airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Afgiftssatser

21. marts 2019

Opgørelse over afgiftssatser for 2. kvartal 2019 i det havgående fiskeri og kystnært fiskeri (som har produktionstilladelse), kan læses her .

Til orientering kan det oplyses, at Grønlandsk fiskeri på andre landes fiskeriterritorium eller i internationalt farvand også er omfattet afgiften jævnfør §1, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri.

Samtidig gøres der opmærksomt på, at i forbindelse med indberetning af afgiften for det havgående hellefiskefiskeri skal der udfyldes særskilte blanketter for henholdsvis direkte eksport og indhandling, hvorimod afgiften for kystnært hellefiskefiskeri skal ske igennem separat blanket.

Blanketter til brug for indberetning af fiskeriafgifter kan findes på www.aka.gl - fiskeriafgifter.