airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny vejledning om beskatning af frirejser

20. maj 2022
Der er nu udsendt ny vejledning om beskatning af frirejser, samt delvise frirejser og rejse mellem midlertidig arbejdsplads...


Der er nu udsendt ny vejledning om beskatning af frirejser, samt delvise frirejser og rejse mellem midlertidig arbejdsplads m.v. og sædvanlig bopæl for 2022 og 2023.

Inatsisartut har med § 19 b i Inatsisartutlov nr. 11 af 1. december 2021 om ændring af landstingslov nr. 12 af 2006 om indkomstskat1 vedtaget nye regler om beskatning af frirejser. Reglerne har virkning fra og med indkomståret 2022.
Denne vejledning behandler:
๏ Frirejser
๏ Delvise frirejser
๏ Rejser fra midlertidige arbejdssteder m.m. til sædvanlig bopæl

Vejledningen omfatter rejser, som den ansatte får betalt af en arbejdsgiver, og hvor rejsen foretages af private hensyn. Vejledningen finder desuden anvendelse for personer, der er valgt til medlem af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunalbestyrelser.