airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

MEDDELELSE TIL ALLE ARBEJDSGIVERE

12. september 2017

MEDDELELSE TIL ALLE ARBEJDSGIVERE

Skattestyrelsen skal hermed meddele, at hjemmesiden Sulinal er ved at blive opgraderet til en nyere version fra den 15. september 2017.

I forbindelse med igangsætningen af opgraderingen vil de dele af Sulinal hjemmesiden som er indberetningsmoduler A-skat og Lønangivelse lukkes ned den 15. September 2017 i den gamle sulinal hjemmeside. Det vil sige at man ikke kan indberette måneds-redegørelser og lønangivelser i perioden 18.09.2017 til og med 28.09.2017.

Man kan tilgå den gamle sulinal hjemmeside fra den 16. September 2017 via https://Sulinalitoqaq.nanoq.gl

Den nye Sulinal hjemmeside hvor i man skal indberette A-skat og Lønangivelse vil åbnes den 29. September 2017 via https://sulinal.nanoq.gl

Arbejdsgiverens Bruger nummer og Kodeord vil være uændret, du kan som arbejds-giver tilgå både https://Sulinalitoqaq.nanoq.gl og https://sulinal.nanoq.gl med din bruger nummer og kodeord som du hidtil har.

Tilbud til arbejdsgivere der ikke indberetter via Sulinal hjemmesiden

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning vedrørende indkomstskat, fornyer Skattestyrelsen arbejdsgivernes hjemmeside sulinal

Til dette tilbyder Skattestyrelsen, at arbejdsgivere der ikke benytter digital indberet-nings mulighed via sulinal hjemmeside, som indberetter manuelt til Skattestyrelsen over blanket A1 – specificeret redegørelse eller den årlige lønangivelse A10 og A11, om at der tilbydes denne mulighed via hjemmesiden https://sulinal.nanoq.gl

Adgangskode til hjemmesiden kan rekvireres ved fremsendelse af en mail til  sulinal@nanoq.gl husk at oplyse dit Grønlands Erhvervsregister nummer ved rekvirering.

Ved at arbejdsgiveren får egen kode til den hjemmeside, kan arbejdsgiveren indberette nye oplysninger og hente oplysninger for tidligere perioders indberetninger, hurtigt og uden at kontakte Skattestyrelsen først.

Man kan også hente og udskrive egne kontoudtog, nets opkrævning (fakturaer for de indberettede A-skat og AMA), rentenota og modregnings og udlægsbreve.

Vi skal meddele at den 29. september 2017 åbner den nye hjemmeside, hvor følgende emner kan indberettes under adressen https://sulinal.nanoq.gl:

-          A-skat

-          Lønangivelse

BEMÆRK, at emnerne kun drejer sig om indberetninger.

For at tilgå nedennævnte emner vil der fremgå et link, som henviser til den tidligere version https://Sulinalitoqaq.nanoq.gl.

Indberetning af løntræk

Kontoudtog

Nets opkrævning

Rentenota

Modregning

BEMÆRK, at https://sulinal.nanoq.gl lukkes ned den 15. September 2017, og genåbnes fra adressen https://Sulinalitoqaq.nanoq.gl. den 16. september 2017 hvor felterne A-skat og Lønangivelse er fjernet fra hjemmesiden.

Den 29. september 2017 åbnes den nye hjemmeside https://sulinal.nanoq.gl hvor i man kan indberette A-skat og Lønangivelser.

Bemærk også, at den ændrede filformat fra den 1. januar 2017 af månedsredegørelser også medfølger ændring af Indkomstoplysninger (årslønsedler) for 2017. Filformat beskrivelsen vil blive meddelt senere på året.

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, bedes disse fremsendt til sulinal@nanoq.gl eller kontakte Sulinalkontor på tlf. +299 346081.

 

 

Med venlig hilsen

 Skattestyrelsen