airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Rettelse til fremsendt rykkere af ikke betalte motorafgifter

3. december 2018
Skattestyrelsen har den 13. november 2018 fremsendt rykkere af ikke betalte motorafgifter. Ved en fejl er der blevet anvendt en anden rykkertekst. Den korrekte tekst er følgende:

Det er konstateret, at De er i restance med ovennævnte motorafgift. Restancen dvs. motorafgift
og tillægsafgift bedes indbetalt inden 8 dage fra brevets dato på nedenstående FI oplysninger.

Såfremt betalingen ikke er modtaget indenfor den angivne frist, vil fordringen uden yderligere varsel blive overgivet til politiet, hvorefter nummerpladen vil blive destrueret.

Tillægsafgiften på kr. 500,00 skal betales uanset, om man har betalt motorafgiften før modtagelsen af nærværende rykkerskrivelse, i sådanne tilfælde skal man kun betale tillægsafgiften. Hvis man derimod ikke har betalt motorafgiften, skal man betale tillægsafgiften samtidig med motorafgiften.