airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Allakkat eBoksikkut kukkusumik nassiussat

25. marts 2024

Allakkat eBoksikkut kukkusumik nassiussat 

Akiitsut pillugit allakkat akiligassiissutit piffissami 1/1 - 31/3-2024-mut tunngasut kukkussuteqarnikkut eBoksikkut nassiuteqinneqarsimapput.

Innuttaasut suliffeqarfiillu akiitsunut akileeqqusissutinik siusinnerusukkut nassinneqareersimapput taamaattumillu maannakkut akileeqqusissummik aappassaa nassinneqarlutik.

Akiitsullit ilaasa akiitsut akilereersimasinnaammatigit akileeqqusissut nassiuteqqittoorneqartoq qisuariarfigisariaqanngilaat.