airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

SISA vandt udbuddet om obligatorisk pensionsordning

14. februar 2020

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat (SISA) vandt udbuddet om, hvem der på vegne af Grønlands Selvstyre skal forvalte den obligatoriske pensionsordning. Der var et bud på opgaven. Aftalen er underskrevet den 29. januar 2020.

Skattestyrelsen har modtaget faglig sparring af Willis Towers Watson i forbindelse med processen om, hvilket selskab der skal løfte opgaven.

Som tidligere annonceret på Selvstyrets Udbudsportal den 10. december 2019 samt i den trykte udgave af avisen Sermitsiaq, har Skattestyrelsen på vegne af Grønlands Selvstyre haft forvaltningen af Obligatorisk Pensionsordning i udbud.

Udbuddet har været gennemført som ”offentligt udbud” jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner.

FAKTA: I korte træk handler aftalen om følgende:

• Ordningen oprettes ved pengeoverførsel fra Skattestyrelsen til SISA
• Oprettelse sker uden afgivelse af helbredsoplysninger
• Ordningen indeholder følgende forsikrings- og pensionselementer:

    o Livsvarig livrente

    o Garanti 10 år

    o Depotsikring i opsparingsperioden

• Ordningen baserer sig på et markedsrenteprodukt, hvor afkastet fra de investeringer SISA foretager for de opsparede midler tilskrives de enkelte depoter dagligt. Investeringerne er opdelt i to grundporteføljer, Vækst og Stabil, og depotet for hver enkelt forsikringstager / kontoindehaver er af SISA fordelt mellem de to grundporteføljer afhængigt af personens alder.

Der henvises i øvrigt til SISA´s hjemmeside for nærmere oplysninger om ordningen, se 
https://sisa.gl/dk/pension/obligatorisk-pension-opkraevet-af-skattestyrelsen/

Pensionsordningen vil have følgende omkostninger:

Præmieomkostninger – Der trækkes 5% af alle indbetalinger, dog ikke overførsel af opsparing/depot fra andre pensionsordninger.

Depotomkostninger – Der trækkes månedligt:

    o Kr. 13,25 for betalende medlemmer

    o Kr. 4,50 for hvilende medlemmer

    o Kr. 13,25 for pensionister


Der trækkes ikke yderligere omkostninger fra depotet.

Gebyrer – Det eneste gebyr SISA opererer med er et gebyr ved genkøb og overførsel fra SISA til anden pensionsleverandør. Dette gebyr er i 2020 på kr. 1.500.

Investeringsomkostninger vist som ÅOP (Årlige omkostninger i procent) – For året 2019 var ÅOP 0,33% for Stabil og 0,47% for Vækst alt i alt. Dette dækker såvel omkostningerne til den eksterne forvalter, samt SISA´s interne administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed.

Afkast på pensionsordningen:
SISA´s markedsrenteprodukt har set over de sidste 36 måneder givet en forrentning på:

Vækst – 19,68%
Stabil – 9,76%