airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Årsopgørelse vedrørende obligatorisk pension for 2018

14. november 2019

Som tidligere meddelt var der, for visse persongrupper, fejl i ovennævnte opgørelse.

Nu er en ny årsopgørelse, der erstatter den tidligere fremsendte, blevet sendt ud til disse persongrupper, og den kan allerede nu læses og hentes på www.sullissivik.gl, Min Skat.

I årsopgørelsen fremgår en 4 ugers-frist til at foretage indbetaling til egen pensionsordning af det i årsopgørelsen nævnte beløb, og umiddelbart derefter sende dokumentation herom til Skattestyrelsen. Det gælder også, hvis man har foretaget indbetaling i 2018, men det ikke fremgår af årsopgørelsen.

Dokumentation ønskes i form af kvittering for indbetalingen, enten til en af bankerne i Grønland, pensionskassen SISA eller til en pensionsforvalter i Danmark. Heraf skal fremgå type af pensionsordning. Derudover skal fremgå cpr-nummer, navn på kontohaver/forsikringstager og beløb.

Hvis man efter udsendelsen af første årsopgørelse har indsendt dokumentation, skal man ikke foretage sig yderligere.


Skattestyrelsen kan hurtigt og på en sikker måde kontaktes via Nempost, læs mere her.