airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ændring af afgifter

19. november 2019

Inatsisartut har som led i finansloven for 2020 den 18. november 2019 vedtaget at forhøje indførselsafgifterne på:

  • Sukker m.v.
  • Slik og chokolade
  • Alkohol, og tobaksvarer

Desuden er der indført afgift på:

  • Bæreposer, og
  • Reklametryksager til husstandsomdeling

Alle ændringer er gældende med virkning fra den 19. november 2019.

Samtidig er det besluttet at ophæve indførselsafgiften på ATV’ere m.v. med virkning fra den 19. november 2019, ligesom indførselsafgiften på snescootere ophæves med virkning fra 1. januar 2021.

Inatsisartut har ligeledes besluttet at ændre reglerne vedrørende motorafgift. Ændringerne indebærer:

  • Elbiler og plug-in hybridbiler skal fra 1. april 2020 betale en årlig motorafgift på 6.554 kr.
  • Motorafgiften på ATV’ere m.v. nedsættes fra 1. april 2021 til 2.000 kr. årligt.
  • Endeligt udskydes betalingsfristerne fra den 20. april og 20 oktober til henholdsvis den 30. april og den 31. oktober.

De nye satser m.v. kan læses på:

PDF fil Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2019 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer

PDF fil Ny tekstanmærkning til hovedkonto 24.11.10 Indførselsafgifter

PDF fil Inatsisartutlov nr. 23. af 18. november 2019 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Grønlandske indførselsafgifter, november 2019 (pdf-format) kan hentes her PDF fil