airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

AL INDKOMST ER SKATTEPLIGTIGT – OGSÅ TAXAKØRSEL

19. april 2024

AL INDKOMST ER SKATTEPLIGTIGT – OGSÅ TAXAKØRSEL 

Skattestyrelsen minder om, at alt indtægt er skattepligtigt. Dette gælder også taxakørsel, hvad end der er tale om virksomheder med eller uden licens.

På baggrund af den seneste tids pressedækning af piratkørsel ønsker Skattestyrelsen at minde om, at alt indtægt som udgangspunkt er skattepligtigt. Al indtægt skal indberettes til Skattestyrelsen. Dette gælder også overskud fra virksomhed, herunder befordring af personer mod betaling (taxakørsel). Det skal understreges, at det er skattepligten underordnet, at kørslen sker uden eventuel taxalicens eller lignende.

Skattestyrelsen ønsker således at præcisere, at denne skattepligt gælder uanset, om indtægten stammer fra traditionelle taxaselskaber, delebilsordninger eller lignende tjenester, hvor personbefordring mod betaling finder sted.

Samtidigt ønsker Skattestyrelsen at understrege, at hvis man har ansatte i sin virksomhed, skal man indeholde A-skat og betale denne til Skattestyrelsen.

"Det er vigtigt for os at tydeliggøre reglerne på dette område for at sikre korrekt håndtering af skattepligtige indtægter," udtaler Kim N. Nielsen Styrelseschef i Skattestyrelsen. "Vi opfordrer alle, der driver virksomhed, herunder taxavirksomhed, til at sikre, at deres skatteforpligtelser er opfyldt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis man undlader at indberette korrekt, risikerer man at få en bøde eller en anden foranstaltning. Dette gælder uagtet, at man kører med eller uden taxalicens."

Skattestyrelsen understreger også, at skatteydere, der er usikre på, hvordan skattereglerne påvirker deres specifikke situation, opfordres til at kontakte Skattestyrelsen for vejledning og assistance.

For yderligere information om skattepligt vedrørende indtægt fra virksomhed, henvises til Skattestyrelsens hjemmeside på www.aka.gl eller Skattestyrelsens borgerservice.

 

Pressekontakt:
Skattestyrelsen
Kasper Andersen
Telefon: 345791
Email: kska@nanoq.gl


Borgerservicekontakt:
Skattestyrelsen
Intaleeqqap Aqqutaa 1
Postboks 1605
3900 Nuuk
Tlf. + 299 34 65 00
Mail: tax@nanoq.gl