airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Told


Til virksomheder som eksporterer til EU
Virksomheder i Grønland eksporterer til EU via REX-systemet

REX-systemet trådte i kraft i EU pr. 1. januar 2017 og er et elektronisk system for certificering af varers oprindelse. Grønland tiltrådte ordningen med virkning fra 1. januar 2020, med henblik på at sikre at eksportører fortsat kan nyde told præference i EU i henhold til ordningen for oversøiske lande og territorier (OLT). Implementeringen af REX-systemet betyder, at det fremadrettet er eksportøren selv, som selv skal forsyne modtagerne direkte med oprindelsesdeklerationer for varerne. For at kunne gøre dette, skal virksomheden registreres af Skattestyrelsen som “registreret eksportør”. Ordningen gælder for eksport til en udførelsesværdi der overstiger 10.000 Euro.

Vær opmærksom på, at denne vejledning udelukkende vedrører de toldrelaterede procedurer for eksport, og at der kan være behov for yderligere dokumentation fra andre myndigheder; eksempelvis vedrørende eksport af Råstoffer.

Sådan gør I for at blive registreret eksportør
  • Hvis I skal eksportere til EU, skal I indsende en ansøgning til Skattestyrelsen i Grønland. Ansøgningen kan findes ved at følge dette link: https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/   

  • I skal udfylde, underskrive og herefter indsende ansøgningen på følgende e-mail adresse: tax@nanoq.gl.  Jeres ansøgning vil blive behandlet snarest muligt.
Når I er blevet registreret eksportør
  • Når jeres ansøgning er behandlet, tildeler skatteforvaltningen jer et registreret eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.

  • Registreringen som eksportør har ingen udløbsdato. I er imidlertid forpligtet til at informere skatteforvaltningen om eventuelle ændringer i den registrerede data.

  • Så snart I er registreret, udfærdiger I oprindelsesdeklerationer på engelsk (statement on origin) eller fransk for forsendte produkter med oprindelsesstatus, (se bilag via link nederst i dokumentet). En oprindelsesdeklarationer gyldig i 12 måneder fra udfærdigelsesdatoen.

  • En oprindelsesdeklaration er gyldig, hvis den er udfærdiget på et tidspunkt, hvor registreringen af den registrerede eksportør var gyldig.

  • Ved vareeksport, hvor den samlede udførselsværdi ikke overstiger 10 000 EUR, er der ikke krav om, at eksportøren skal være registreret i REX. Eksportøren kan uden at være registreret i REX udfærdige oprindelsesdeklarationer, hvor udførselsværdien ikke overstiger 10 000 EUR.

  • Når produkter med oprindelsesstatus, som endnu ikke er overgået til fri omsætning, er under et toldsteds kontrol i et EU-land, kan videreforsenderen erstatte den originale oprindelsesdeklaration med en eller flere erstatnings-oprindelsesdeklarationer, hvis alle eller nogle af produkterne skal sendes til et andet sted i indenfor EU’s toldområde eller til Norge eller Schweiz. En erstatnings-oprindelsesdeklaration er gyldig i 12 måneder fra datoen for udfærdigelsen af den originale oprindelsesdeklaration. 
Verificering af registrerede eksportører


PDF fil Se bilag om informationsskrivelse.