airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

MitID atorlugu isumannaatsuuneq

Paasissutissat nalinginnaasut

Sillimaniarneq eqqarsaatigalugu MitID pilersinneqarsimavoq. Taamaattumik toqqissisimallutit MitID-taarsinnaavutit

Uani MitID-mi sillimaniarneq qanoq pitsanngorsarneqarsimanersoq atuarsinnaavat:

 • Sillimaniarneq qanoq pitsanngorsarneqarsimava?
 • MitID-ra sillimanartuutiinnarniarlugu qanoq iliussaanga?
 • Sooruna NemID-mi isertaatiga koderalu atorsinnaanngikkikka?
 • MitID-ra allanit iserfigineqarsimasoq ilimatsaakkukku, qanoq iliussaanga?
MitID qanoq isumannaatsuunerulersinneqarpa
MitID-mi sillimaniarneq ingammik assigiinngitsuni pingasuni pitsanngorsarneqarsimavoq:

1. MitID-p tekniskimik aaqqissuussaanera
2. MitID-mik atueriaaseq
3. MitID-taarniarnermi kinaassutsimik uppernarsaateqarnissamut piumasaqaateqarneq

MitID pisariitsunngorlugu allanngoriaannaatillugulu aaqqissuunneqarsimavoq. Tassa imaappoq nittartakkatigut arlaatigut navianartoqalerpat iliuuseqapallattoqarsinnaavoq, ingerlaavartumik sillimaniarnermut tunngasut pitsanngorsarneqarusaartarsinnaallutik.
MitID-p atukkavit isumannaatsuujuarnissaa pillugu qanoq iliussavit

Atuisutut ID atukkat allanut eqqoriaruminaatsuussaaq

Atuisutut ID-mik allanut eqqoriaruminaatsumik ilinnulli eqqaamajuminartumik peqassaatit, assersuutigalugu kisitsisit, naqinnerit aamma ilisarnaatit ataatsimut atorlugit. Atuisutut ID MitID.dk-mi qaqugukkulluunniit kingorna allanngortissinnaavat. Atuisutut ID allanut siammartinngisaannaruk – ikiorsiivimmut nammineerlutit attaveqaruit taakkununnga siammartersinnaavat.

MitID atortillugu isumannaallisaanermi eqqaamasassatut malittarisassat

 1. Kodetit allanut takutinngisaannakkit.

 2. MitID appi, kodemik takutitsissut, atuffassissut imaluunniit chipimik isissutissaq allamut tunniutinngisaannaruk.

 3. Atuisutut ID allanut siammartinngisaannaruk – ikiorsiivimmut nammineerlutit attaveqaruit taakkununnga siammartersinnaavat.

 4. MitID atorlugu akuersinngisaannassaatit assersuutigalugu aningaaserivimmeertuusaartoqarluni, Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmeertuusaartoqarluni, politiineertuusaartoqarluni, ikiorsiivimmeertuusaartoqarluni allarluinnarmeertuusaartoqarluniluunniit sianerfigitikkuit, e-mailerfigitikkuit imaluunniit pulaarneqaruit. Tamanna pillugu taamatut attavigineqartarunnanngilatit.

 5. MitID atorlugu akuersinialerninni suna akuerinialernerlugu maluginiaqqissaassavat. Iliuuseriniakkannut allagaq naapertuutinngippat imaluunniit nammineerlutit iliuuseqarniartuunngikkuit, akuersissuteqartassanngilatit.

Atortorissaarutini arlalinni MitID ikkullugu backupiliorit

MitID-mut backupiliornissaq pitsaasuussaaq oqarasuaatit katassagaluarukku. Taamaaliorsinnaavutit atortorissaarutini arlalinni MitID appi ikkullugu, assersuutigalugu oqarasuaatinni aamma tabletinni.

Sooq NemID-misulli atuisutut kinaassutsit isissutissatullu kode atorunnaassavakka?

Imminut sullitarinissamut aaqqiissummut iserniartillutit MitID appi atorlugu isissutissatut kode atortarunnaassavat, atuisutulli ID taamaallaat atortalissallugu.

MitID-mi kodemik toortaasarneq appimut nuunneqarneranik tamanna peqquteqarpoq.

Isissutissatut kode atornagu atuisutut ID atorlugu isernermi isumannaassuseq

Atuisutut ID taamaallaat atorlugu MitID-mut isertaleraluaruilluunniit ajortumeeriniartut annikillineqarput. Tamatumunnga ilaatigut peqqutaapput:

 • Atuisutut ID illit kisivit ilisimaarissavat.
 • MitID-mi iliuuseqarniartilluni atuisutut ID aamma PIN-kode appimillu akuersinertalik log-in atorneqassapput.

Atuisutut ID ajortumeeriniartup eqqoriarpagu MitID appinnilu iliuuseqaqquneqarlutit noqqaassummik nassippatit noqqaassutaasoq skærmikkut nuinavianngilaq – atuisutut aatsaat MitID appi iserfigalugu ammarukku noqqaassut kisivit takusinnaavat. Noqqaassut minutsit tallimat qaangiuppata nammineerluni piissaaq. MitID atorlugu suna akuerinialernerlugu atuaqqaartassavat.

Alla MitID-nnut isersinnaalersimasoq pasitsaassaqaruit ima iliussaatit

MitID-tut atukkat allamit iserfiginiarneqartoq pasitsaassaqaruit piaarnerpaamik MitID-mi ikiorsiivik attavigisariaqarpat MitID-lu matutikkallarlugu.

Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiivimmut attaveqarit

Oqarasuaatikkut:
+45 33980010

Mailikkut:
https://support-mitid.digst.dk/

Ammasarfiit
- Ataasinngornermiit tallimanngornermut nal. 04.00-16.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)  
- Arfininngorneq, sapaat sapaassuarnilu nal. 06.00-12.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)


Nittartakkami MitID.dk-mi imminut sullinniarluni quppernikkut MitID-tut atukkama allamit iserfigineqarsinnaalersimasoq pasitsaassaqaruma qanoq iliussaanga

Piaarinaatsoornikkut ajortumeeriniartunut imminut sullitariniarluni quppernermut isissutit tunniutissagaluarukku susassaqanngitsorlu allanngortitsisimaguni, assersuutigalugu oqarasuaammi allami MitID ikkunniarsaralugu pippagu, sms-imik allagarsissaatit. Taamatut pisoqartillugu piaarnerpaamik MitID-mi ikiorsiivik attavigissavat MitID-lu matutikkallarlugu.

Aamma najukkanni innuttaasunik sullissivimmut MitID-mik atuutilersitsinissaminnut piareersimappata ikiorneqarnissamut noqqaasinnaavutit.

Oqarasuaatikkut, e-mailikkut imaluunniit sms-ikkut MitID-nnut isersinnaalertoqartoq pasitsaassaqaruma qanoq iliussaanga

Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup, politiit, aningaaseriviit imaluunniit oqartussaqarfiit allat inuttut isissutissamik paasissutissat ilinnut tunngasut kodellu e-mailikkut, sms-ikkut imaluunniit oqarasuaatikkut noqqaassutiginngisaannartussaavaat nuussinissamullu tunngasunik nammineerlutit aallartinnikuunngisannik akuersiteqqullutit.
Taamaattumik pingaaruteqarpoq sianerfigitikkaluaruit sianertorlu oqarluni aningaaserivimmeersuulluni imaluunniit pisortani oqartussaqarfimmeersuulluni MitID-lu atorlugu iliuuseqaqquneqarlutit tamakku eqqumaffigeqqissaassagitit.

Imminut sullitarinissamut quppernikkut oqarasuaativit normua e-maililluunniit allanngortinneqarpat nalunaarfigitissaatit.

MitID-mik atukkannut alla isersinnaalersimassappat nalunaarfigitissaatit

MitID atukkat ajornartumik pineqartillugu, assersuutigalugu MitID appit atortorissaarummi nutaami soorlu smartphonimi atuutilersinneqarpat imaluunniit MitID-mi paasissutissat ilinnut tunngasut allanngortinneqarpata, MitID appi, SMS imaluunniit e-mailikkut nalunaarfigitissaatit.

MitID-tut atukkat tamatigut atorneqartillugu nalunaarfigitittarnissat toqqarsinnaavat.

MitID-tut atukkat allamit iserfiginiarneqartoq pasitsaassaqaruit piaarnerpaamik MitID-mi ikiorsiivik attavigisariaqarpat MitID-lu matutikkallarlugu.

Aamma najukkanni innuttaasunik sullissivimmut MitID-mik atuutilersitsinissaminnut piareersimappata ikiorneqarnissamut noqqaasinnaavutit.

Inatsisit

Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiivik

Oqarasuaat: +45 33 98 00 10
E-mail:  MitID support

 
Ammasarfiit 

- Ataasinngornermiit tallimanngornermut nal. 04.00-16.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)
- Arfininngorneq, sapaat sapaassuarnilu nal. 06.00-12.00. (Nunatsinni nalunaaqutaq)

Malugiuk:
Danmarkimi MitID pillugu ikiorsiiviup attaveqarfiginerani oqaatsit qallunaatut atorneqarmata.