airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Selvangivelse 2023

9. april 2024

Selvangivelsen for 2023 er udsendt til borgerne via e-Boks 

Nu er selvangivelserne udsendt via e-Boks. Det er derfor tid til at tjekke, om dine oplysninger for 2023 er korrekte og tilføje dem, der mangler.


Hvornår er fristen for selvangivelsen?

Du skal sende din selvangivelse med rettelser til Skattestyrelsen senest den 1. maj 2024. Er du selvstændigt erhvervsdrivende kan du sende din selvangivelse frem til den 15. maj 2024, hvis selvangivelsen sker via sullissivik.gl.


Husk at selvangive din erhvervsindtægter og -udgifter


Hvis du har haft indtægter i din virksomhed skal du huske at indsende oplysninger om disse i din selvangivelse. Hvis du ikke selvangiver dine virksomhedsindtægter har Skattestyrelsen mulighed for at fastsætte dit virksomhedsoverskud skønsmæssigt.
Hvis du har haft udgifter som erhvervsdrivende skal du huske at selvangive dem for at kunne få fradrag i din skat. Dette kunne for eksempel være udgifter til brændstof, sikkerhedsudstyr, materialer,  fragt  osv.

Husk at vedlægge dokumentation til din selvangivelse.


Husk at breve fra Skattestyrelsen sendes via e-Boks


Alle over 15 år har pligt til at modtage breve fra det offentlige i e-Boks. Du skal derfor være opmærksom på at tjekke din digitale postkasse på Sullissivik.gl. På e-Boks kan du sætte systemet op til at sende en sms eller en e-mail, hver gang der kommer digital post fra det offentlige.
 
Borgere født før 1950, og andre som er fritaget fra at modtage digital post, vil fortsat få tilsendt deres breve fra Skattestyrelsen via posten.


Vær opmærksom på selvangivelse af kapitalafkast

Mange borgere har også fået tilsendt en særskilt selvangivelse vedrørende afkast af livsforsikringer og pensionsordninger. Afkast fra danske eller udenlandske pensionsordninger skal man nemlig selv opgive på sin selvangivelse, da Skattestyrelsen ikke per automatik får alle oplysninger.

Særligt borgere med pensionsordninger i P+ og Velliv skal være opmærksomme på at selvangive oplysninger.
 
Borgere der har pensionsordninger i SISA, Grønlandsbanken eller Bank Nordik, behøver ikke at foretage sig noget, da Skattestyrelsen automatisk får indberettet beløbene fra disse.
Husk også at du på selvangivelsen om kapitalafkast kan anføre dine egen private indbetalinger til pensionsordning i Danmark mv. Dokumentation for indbetaling skal vedlægges selvangivelsen, og kan dermed bruges i forbindelse med opgørelsen af din opsparingsforpligtelse af Obligatorisk Pension.


Kort om selvangivelsen


Skattestyrelsen modtager automatisk dine økonomiske oplysninger fra din arbejdsgiver, bank eller det offentlige. Skattestyrelsen laver ud fra disse oplysninger en fortrykt selvangivelse. Du får derfor tilsendt en selvangivelse, som viser dine økonomiske forhold for sidste år.

Det er din pligt at tjekke din selvangivelse for fejl og mangler, og rette den til, hvis der er forhold som ikke stemmer overens med virkeligheden. Har du ændringer eller tilføjelser til din selvangivelse, skal du indberette dette. Det kan du gøre via www.sullissivik.gl eller ved at indsende selvangivelsen med post eller e-mail.


Såfremt du kan godkende den fortrykte selvangivelse fuldt ud, skal du ikke foretage dig yderligere.

Læs mere om hvordan du retter din selvangivelse på sullissivik.gl.