airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forlængelse af afgiftfrihed for el, brint og plug-in-hybridbiler til 1. januar 2019

6. februar 2018

Der er vedtaget en tekstanmærkning til finansloven for 2018, hovedkonto 24.11.10 (indførselsafgifter) og 24.11.11 (motorafgifter), fordret en forlængelse af afgiftsfriheden for motorkøretøjer, der anvender el og brint som drivmiddel, samt plug-in-hybridbiler, som anvender genopladelige batterier til energilagring.

Motorkøretøjer, der anvender el og brint som drivmiddel, samt plug-in-hybridbiler, som anvender genopladelige batterier til energilagring, er derfor afgiftsfrie frem til 1. januar 2019.

Fritagelse for indførselsafgift for ovennævnte køretøjer har hjemmel i § 1, stk. 1, nr. 21 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992, senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 25. maj 2016, samt motorafgift jf. § 2, stk. 1 i landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987, senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 8 af 29. november 2013.

Der er planer om at fremsætte et forslag på Forårssamling 2018, der tager stilling til hvordan disse biler i fremtiden skal behandles afgiftsmæssigt. Lovforslagene har været i høring frem til 2. februar 2018.

Skulle der opstå yderligere spørgsmål, kan man kontakte Skattestyrelsen på telefon +299 345000 eller sende en mail til tax@nanoq.gl.