligere opsparingsår.

Hvis du indbetaler i en §53A ordning (dansk ordning uden fradrag) bliver indbetalingen omregnet til en bruttobeløb før skat.

Indsendelse af dokumentation:

Du kan aflevere dokumentation i papirform til Skattestyrelsens kontorer eller sende det til Skattestyrelsen med posten. Du kan også dokumentere oplysningerne ved at sende e-mail.

Skattestyrelsen accepterer udskrift fra din bankkonto (fx Netbank) eller pensionsindbetalinger som dokumentation, hvis disse informationer fremgår:

 • indbetaling
 • beløb
 • afsender
 • modtager
 • og dato

Benyt venligst ordene ’obligatorisk pension’ i emnefeltet, når du sender dokumentationen.

Procedure
Når du har indsendt dokumentationen for indbetaling af din pension for, bliver den registreret hos Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen gennemgår din indsendte dokumentation.

Du kan forvente, at der går mindst 4 uger til du får svar.
I december modtager du et skattekort med en korrekt trækprocent for næste år.
Frist
Du bør indbetale til din ordning løbende i året. Hvis du betaler efterfølgende bør du betale inden 1. november for at sikre at du får et skattekort uden forhøjet trækprocent.

Du skal sende dokumentation for indbetaling til din pension til Skattestyrelsen på tax@nanoq.gl.
Konsekvenser af ikke at overholde fristen

Den manglende indbetaling for f.eks. 2021 vil blive trukket over din trækprocent i 2023, hvis du:

 • ikke har indbetalt
 • ikke har dokumenteret indbetaling til Skattestyrelsen
Klage

Hvis du vil klage over årsopgørelsen vedrørende obligatorisk pension, skal du sende det skriftligt til:

Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk