airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

FAQ Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffiat 

Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffiannut ilanngunnissaq ilaajunnaarnissarlu

Qaqugu Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffiannut ilanngutissaanga?

Kingusinnerpaamik akissarsiffiup siulliup kingorna ullut qulit qaangiuppata. Siusinnerusukkut ilannguttoqarsinnaavoq kisianni pingaaruteqarpoq akissarsiffik siulleq qaquguusinnaanersoq nalunaarutiginissaa.

CVR normumik tunitereeraanni Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffianni nammineerluni ilannguttoqassava?

Naamik, Suliffeqarfinni Qitiusumik Nalunaarsuiffik (CVR) aamma Sulisitsisut Nalunaarsimaffiat imminnut atassuteqanngillat. Taamaattumik immikkut Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffiannut ilannguttoqassaaq. Ilanngunnissamut immersugassaq uani nanisinnaavat 

Qanoq iliussaanga sulisuerukkuma?
Suliffeqarfik matuppat Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffiannut akissarsiffimmit kingusinnerpaamik ullut qulit qaangiuppata tamanna nalunaarutigineqassaaq. Imaluunniit suliffeqarfik atorunnaarsimanngippat ukiullu affaa ukiorluunniit ataatsip ingerlanerani sulisoqalinngippat nalunaarusianik annikitsunik nassiussisoqarsinnaavoq.

Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffiannut nalunaaruteqarniarlunga puigorsimagukku ukiup affaa ukiorluunniit ataaseq kingumut ilaajunnaarsinnaavunga?

Siusinerusukkut taaneqareersutut kingusinnerpaamik akissarsiffik kingulleq ullut qulit qaangiutsinnagit Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffiannit ilaajunnaartoqassaaq.

Nalunaarusiat

Qaqugu nalunaarusiat qaammatikkaartut nassiutissappat/nalunaarutigineqassappat?
Nalunaarusiat nassiutissapput/nalunaarutigineqassapput kingusinnerpaamik qaammatip ulluisa qulinganni. Ass: Nalunaarusiaq marsi 2018-nimeersoq kingusinnerpaamik 10. april 2018 nalunaarutigineqassaaq.
Nalliuttuni sapaatip akunneratalu naanerani tunniussinissamut killigititaq atuuttarpa?
Naamik, killigititaq nammineq ulluinnarmut tulliuttumut nuuttarpoq. Assersuutigalugu apriilimi nalunaarusiaq kingusinnerpaamik 10. maj 2018 nassiunneqartussaq ullorlu taanna nalliuttuulluni taava piffissaliussaq 11. maj 2018-mut nuunneqassaaq.

Nalunaarusiat qaammatit tamaasa nassiuttassavakka/nalunaarutigisassavakka? Aamma ukiup ilaa sulisoqarsimanngikkaluarlunga?
Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffiannut ilanngutereersimagaanni taava qaammatit tamaasa nalunaarusiaq nalunaarutigineqartassaaq. Ukiumut qaammatini marlunni pingasuniluunniit taamaallaat sulisoqassagaanni annikitsukkuutaarlugit nalunaaruteqartarnissaq qinnutigineqarsinnaavoq. Allakkatigut qinnuteqartoqassaaq uungalu nassiunneqassalluni Sulinal@nanoq.gl

Qaqugukkununa sulinngiffeqarnersiat nalunaarusiami ilanngunniarikka?

Sulinngiffeqarnersiat ukioq isertitaqarfiusumut ilanngutissapput - ass. 2017-imi sulinngiffeqarfissatut katersat 2018-imi atorneqartussat 2017-imi nalunaarusiamut ilanngunneqassapput.

Nalunaarusiap nalunaarutiginissaanut kinguartitsinissaq qinnutigineqarsinnaava?

Nalunaaruteqarnissamut tunngatillugu kinguartitsisoqarsinnaanngilaq.

Sulinngiffeqarneq assigisaallu pissutigalugit siullermik 0 kr. nassiussinnaava/nalunaarutigisinnaava taavalu kingusinnerusukkut eqqortut nassiullugit/nalunaarutigalugit?

Naamik, tamanna unioqqutitsineruvoq akiliisitsinermik allatigullu kinguneqartinneqarsinnaalluni.

Sooq Akileraarutit A-inut aamma Sulisoqarnermut akitsuutinut (AMA) akileeqquneqarpunga?

Piffissaq eqqorlugu tamatigut nassiussisoqartanngippat/nalunaaruteqartoqartanngippat Sulisitsisut Allattorsimaffiannit akiliisitsissutissatut tullertut ingerlateqqinneqassaaq. Sulisitsisumik nalunaartoqanngippat taakkua akilerneqartassapput.

Akileraarutit A-t aamma Sulisoqarnermut akitsuut (AMA) annertuallaarpat naammagittaalliorsinnaavunga?

Taamak iliortoqarsinnaavoq. Naammagittaalliuut Sulinal@nanoq.gl-mut tunngavilersorlugu nassiunneqassaaq.
Nets-ikkut akiliisitsiniarneq/akiligassiineq.

Qaqugu Akileraarutit A-t aamma Sulisoqarnermut akitsuut (AMA) akilissavakka?
Akiligassiissut Nets-imeersoq tamatigut qaammatit ulluisa 20-viani nassiunneqartassaaq. Kisianni tamatigut akiliinissamut killigititaq akiligassiissummi tamatigut qaammatip aallartinneraniittarpoq. Ass.: Akileraarutit A-t aamma Sulisoqarnermut akitsuut (AMA) marsimeersoq maajip aallaqaataani kingusinnerpaamik akilerneqassaaq.

Tamatigut akiligassiissut akiliilernermi atorneqartassava?
Naamik, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup kontua 6471-0001002616 atorlugu bankimiit nuussilluni akiliisoqarsinnaavoq. Pingaaruteqarpoq CVR normu aamma qaammat suna akiliiffissaq allannissaa.

Sooq Akileraarutit A-nut aamma Sulisoqarnermut akitsuutinut (AMA) missingersuutit qaammammi pineqartumi sulisoqarsimanngikkuma akiliissavakka?
Qaammatini missingersukkani sulisoqarsimanngikkaluarluni missingersuutit nalunaarutinut eqqortunut taarsiunneqarsinnaapput. Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup nalunaarutiginnittoqanngippat naluaa qanga sulisoqarsimanersoq sulisoqarsimannginnersorluunniit.

Sooruna akileeqqusissummi nalunaarutigisannik aningaasartai allaanerusut?
Tamanna assigiinngitsunik peqquteqarsinnaavoq. Nalinginnaanerpaavoq qaammatini siullerni Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup aningaasani akiliutigineqartuni sinneruttut tulliani akiliinissamut ilannguttaraat. Taamaattumik tamatigut Sulinal@nanoq.gl taamaattoqartillugu aningaasalluunniit allaanerussuteqarpata assigiinngissusaannut isumaqataanngikkaanni saaffigineqartarnissaa.

Akileraarutit A-t aamma Sulisoqarnermut akitsuut (AMA) akilersornerini Akiliisitsivimmut (PBS) ilannguttoqarsinnaava?
Aap, taamak iliortoqarsinnaavoq. Nets-ikkut akiliisitsiniarnermi paasissutissat sumi ilannguttoqarsinnaanersoq takuneqarsinnaavoq. Imaluunniit ilanngunnissamut nalornigaanni bankimut saaffiginnittoqarsinnaavoq. Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup inuttaasunut sullissiviani ilanngunnissamut immersugassat nanineqarsinnaapput.

Akitsuut

Sooq akitsuuteqarpunga ?

Kingusinaartumik nalunaaruteqaraanni/nassiussigaanni akitsuusiisoqartarpoq tassa qaammatip ulluata qulingata kingorna. Akitsuut Akileraarutit A-t 1 %-ia, minnerpaamik 500 kr. annerpaamillu 1.000 kr.

Peqquteqanngitsumik akitsuusersuisoqarsorigukku qanoq iliussaanga?

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nalunaarusiap piffissaq eqqorlugu nassiunneranut ersarissunik uppernarsaateqarlutit saaffiginnissaatit imaluunniit Sulinal@nanoq.gl-imut allallutit. Uppernarsaatissat sukumiisut tassaapput qarasaasiakkut akileereeraanni akiliinermut uppernarsaat anillatsitaq. Aamma nalunaarsuutinik tunniussinermi/nassiussinermi faxikkut allatigulluunniit nassiunnerata uppernarsarnissaa. Nalunaarsuullu allakkatigut nassiunneqarsimappat Sulisitsisut nalunaarsorsimaffiata allakkap nassiunnerani puuani allakkat naqitsisaata ullutaa uppernarsaatitut atussavaat.

Akileraarutit A-t aamma Sulisoqarnermut akitsuut (AMA) missingersuusiunngilakka kisianni akitsuummik tunineqarpunga.
Akitsuut qanga nalunaarusiap nalunaarutiginera/nassiunnera aallaavigalugu pilersinneqarpoq. Nets-ikkut akiliisitsiniannginnermi akitsuut qaammatip ulluisa qulinganni pilersinneqartarpoq apeqqutaatinnagu nalunaartoqarsimanersoq nalunaartoqarsimannginnersorluunniit.

Akitsuusiineq maalaarutigineqarsinnaava?

Taamak iliortoqarsinnaavoq. Maalaarut sukumiisumik tunngavilersugaq uunga Sulinal@nanoq.gl. Imaluunniit tax@nanoq.gl nassiunneqassaaq

Aningaasarsiat naatsorsorneqarnerat

Aningaasarsiat naatsorsorneqarnerat qaqugukkut tunniunneqassava/nalunaarutigineqassava?

Nalunaaruteqarnissamut/nassiussinissamut killigititaq ukiut tamaasa 31. januar killeqartarpoq.

Akissarsiat allagartaat nassiutileraangakku A10 nassiuttariaqarpara?

Akissarsiat allagartaat Sulisitsisut nalunaarsorsimaffiannut nassiutilernerani tamatigut A10 immersorsimasassaaq atsiorneqarlunilu.

Aningaasarsiat nalunaarutiginissaasa kinguartinnissaat qinnutigineqarsinnaava?

Nalunaaruteqarneq nassiussinerluunniit eqqarsaatigalugit kinguartitsisoqarsinnaanngilaq.

Akileraartaarnermut Aqutsisoqarfik piumaffigisinnaavara ukiumut aningaasarsiat allagartaat pillugu?

Naamik, taamak iliortoqarsinnaanngilaq. Sulisitsisut nalunaarsorsimaffiat assiliillutik sulisitsisumut sulisumulluunniit tunniussisanngillat. Sulisutut sulisitsisoq saaffigineqassaaq Isertitat A-t Akileraarutillu A-t pinngitsoorani naatsorsuusiortussaatitaammat aamma sulisunut ataasiakkaanut akissarsiat allagartaat tunniuttussaammagu.

Sulisukka 20-anit amerlanerupput angerlarsimaffimmiillu internetimut attaveqanngilanga - qanoq iliussaanga?
Minnerpaamik 20-inik sulisullit Inatsit malillugu qarasaasiakkut nalunaaruteqartassapput - takuuk nalunaarut nr. 10 20. september 2011-meersoq, § 12 aamma 28, immikkoortuni tulliini marlunni imm. 2 aamma 3 kiisalu imm. 2. Qarasaasiaq aseqqukoq imaluunnit internetimut attaveqannginneq qarasaasiakkut nalunaaruteqanngitsoornermut pissutissatut naammanngilaq.