airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skattekort og Obligatorisk Pension

18. december 2019

Skattestyrelsen udsender i disse dage Skattekort og Indhandlingstrækkort til brug i indkomståret 2020.


Flere end 33.000 borgere har opfyldt deres pensionsopsparingsforpligtelse i henhold til Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning for indkomståret 2018. Borgere, der ikke har opfyldt deres pensionsopsparingsforpligtelse, modtager skattekort, der er forhøjet med et tillæg på 6% og eventuelt indhandlingstrækkort, der er forhøjet med et tillæg på 4%.

Tillægsprocenten skyldes den manglende opfyldelse af pensionsopsparingsforpligtelsen for 2018. I opgørelsen af pensionsopsparingsforpligtelsen lægger Skattestyrelsen bl.a. arbejdsgivers indberetninger til grund.


Efterhånden som Skattestyrelsen modtager den indeholdte skat fra arbejdsgiverne og indhandlingsstederne, vil Skattestyrelsen sende pengene fra tillægget på henholdsvis 6% og 4% videre til en pensionsordning i borgerens navn.

Ovennævnte sker i henhold til § 7 i Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning.

Hvad hvis der er sket en fejl ?


• Hvis borgeren kan dokumentere, at der i 2018 er indbetalt tilstrækkeligt til en pensionsordning omfattet af loven, vil der være mulighed for at få ændret sit skatte-/Indhandlingstrækkort.
• Hvis borgeren kan dokumentere, at der i tidsperioden 20. august 2019 til 4. december 2019 er indbetalt beløb til at dække pensionsopsparingsforpligtelsen for 2018 til en pensionsordning omfattet af loven, vil der være mulighed for at få ændret sit skatte-/Indhandlingstrækkort.

Skattestyrelsen accepterer dokumentation fra grønlandske pengeinstitutter samt grønlandske og danske pensionsforvaltere. Udskrift fra fx netbank accepteres, hvis det tydeligt fremgår, at overførslen er sket til en pensionsordning, som er oprettet i Deres navn. Hvis udskriften fra netbanken ikke angiver en pensionsordning i borgerens navn, fx hvis det blot er en almindelig kontooverførsel til unavngiven konto, accepteres dette ikke som dokumentation.

Såfremt en genoptagelsessag hos Skattestyrelsen viser, at indtægtsforholdene for indkomståret 2018 ændrer sig og at en borgers opsparingsforpligtelse herved ændrer sig, så vil borgerens skattekort blive tilrettet efter de nye forhold.

• Hvis borgeren har indbetalt til sin pensionsordning i 2019, men uden for perioden 20. august 2019 til 4. december 2019, så vil indbetalingen tælle som indbetalt til opfyldelse af opsparingsforpligtelsen for 2019, og borgeren kan ikke få ændret sit skatte-/Indhandlingstrækkort.
• På samme måde er det ikke muligt at indfri sin uopfyldte opsparingsforpligtelse for 2018 udenfor ovennævnte periode. Indfrielsen vil ske gennem tillægget på Skatte-/Indhandlingstrækkortet.

Vær opmærksom på, at i 2019 udgør opsparingsforpligtelsen 5% af opsparingsgrundlaget for lønmodtagere og 3% for selvstændige erhvervsdrivende.

Læs Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning her.